Management kvality

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022

PředmětManagement kvality (MK-2)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 3 5 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace


Absolvováním předmětu studenti získají znalosti a osvojí si dovednosti týkající se základních prvků řízení kvality výrobních podniků, nutné ke zvládání technických pozic na úrovni liniových manažerů a specialistů odborných technických útvarů (např. manažer výroby, manažer technické podpory, manažer pro rozvoj, manažer pro zařízení apod.). Studenti se seznámí se strategickým významem řízení kvality, s kontextem řízení kvality v podnikovém i národním rozměru, s náklady na řízení kvality a s různými metodami, nástroji a technikami používanými v různých podnikových procesech, jejichž cílem je zajištění kvality vstupů i výstupů z těchto procesů.

 

Znalosti: Student umí vysvětlit podstatu, kontext a průběh fungování různých procesů, týkajících se řízení kvality výrobků. Student rozumí základním metodám a nástrojům, které jsou používány v rámci řízení kvality podnikových činností v různých etapách produkčních procesů. Student zná systém řízení TQM i ISO 9000 a další metody a nástroje řízení v etapách navrhování, výroby i dodávek výrobků.

 

Dovednosti: Student dokáže aplikovat metody, nástroje a techniky managementu kvality v různých podnikových procesech a při zajišťování a zjišťování především spokojenosti zákazníků ale i dalších zájmových skupin. Student je po absolvování předmětu schopný pochopit integraci metod a postupů řízení kvality výrobků v rámci komplexního řízení podniku a v souladu se strategickou orientací a cíli podniku.

 

Odborné znalosti: Student má znalosti k managmentu kvality a umí stanovit způsob kontroly jakosti a technických zkoušek. Student umí spolupracovat na řízení jakosti produkce.

 

Osnova předmětu:


 • Úvod do managementu kvality – cíle, význam, základní pojmy a historický vývoj.

 • Kvalita výrobků.

 • Normalizace, standardizace, metrologie, státní zkušebnictví a řízení kvality.

 • Národní rámec managementu kvality a dozorové organizace.

 • Legislativní rámec řízení kvality.

 • Procesní řízení a řízení kvality.

 • Náklady spojené s kvalitou a její modely.

 • Total quality management (TQM).

 • Norma ISO 9000:2016.

 • Další systémy řízení kvality.

 • Obecné metody, nástroje a techniky využívané při řízení kvality.

 • Metody a nástroje řízení kvality při řízení vstupů a navrhování výrobků.

 • Metody a nástroje řízení kvality v rámci produkčních procesů a neustálého zlepšování.

 • Metody a nástroje řízení kvality v procesech dodávání výrobků a služeb.


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím