Doporučený studijní plán

Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1 500363 ANJ1 PV česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Anglický jazyk 2 500364 ANJ2 PV česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Anglický jazyk 3 500366 ANJ3 PV česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Anglický jazyk 4 500367 ANJ4 PV česky 1 0 2 2 ZK Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Demografie 500369 DGR PV česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Etika ve zdravotně sociální práci 500371 EZSP PV česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Krizová intervence 1348 KI PV česky 1 2 0 2 ZA doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Kvalitativní výzkum v sociální práci 500325 KvlVSP PV česky 1 1 1 3 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Kvantitativní výzkum v sociální práci 500324 KvnVSP PV česky 1 2 1 3 ZA Mgr. Miroslav Hanáček KM
Metody sociální práce 1 500326 MSP1 PV česky 1 1 1 3 ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Metody sociální práce 2 500327 MSP2 PV česky 1 1 1 3 ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Obecná psychologie 500328 OBPS PV česky 1 1 1 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Paliativní péče 500329 PALP PV česky 1 1 1 2 ZA Mgr. Petra Kourková, MBA KZS
Pedagogika a speciální pedagogika 500330 PESPP PV česky 1 1 1 2 ZA Mgr. Hana Zápotočná KSP
Poradenský proces 500331 PPCS PV česky 1 1 2 3 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Problematika menšinových skupin 1340 PMS PV česky 1 2 1 3 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
První pomoc 500337 PP PV česky 1 1 1 2 ZA Mgr. Petra Chymová KZS
Psaní odborného textu 500338 POT PV česky 1 0 1 1 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Psychiatrie a duševní zdraví 500360 ZPP PV česky 1 2 1 2 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Psychologie osobnosti 500372 PSOSO PV česky 1 2 0 2 ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Seminář k bakalářské práci 500339 SBP PV česky 1 0 1 6 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Social Determinants of Health 500193 SDH PV anglicky 1 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Sociální gerontologie a geriatrie 1343 SGG PV česky 1 2 1 3 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Sociální patologie 500340 SPA PV česky 1 2 1 3 Z,ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Sociální politika 1 500341 SP1 PV česky 1 2 1 3 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Sociální politika 2 500342 SP2 PV česky 1 2 1 3 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Sociální práce s dětmi a rodinou 500343 SPDR PV česky 1 2 1 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Sociální psychologie 1668 SPv-ZSP PV česky 1 1 1 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Sociální služby 1350 SS PV česky 1 2 1 3 Z,ZK Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Social Work in Health Care 1784 SWHC PV anglicky 1 0 2 2 ZA Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Sociologie 500368 SOC PV česky 1 2 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Supervize praxe 1 500348 SVP1 PV česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Supervize praxe 2 500344 SVP2 PV česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Supervize praxe 3 500345 SVP3 PV česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Supervize praxe 4 500346 SVP4 PV česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Supervize praxe 5 500347 SVP5 PV česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie ošetřovatelství 500349 TO PV česky 1 2 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Teorie sociální práce 500350 TSP PV česky 1 2 1 3 Z,ZK Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Terénní sociální práce 500351 TRNSP PV česky 1 1 1 2 ZA doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Úvod do filozofie v SP 1930 UFI PV česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe I. 500375 UPTP1 PV česky 1 2 1 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Úvod do právní teorie a praxe II. 1330 UPT2 PV česky 1 2 1 3 Z,ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Úvod do právní teorie a praxe III. 500376 UPTP3 PV česky 1 2 1 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Úvod do psychoterapie 1929 UPSY PV česky 1 1 1 2 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Úvod do sociální práce 500352 USP PV česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Veřejné zdravotnictví 500377 VEZDKSP PV česky 1 1 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z chirurgie 500353 VKCH PV česky 1 2 0 2 ZA Mgr. Lenka Němcová KZS
Vybrané kapitoly z pediatrie 500354 VKP PV česky 1 2 0 2 ZA Mgr. Simona Hájková KZS
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství 500355 VKVL PV česky 1 2 0 2 ZA Mgr. Petra Chymová KZS
Vývojová psychologie 500373 VYPS PV česky 1 2 0 2 ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Základy anatomie a fyziologie 500356 ZAF PV česky 1 1 1 2 ZK prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Základy hygieny a epidemiologie 500357 ZHE PV česky 1 1 0 2 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Základy informatiky 500358 ZI PV česky 1 0 2 2 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Základy léčebně rehabilitační péče 500359 ZLRP PV česky 1 1 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Základy zdravotnické legislativy 500361 ZZL PV česky 1 1 1 2 ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Zdraví a nemoc 500362 ZN PV česky 1 1 0 2 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím