Doporučený studijní plán

Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anatomie 1 1449 ANA P česky 1 2 1 3 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 817 AJ1 CJ česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biofyzika 1450 BIO P česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Martin Prokop KM
Filosofie 1452 FIL P česky 1 1 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Kommunikation 1 1248 KOM1n P německy 1 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Komunikace 1 1244 KOM1 P česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u1 818 NJ1 CJ česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Obecná psychologie 1453 OP P česky 1 1 0 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Odborná latinská terminologie 1 814 LAT P česky 1 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe 1/PA 993 OP1 P česky 1 0 150 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl 933 OVZ P česky 1 1 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče v gynekologii 1505 OGP P česky 1 3 1 3 Z,ZK MUDr. Petra Herboltová KZS
Ošetřovatelské postupy 1/PA 808 OP1 P česky 1 0 6 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 810 OPK P česky 1 1 0 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
První pomoc 1455 PP P česky 1 0 1 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Základy teorie porodní asistence 1516 ZTPA P česky 1 1 0 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Anatomie 2 822 AN2 P česky 2 1 1 3 ZK prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 834 AJ CJ česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Dovednosti v porodní asistenci 1 1262 PA1 P česky 2 0 3 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Fyziologie 823 FYG P česky 2 2 1 3 Z,ZK Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. KZS
Informační systémy ve zdravotnictví 951 ISZ P česky 2 0 1 1 ZA Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. KTS
Kommunikation 2 1246 KOM2n P německy 2 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Komunikace 2 1245 KOM2 P česky 2 0 1 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u2 835 NEJ CJ česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná latinská terminologie 2 824 LAT2 P česky 2 0 1 2 ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 1/PA 1912 OPI1 P česky 2 0 300 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Odborná praxe 2/PA 1914 OP2 P česky 2 0 300 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 2/PA 1509 OPO2 P česky 2 0 3 3 ZK PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 827 OPP2 P česky 2 1 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Porodnická a klinická propedeutika 1511 PKP P česky 2 1 1 2 ZK prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. KZS
Porodnictví 1 828 PO1 P česky 2 3 0 3 ZA prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 851 AJ CJ česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biochemie a hematologie 1460 BH P česky 3 1 1 2 ZA RNDr. Magda Popelová, Ph.D. KZS
Dovednosti v porodní asistenci 2 1263 PA2 P česky 3 0 3 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 1464 MEI P česky 3 1 1 2 Z,ZK MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u3 852 NEJ CJ česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe 3/PA 1915 OP3 P česky 3 0 300 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 1507 OPI1 P česky 3 2 1 3 ZA MUDr. Jaroslav Točík KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 1461 OPP1 P česky 3 2 1 3 ZA Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. KZS
Patologie 1888 PAT P česky 3 2 0 3 Z,ZK MUDr. Radovan Kaštan KZS
Porodnictví 2 1251 PO2 P česky 3 4 0 4 ZK prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. KZS
Seminář k bakalářské práci 991 SEBv P česky 3 1 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Sociologie 1911 SOC P česky 3 1 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Vývojová psychologie/PA 842 VPSY P česky 3 2 0 2 Z,ZK Mgr. Petra Oranyová KSP
Výzkum v porodní asistenci 1515 VPA P česky 3 1 1 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 868 AJ CJ česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Milan Straňák KZS
Dovednosti v porodní asistenci 3 1267 PA3 P česky 4 0 3 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Edukační činnost v porodní asistenci 1495 ECPA P česky 4 0 2 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Farmakologie 952 FAR P česky 4 1 1 2 ZA doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. KZS
Historie porodnictví 1498 HIP P česky 4 1 0 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Konceptuální modely 850 KM P česky 4 1 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u4 862 NEJ CJ česky 4 0 2 2 ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 2/PA 1913 OPI2 P česky 4 0 300 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Odborná praxe 4/PA 1916 OP4 P česky 4 0 300 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1506 OPC2 P česky 4 2 1 3 Z,ZK doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 1468 OPI2 P česky 4 2 1 3 ZK MUDr. Jaroslav Točík KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 1465 OPP2 P česky 4 2 1 3 Z,ZK Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. KZS
Výživa a dietetika 1890 VD P česky 4 1 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Zdravotnická a sociální psychologie 1477 ZSP P česky 4 2 1 3 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Dovednosti v porodní asistenci 4 1270 PA4 P česky 5 0 3 3 ZK PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Etika 1874 ET P česky 5 2 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních 1470 KBPZZ P česky 5 1 0 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Management ve zdravotnictví 889 MANZ P česky 5 1 1 3 Z,ZK Mgr. Jarmila Cmuntová KZS
Odborná praxe 5/PA 1917 OP5 P česky 5 0 300 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče v neonatologii 1508 OPN P česky 5 2 1 3 Z,ZK Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. KZS
Ošetřovatelská péče v neurologii 1273 SPv P česky 5 1 1 2 ZA MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče v psychiatrii 1471 OPPS P česky 5 1 1 2 ZA MUDr. Soňa Zajícová Špinarová KZS
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1474 OAKS P česky 5 2 1 3 ZK MUDr. Petr Cvrček, Ph.D. KZS
Porodní asistentka v primární a komunitní péči 1510 PAPKP P česky 5 0 2 2 ZK PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Radiologie a nukleární medicína 964 RAD P česky 5 1 1 2 ZA MUDr. Jiří Neubauer KZS
Veřejné zdravotnictví 1794 VZDR P česky 5 2 0 2 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Výchova k reprodukčnímu zdraví 1514 VRZ P česky 5 1 0 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví 1873 EPZ P česky 6 1 0 3 Z,ZK Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Embryologie 1277 PCH P česky 6 1 0 2 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Genetika 892 GEN P česky 6 1 1 2 ZA MUDr. Jakub Trizuljak KZS
Multikulturní ošetřovatelství 888 MKO P česky 6 1 1 2 Z,ZK PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Odborná praxe 6/PA 1504 OP6 P česky 6 0 350 4 ZK PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Psychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky 1278 ZPS P česky 6 0 1 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Rehabilitace v porodní asistenci 1513 RPA P česky 6 1 1 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Základy balneologie 1891 ZB P česky 6 1 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Základy ultrazvukové diagnostiky 1264 CTZ P česky 6 1 0 2 ZA prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. KZS
Zdravotnické právo a profesní legislativa 1482 ZPPL P česky 6 2 0 3 ZA JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Volitelné předměty:

Student si volí minimálně 1 volitelný předmět během svého studium.

 

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí.

 

Bakalářská práce:

Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

 

Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:
1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 6
2) Ústní zkouška
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky:
• behaviorální vědy
• teorie ošetřovatelství a porodní asistence
• ošetřovatelství v gynekologii, porodnictví a v pediatrii (se zaměřením na prenatální vývoj plodu a neonatologii)

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím