Architektura počítačů

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019

PředmětArchitektura počítačů (xARP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Michal Bílek ( bilekm@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. ZA
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod do číslicových systémů, kombinační a sekvenční logické obvody, ALU.
 • Základy mikroprocesorové techniky. Struktura programu pro PLC
 • Základy programování PLC (ST, LD, IL, CFC, SFC, FBD). Programování v prostředi Codesys 2.3
 • PLC a průmyslové sběrnice.
 • Architektura počítače, struktura, podsystémy. Reprezentace dat v počítači.
 • Části počítače, procesor, základní deska, sběrnice, zřetězené vykonávání instrukcí.
 • Vstupní a výstupní podsystém počítače.
 • Konstrukce vstupních a výstupních zařízení, periferie, zobrazovací jednotky.
 • Datová uložiště a systémy RAID, záložní zdroje.

Doporučená literatura

 • BÍLEK, M. Architektura počítačů. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011.
 • ANTOŠOVÁ, M., DAVÍDEK, V. Číslicová technika. 4. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009, 305 s. ISBN 978-80-7232-394-4.
 • DONZELLINI, Giuliano. Deeds Learning Materials. Digital Electronics Deeds [online]. Italy: University of Genoa, 2020, 23.1.2020 [cit. 2020-01-23].
  Dostupné z: https://www.digitalelectronicsdeeds.com/learningmaterials/labtopics.html
 • MESSMER, H., DEMBOWSKI, K. Velká kniha hardware: architektura, funkce, programování. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005, 1224 s. ISBN 80-251-0416-8.
 • DEMBOWSKI, K. Mistrovství v hardware. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 712 s. ISBN 978-80-251-2310-2.
 • PINKER, J. Mikroprocesory a mikropočítače. 1. vyd. Praha: BEN technická literatura, 2008, 159 s. ISBN 978-80-7300-110-0.
 • ŠMEJKAL, L., MARTINÁSKOVÁ, M. PLC a automatizace. 1. vyd. Praha: BEN technická literatura, 1999. 223 s. ISBN 80-860-5658-9.
 • ŠPONAR, R. Vlastnosti a užití průmyslových sběrnic. [online]. [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/clanky/04019/index.html. ISSN 1213-1539.
 • Programming CoDeSys 2.3.: User Manual for PLC Programming CoDeSys [online]. Kempten: 3S - Smart Software Solutions, 2010, 469 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: https://www.ee.pw.edu.pl/~purap/PLC/manuals/m07590333_00000000_1en.pdf
 • CoDeSys Visualization: Supplement to the User Manual for PLC Programming with CoDeSys 2.3. 3S - Smart Software Solutions GmbH [online]. Kempten: 3S - Smart Software Solutions, 2003, 2003, 67 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: https://www.ifm.com/img/CoDeSys_Visu_E.pdf

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty nejprve se základy číslicové a mikroprocesorové techniky a následně s architekturou počítače, jeho komponentami a periferiemi. Uvádí též základy architektury PLC, mikrokontrolérů a průmyslových sběrnic.
Znalosti: Student zná základy číslicové a mikroprocesorové techniky. Student zná architekturu počítače, jeho základní komponenty, periferie a principy jejich funkce. Zná základní vlastnosti mikrokontrolerů a rozdíly oproti PC a zná možnosti a vlastnosti průmyslových sběrnic. Zná základní kontrukce pro programování PLC.
Dovednosti: Navrhuje, pomocí jakého technické prostředku lze řešit zadaný úkol, a to na základě teoretických znalostí. Umí navrhovat a sestavovat osobní počítače a PLC s ohledem na požadovaný účel použití. Umí diagnostikovat hardwarové komponenty a zařízení.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím