Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 2 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Základní rysy projektu a projektového managementu
 • 2. Definování projektových cílů
 • 3. Projektový cyklus, typy projektů
 • 4. Iniciace projektu a strukturovaný plán projektu, WBS
 • 5. Teorie grafů a síťový graf při plánování projektů
 • 6. Plánování projektu – časová analýza, metoda CPM v síťovém grafu
 • 7. Plánování projektu – časová analýza, metoda CPM v tabulce
 • 8. Plánování projektu – časová analýza, Ganttův diagram
 • 9. Plánování projektu – časová analýza, metoda PERT
 • 10. Plánování projektu – časová analýza, metoda MPM
 • 11. Projektový tým
 • 12. Rozpočet projektu a základní plánování nákladů
 • 13. Riziko v projektech
 • 14. Prezentace vlastních projektů

Doporučená literatura

 • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5620-2.
 • KUNCOVÁ, M., NOVOTNÝ, J., STOLÍN, R. a kol. Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: EKOPRESS, 2016. ISBN 978-80-87865-26-2.
 • ROSENAU, M. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s., 2016. ISBN 978-80-271-0075-0.
 • Studijní opora v LMS Moodle

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím