Doporučený studijní plán

Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anatomie 1 806 ANA P česky 1 15 5 0 3 ZK KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 817 AJ1 CJ česky 1 0 10 0 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biofyzika 807 BIO P česky 1 5 5 0 3 Z,ZK KM
Etika/VSPA 948 ETIv P česky 1 5 0 0 2 ZA KZS
Komunikace 1 1244 KOM1 P česky 1 5 5 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u1 818 NJ1 CJ česky 1 0 10 0 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Obecná psychologie 1252 OP P česky 1 6 0 0 3 ZK KSP
Odborná latinská terminologie 1 814 LAT P česky 1 0 5 0 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Ošetřovatelská péče v gynekologii 1279 GYN P česky 1 10 5 0 4 Z,ZK KZS
Ošetřovatelské postupy 1/PA 808 OP1 P česky 1 0 5 0 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 810 OPK P česky 1 10 5 0 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
První pomoc 812 PP P česky 1 0 6 0 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Základy teorie porodní asistence 1260 TO P česky 1 14 0 0 3 Z,ZK KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 834 AJ CJ česky 2 0 10 0 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Fyziologie 823 FYG P česky 2 10 5 0 3 ZK Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. KZS
Informační systémy ve zdravotnictví 951 ISZ P česky 2 0 5 0 2 ZA Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. KTS
Komunikace 2 1245 KOM2 P česky 2 0 5 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Konceptuální modely 850 KM P česky 2 5 3 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u2 835 NEJ CJ česky 2 0 10 0 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná latinská terminologie 2 824 LAT2 P česky 2 0 5 0 2 Z,ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 1/PA 994 PI1 P česky 2 0 150 0 1 ZA KZS
Odborná praxe 1/PA 993 OP1 P česky 2 0 50 0 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 2/PA 826 OP2 P česky 2 0 10 0 2 ZK KZS
Patologie 940 PAT P česky 2 10 5 0 3 Z,ZK MUDr. Radovan Kaštan KZS
Porodnická a klinická propedeutika 1261 KP P česky 2 10 10 0 3 Z,ZK KZS
Porodnictví 1 828 PO1 P česky 2 10 5 0 3 ZA prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. KZS
Výchova k reprodukčnímu zdraví 1272 SVPR P česky 2 5 0 0 2 ZA KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 851 AJ CJ česky 3 0 10 0 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biochemie a hematologie 947 BH P česky 3 5 5 0 2 ZK KZS
Dovednosti v porodní asistenci 1 1262 PA1 P česky 3 0 12 0 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u3 852 NEJ CJ česky 3 0 10 0 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe 2/PA 995 OP2 P česky 3 0 50 0 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o dítě 1 943 OPD1 P česky 3 10 5 0 3 ZA KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1/PA 1293 OPNI1 P česky 3 10 5 0 3 ZA KZS
Porodnictví 2 1251 PO2 P česky 3 10 5 0 4 ZK prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. KZS
Seminář k bakalářské práci 991 SEBv P česky 3 5 0 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Sociologie 970 SOC P česky 3 5 0 0 2 ZA KSP
Úvod do filozofie 934 FIL P česky 3 4 4 0 2 ZA KZS
Výzkum v porodní asistenci 1268 VVOv P česky 3 5 3 0 3 ZK KZS
Zdravotnická psychologie 845 ZPSY P česky 3 6 5 0 2 ZK KSP
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 868 AJ CJ česky 4 0 10 0 2 Z,ZK Mgr. Milan Straňák KZS
Dovednosti v porodní asistenci 2 1263 PA2 P česky 4 0 12 0 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Farmakologie 952 FAR P česky 4 10 0 0 3 ZA doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. KZS
Historie porodnictví 924 HP P česky 4 6 0 0 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 1 936 MEI1 P česky 4 6 0 0 2 ZA KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u4 862 NEJ CJ česky 4 0 10 0 2 Z,ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 2/PA 997 PI2 P česky 4 0 150 0 2 ZA KZS
Odborná praxe 3/PA 996 OP3 P česky 4 0 50 0 3 ZA KZS
Ochrana zdraví a zdravý životní styl 1290 OZS P česky 4 10 0 0 2 ZA KZS
Ošetřovatelská péče o dítě 2 960 OPD2 P česky 4 10 10 0 3 ZK KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 858 OPCH P česky 4 10 10 0 3 ZK KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 1275 PAKP2 P česky 4 5 10 0 4 ZK KZS
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1 877 OAKS1 P česky 4 0 10 0 2 ZA MUDr. Petr Cvrček, Ph.D. KZS
Dovednosti v porodní asistenci 3 1267 PA3 P česky 5 0 12 0 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Edukační činnost v porodní asistenci 1274 ECPA P česky 5 5 6 0 3 ZA KZS
Management ve zdravotnictví 889 MANZ P česky 5 10 10 0 2 ZK Mgr. Jarmila Cmuntová KZS
Multikulturní ošetřovatelství 888 MKO P česky 5 5 0 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Odborná praxe 4/PA 998 OP4 P česky 5 0 50 0 3 ZA KZS
Ošetřovatelská péče v neurologii 1273 SPv P česky 5 4 5 0 2 ZA MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. KZS
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 2 891 OAKS2 P česky 5 6 6 0 2 ZK MUDr. Petr Cvrček, Ph.D. KZS
Ošetřovatelství v neonatologii 1049 ON P česky 5 6 10 0 3 Z,ZK KZS
Radiologie a nukleární medicína 964 RAD P česky 5 6 5 0 2 ZA MUDr. Jiří Neubauer KZS
Vývojová psychologie/PA 842 VPSY P česky 5 6 5 0 2 ZA Mgr. Petra Oranyová KSP
Výživa a dietika 1265 KVYZ P česky 5 6 0 0 2 ZA KZS
Arteterapie 1181 ART P česky 6 0 8 0 2 ZA KZS
Dovednosti v porodní asistenci 4 1270 PA4 P česky 6 0 12 0 4 ZK PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ekonomika a pojišťovnictví 890 EKPO P česky 6 3 3 0 2 ZK KES
Embryologie 1277 PCH P česky 6 6 0 0 2 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Genetika 892 GEN P česky 6 5 0 0 2 ZA MUDr. Jakub Trizuljak KZS
Odborná praxe 5/PA 999 OP5 P česky 6 0 80 0 4 ZK KZS
Ošetřovatelská péče v psychiatrii 1292 OPP P česky 6 5 5 0 2 ZK MUDr. Soňa Zajícová Špinarová KZS
Porodní asistentka v primární a komunitní péči 1271 PAKP P česky 6 5 5 0 2 ZA KZS
Psychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky 1278 ZPS P česky 6 8 6 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Rehabilitace v porodní asistenci 1291 RPA P česky 6 6 6 0 2 ZA KZS
Veřejné zdravotnictví 946 VZDv P česky 6 10 0 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Základy ultrazvukové diagnostiky 1264 CTZ P česky 6 0 6 0 2 ZA prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. KZS
Zdravotnické právo a profesní legislativa 1276 PRVZ P česky 6 5 3 0 3 ZA KSP

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Volitelné předměty:

Student si volí minimálně 2 volitelné předměty během svého studium.

 

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí.

 

Bakalářská práce:

Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

 

Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:
1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 5
2) Ústní zkouška
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky:
• behaviorální vědy
• teorie ošetřovatelství a porodní asistence
• ošetřovatelství v gynekologii, porodnictví a v pediatrii (se zaměřením na prenatální vývoj plodu a neonatologii)

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím