Matematika 1

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014

PředmětMatematika 1 (xMAT1-1)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
Garantdoc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
Jazykčesky
Počet kreditů6
Ekvivalent
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 1 6 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 P 1 6 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 1 6 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 2 6 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 6 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 1 6 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 1 6 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 2 6 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 2 6 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 2 6 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 6 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 2 6 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 2 6 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 6 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 P 1 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Reálná funkce reálné proměnné. Elementární funkce.Funkce inverzní.
 • Limita a spojitost funkce.
 • Derivace funkce. Fyzikální a geometrický význam 1. derivace. Výpočet derivací pomocí vzorců a pravidel.
 • Věty o střední hodnotě, l'Hospitalovo pravidlo, asymptoty grafu funkce.
 • Monotonie, konvexita a konkávita funkce.
 • Diferenciál, Tazlorův polynom. Extrémy funkce. Určování průběhu funkce.
 • Primitivní funkce. Neurčitý integrál. Základní metody výpočtu (přímá metoda, substituce, metoda per partes, integrace racionálních lomených funkcí).
 • Určitý integrál. Riemannova a Newtonova definice.
 • Obsah rovinného útvaru. Nevlastní integrál.
 • Posloupnosti a řady čísel. Absolutní a neabsolutní konvergence nekonečných řad. Kritéria konvergence.
 • Posloupnosti a řady funkcí. Bodová konvergence, stejnoměrná konvergence, lokálně stejnoměrná konvergence.
 • Mocninné řady. Taylorova řada.
 • Fourierovy řady.
 • Úvod do teorie komplexní funkce komplexní proměnné.

Doporučená literatura

 • Nedoma, J., Matematika I, učební text FSI VUT Brno, 2008
 • Nedoma, J., Nekonečné řady, diferenciální rovnice, Laplaceova transformace, učební text VŠP Jihlava, 2007
 • Adams, R. A., Calculus: a complete course, Pearson, Addison Wesley, Toronto, 2006
 • Beerends, R. J., ter Morsche, H. G., van den Berg, J. C., van de Vrie, E. M., Furier and Laplace transforms, Cambridge University Press 2003

Anotace

Cílem předmětu je vybavit posluchače základními znalostmi z oblasti matematické analýzy, a to především diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné reálné proměnné.


Znalosti: Absolvent zná základní věty a definice, které jsou obsahem předmětu Matematika 1, zná souvislosti a vztahy mezi studovanými objekty a dokáže je vysvětlit. Získaných poznatků umí využít při řešení příslušných matematických problémů.


Dovednosti: Absolvent předmětu umí využívat získaných matematických znalostí při dalším studiu odborných přírodovědných a technických předmětů. Dále umí využít získaných matematických poznatků při řešení úloh z praxe

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím