Architektura počítačů

Studijní plán:

PředmětArchitektura počítačů (xARP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Michal Bílek ( bilekm@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. ZA
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. ZA
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod do číslicových systémů, kombinační a sekvenční logické obvody, ALU.
 • Základy mikroprocesorové techniky. Struktura programu pro MCU
 • Architektura počítače, struktura, podsystémy. Reprezentace dat v počítači.
 • Programování v prostředi Aeduino a UnoArduSim. Základy programování C++ (Wiring).
 • PLC a průmyslové sběrnice.
 • Části počítače, procesor, základní deska, sběrnice, zřetězené vykonávání instrukcí.
 • Vstupní a výstupní podsystém počítače.
 • Konstrukce vstupních a výstupních zařízení, periferie, zobrazovací jednotky.
 • Datová uložiště a systémy RAID, záložní zdroje.

Doporučená literatura

 • BÍLEK, Michal. Architektura počítačů. Https://moodle.vspj.cz [online]. Jihlava: VŠPJ, 2023, 1.3.2023 [cit. 2023-03-01]. Dostupné z: https://moodle.vspj.cz/course/view.php?id=202547#section-5
 • ANTOŠOVÁ, Marcela a Vratislav DAVÍDEK. Číslicová technika. Páté aktualizované vydání. České Budějovice: Kopp, 2018. ISBN isbn:978-80-7232-509-2.
 • DONZELLINI, Giuliano. Deeds Learning Materials. Digital Electronics Deeds [online]. Italy: University of Genoa, 2020, 23.1.2020 [cit. 2020-01-23].
  Dostupné z: https://www.digitalelectronicsdeeds.com/learningmaterials/labtopics.html
 • MESSMER, H., DEMBOWSKI, K. Velká kniha hardware: architektura, funkce, programování. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005, 1224 s. ISBN 80-251-0416-8.
 • PINKER, J. Mikroprocesory a mikropočítače. 1. vyd. Praha: BEN technická literatura, 2008, 159 s. ISBN 978-80-7300-110-0.
 • DEMBOWSKI, K. Mistrovství v hardware. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 712 s. ISBN 978-80-251-2310-2.
 • VODA, Zbyšek. Průvodce světem Arduina. Vydání druhé. Bučovice: Martin Stříž, 2017. ISBN 978-80-87106-93-8.
 • Arduino: Home [online]. Global: Arduino, 2021 [cit. 2021-02-17]. Dostupné z: https://www.arduino.cc/
 • DŘÍNEK, Milan. Přehled a stručná charakteristika vybraných průmyslových sběrnic. Vyvoj.hw.cz [online]. Praha: HW server, 2004, 3.3.2004 [cit. 2022-09-16]. Dostupné z: https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/dokumentace/prehled-a-strucna-charakteristika-vybranych-prumyslovych-sbernic.html

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty nejprve se základy číslicové a mikroprocesorové techniky a následně s architekturou počítače, jeho komponentami a periferiemi. Uvádí též základy architektury PLC, mikrokontrolérů a průmyslových sběrnic.
Znalosti: Student zná základy číslicové a mikroprocesorové techniky. Student zná architekturu počítače, jeho základní komponenty, periferie a principy jejich funkce. Zná základní vlastnosti mikrokontrolerů a rozdíly oproti PC a zná možnosti a vlastnosti průmyslových sběrnic. Zná základní kontrukce pro programování mikrokontrolerů.
Dovednosti: Navrhuje, pomocí jakého technické prostředku lze řešit zadaný úkol, a to na základě teoretických znalostí. Umí navrhovat a sestavovat osobní počítače a mikrokontrolery s ohledem k požadovanému účelu jejich použití. Umí diagnostikovat hardwarové komponenty a zařízení.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím