Zpracování signálu a obrazu

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023

PředmětZpracování signálu a obrazu (xZSO)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantDr. Ing. Vlastimil Vondra
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 6 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 6 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 PV 5 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 PV 6 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 PV 6 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 5 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 5 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 5 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 5 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Typy signálů a jejich charakteristiky.
 • Spojité periodické signály, jejich vlastnosti a analýza.
 • Stochastické signály, spektrum, spektrální hustota a vztah ke korelační funkci.
 • Analýza spojitých aperiodických signálů.
 • Průchod signálu nelineárními soustavami, modulace
 • Ideální vzorkování a interpolace, diskrétní periodické a aperiodické signály, jejich vlastnosti a analýza.
 • Spektrální reprezentace diskrétních signálů
 • DFT a FFT algoritmy, interpretace spekter
 • Číslicová filtrace z hlediska zpracování signálů
 • Metody syntézy signálů
 • Implementace obrazových dat, obraz jako dvourozměrný signál, rozdělení metod pro zpracování obrazu
 • Geometrické, jasové a integrální transformace obrazu
 • Filtrace šumu, detekce hran

Doporučená literatura

 • Jan J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, 2. upravené vydání, Vutium, Brno, 2002.
 • Zaplatílek K., Doňar B.: Matlab - začínáme se signály, BEN, Praha, 2006
 • Zaplatílek K., Doňar B.: Matlab – pro začátečníky, BEN, Praha, 2009
 • Smith SW.: The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing, Second Edition, California Technical Publishing, San Diego, 1999

Anotace

Předmět představuje základní teorii pro popis, analýzu a zpracování signálů ve spojitém i diskrétním čase. Věnuje se rovněž praktickým algoritmům pro analýzu a syntézu signálů. V části věnované zpracování obrazu se jednak probírají matematické metody zpracování obrazů, jednak praktické postupy zpracování obrazu pro účely kontroly kvality v průmyslové praxi.
Znalosti: Student zná teorii pro popis, analýzu a zpracování signálů, a to jak ve spojitém, tak v diskrétním čase a ve frekvenční doméně. Zná teoretické a praktické aspekty vzorkování a interpolace, základní algoritmy pro analýzu a zpracování signálů (DFT, FFT…) a základní metody syntézy signálů. Uvědomuje si význam a princip číslicové filtrace. Je mu znám pojem spektrální hustoty šumu. Zná základní metody pro zpracování dvourozměrných signálů (obrazů) po teoretické stránce, má představu o praktické podobě zpracování obrazu ve specifickém software.
Dovednosti: Student umí aplikovat teoretické znalosti při řešení praktické úlohy. Umí provést základní analýzu, zpracování a syntézu uvažovaných signálů. Umí použít softwarové nástroje k převodu signálů z časové do frekvenční domény, umí interpretovat spektra signálů získaná použitím algoritmu FFT. Dokáže s využitím software implementovat základní metody pro zpracování signálu (detekce hran, eroze, dilatace, horní a dolní propust…) a umí tyto metody použít v konkrétních případech. Umí ve specializovaném SW používaném v průmyslové praxi realizovat základní úlohy kontroly kvality a čtení kódů pro zpětnou sledovatelnost.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím