Management kvality

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023

PředmětManagement kvality (MK)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Úvod do kvality
 • 2. Zákonné požadavky, normalizace, zkušebnictví, metrologie
 • 3. Koncepce a principy managementu kvality
 • 4. Vrcholové vedení, kvalita v předvýrobních etapách
 • 5. Metody plánování kvality, nástroje a metody univerzálního použití
 • 6. Kvalita ve výrobě
 • 7. Metody monitorování a měření kvality
 • 8. Lidský faktor v systémech kvality
 • 9. Ekonomika kvality a finanční měření v systémech managementu kvality
 • 10. Kvalita v nákupu
 • 11. Zlepšování kvality
 • 12. Audit, certifikace a měření výkonnosti procesů a systému managementu kvality

Doporučená literatura

 • Plura, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha: Computer Press. 2001
 • Mateides, A. a kol. Manažérstvo kvality: história, koncepty, metódy. Banská bystrica: Epos. 2006
 • Tyráček, P. Management jakosti výrobků a služeb. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. 2008

Anotace


Absolvováním předmětu studenti získají znalosti a osvojí si dovednosti týkající se základních prvků řízení kvality výrobních podniků, nutné ke zvládání technických pozic na úrovni liniových manažerů a specialistů odborných technických útvarů (např. manažer výroby, manažer technické podpory, manažer pro rozvoj, manažer pro zařízení apod.). Studenti se seznámí se strategickým významem řízení kvality, s kontextem řízení kvality v podnikovém i národním rozměru, s náklady na řízení kvality a s různými metodami, nástroji a technikami používanými v různých podnikových procesech, jejichž cílem je zajištění kvality vstupů i výstupů z těchto procesů.

 

Znalosti: Student umí vysvětlit podstatu, kontext a průběh fungování různých procesů, týkajících se řízení kvality výrobků. Student rozumí základním metodám a nástrojům, které jsou používány v rámci řízení kvality podnikových činností v různých etapách produkčních procesů. Student zná systém řízení TQM i ISO 9000 a další metody a nástroje řízení v etapách navrhování, výroby i dodávek výrobků.

 

Dovednosti: Student dokáže aplikovat metody, nástroje a techniky managementu kvality v různých podnikových procesech a při zajišťování a zjišťování především spokojenosti zákazníků ale i dalších zájmových skupin. Student je po absolvování předmětu schopný pochopit integraci metod a postupů řízení kvality výrobků v rámci komplexního řízení podniku a v souladu se strategickou orientací a cíli podniku.

 

Odborné znalosti: Student má znalosti k managmentu kvality a umí stanovit způsob kontroly jakosti a technických zkoušek. Student umí spolupracovat na řízení jakosti produkce.

 

Osnova předmětu:


 • Úvod do managementu kvality – cíle, význam, základní pojmy a historický vývoj.

 • Kvalita výrobků.

 • Normalizace, standardizace, metrologie, státní zkušebnictví a řízení kvality.

 • Národní rámec managementu kvality a dozorové organizace.

 • Legislativní rámec řízení kvality.

 • Procesní řízení a řízení kvality.

 • Náklady spojené s kvalitou a její modely.

 • Total quality management (TQM).

 • Norma ISO 9000:2016.

 • Další systémy řízení kvality.

 • Obecné metody, nástroje a techniky využívané při řízení kvality.

 • Metody a nástroje řízení kvality při řízení vstupů a navrhování výrobků.

 • Metody a nástroje řízení kvality v rámci produkčních procesů a neustálého zlepšování.

 • Metody a nástroje řízení kvality v procesech dodávání výrobků a služeb.


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím