Projektové řízení I

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021

PředmětProjektové řízení I (PR1-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Martina Kuncová, Ph.D. ( kuncova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 4 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 4 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 4 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 4 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 4 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 PV 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • Základní rysy projektu a projektového managementu
 • Definování projektových cílů
 • Projektový cyklus
 • Iniciace projektu
 • Plánování projektu
 • Hierarchická struktura činností
 • Síťový graf - hranový a uzlový
 • Výpočet doby trvání projektu metodou CPM - v grafu, v tabulce
 • Výpočet průměrné doby trvání projektu metodou PERT
 • Ganttův diagram

Doporučená literatura

 • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5620-2.
 • KUNCOVÁ, M., NOVOTNÝ, J., STOLÍN, R. a kol. Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: EKOPRESS, 2016. ISBN 978-80-87865-26-2.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s., 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5.
 • KERZNER, H. Project management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 9th Edition. Hoboken (New Jersey) : Wiley, 2006. 1014 s. ISBN 13 978-0-471-74187-9.
 • LONGMAN, A.-MULLINS, J. The Rational Project Manager. Wiley, 2005. ISBN 978-0-471-72146-8
 • ROSENAU, M. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0.

Anotace

Cílem předmětu je uvedení do problematiky projektového managementu. Přednášky poskytnou úvodní vhled do problematiky projektového řízení a seznámí studenty s metodikou řízení projektů dle standardu PMBOK PMI. Cvičení jsou orientována aplikačně na rozvoj praktických schopností potřebných při projektovém řízení s důrazem na plánování projektů.

Znalosti: Student umí popsat projektový cyklus a základní procesy projektového řízení včetně jejich návazností. Student umí vysvětlit základní princip síťového grafu.

Dovednosti: Student dovede vymezit i složitější projekt a strukturovat ho na dílčí činnosti, dovede naplánovat harmonogram, rozpočet a personální zabezpečení projektu.

Obecné způsobilosti: Student umí koordinovat činnosti v rámci menšího týmu a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím