Marketing A

Studijní plán:

PředmětMarketing A (MGA-2)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 P 1 4 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 P 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 P 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 1 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2006/2007 P 2 3 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1 Základní pojmy MGA, jeho úloha, dílčí složky, hlavní principy a formy MGA koncepcí
 • 2 Marketingové řízení, strategie, MGA program, trh a jeho segmentace
 • 3 Analýza marketingového prostředí, účastníci mikroprostředí
 • 4 Spotřebitelé, chování při nákupu, kupní rozhodování, trh organizovaných zákazníků, obchodní trh a jeho specifika
 • 5 MGA informační systém, vnitřní informační systém, zpravodajský a výzkumný systém
 • 6 Výzkum trhu, dotazníkový výzkum, vyhodnocení, zpráva a prezentace výsledků
 • 7 Marketingový mix a jeho využití pro cílové trhy, ovlivnitelné a neovlivnitelné faktory MGA strategie
 • 8 MGA pojetí výrobku, životní cyklus, inovace
 • 9 Cena, její úloha, rozhodování o ceně, cíle cen, metody tvorby cen, výběr konečné ceny
 • 10 Místo prodeje a distribuční cesty, jejich modifikace
 • 11 Marketingová komunikace, cíle, komunikační mix
 • 12 Internacionální marketing, základní aspekty, prostředí, etapy a způsoby realizace, MGA MIX- specifika, způsoby vstupu produktu na zahraniční trhy
 • 13 Marketingový kontrolní systém, charakteristika základních druhů kontrolních analýz
 • 14 Marketingová strategie služeb, klasifikace, MGA mix služeb, zvláštnosti MK strategie služeb, kvalita služeb

Doporučená literatura

 • KŘESŤAN,V.-VAŠÍČEK,M.: Marketing. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Studijní text.1.vydání, 2005.
 • KŘESŤAN,V.:MARKETING.Vysoká škola polytechnická Jihlava.Studijní text pro kombinovanou formu studia.1.vydání,2008
 • Elearning VSPJ-Marketing A, IS VSPJ.cz

Anotace

Cíl a obsah předmětu: Seznamuje studenty se základními kategoriemi moderního marketingu, s jeho podstatou a funkcí, s marketingovým výzkumem, chováním spotřebitele a s marketingovým řízením. Způsob ukončení: Podmínkou konání zkoušky je získání zápočtu ze cvičení.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím