Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1

Studijní plán: Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018

PředmětOšetřovatelský proces a potřeby klientů 1 (OPK)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Ošetřovatelství jako vědní disciplína, definice, vývoj, obory a metodologie
 • Činnosti a kompetence sestry v moderním ošetřovatelství 21. století
 • Holismus jako filozofie ošetřovatelství
 • Ošetřovatelský proces a ošetřovatelská dokumentace.
 • Definice, fáze, dokumentování, plán.
 • Sběr informací, interpretace informací, stanovení priorit
 • Plánování ošetřovatelské péče, sdělení plánu
 • Realizace, hodnocení, měření efektivity, význam hodnocení.
 • Potřeby nemocného v ošetřovatelství, klasifikace potřeb, hierarchie potřeb.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • ŠAMÁNKOVÁ, M., et al. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci: aplikované v ošetřovatelském procesu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 134 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3223-7.
 • TRACHTOVÁ, E. et al. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 3.vyd. Brno: NZONCO Brno, 2013. 186 s. ISBN 80 -7013 -324 -4.
 • KOPÁČIKOVÁ, M., CETLOVÁ, L, STANČIAK, J. Ošetřovatelský proces a potřeby pacientů / klientů. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. 2012. 260 s. ISBN 978-80-87035-51-1.
 • POLICAR, R. Zdravotnická dokumentace v praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2010. 224 s. ISBN 978-80-2472358-7.
 • TÓTHOVÁ, V., et al. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. 1. vydání. Praha: Triton, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7387-286-1.
 • CETLOVÁ, L., DRAHOŠOVÁ, L., TOČÍKOVÁ, I. Hodnotící a měřící škály pro nelékařské profese. VŠPJ: Jihlava, 2012. 124 s. ISBN 978-80-87035-45-0.
 • Doporučená:
 • JAROŠOVÁ, D. Vybrané ošetřovatelské modely a teorie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2002. 75 s. ISBN 80-7042-339-0.
 • FARKAŠOVÁ, E. Ošetrovateľstvo - teória. 1. vyd. Martin: Osveta, 2001. 133 s. ISBN 80-8063-086-0 .
 • ARCHALOUSOVÁ, A. Přehled vybraných ošetřovatelských modelů. 1. vyd. Hradec Králové, NUCLEUS, 2003. 99 s. SBN 80-86225-33-X.
 • POSPÍŠILOVÁ, A., KYASOVÁ, M., JUŘENÍKOVÁ, P. Způsoby formulace ošetřovatelských diagnóz, intervencí a očekávaných výsledku ošetřovatelské péče s ohledem na vzdělání všeobecných sester. Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. 1. vyd. Praha: Evropské vzdělávací centrum s.r.o. 2010. 257 s. ISBN 978-80-87386-10-1.
 • VONDRÁČEK, L., VONDRÁČEK. J. Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 56 s. ISBN 978-80-247-6003-2.
 • VONDRÁČEK, L., VONDRÁČEK. J. Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 68 s. ISBN 978-80-247-6084-1.
 • VÖRÖSOVÁ, G. a kol. Klasifikacné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovatelstve. 1. vyd. Martin: Osveta, 2007. 112 s. ISBN 978-80-8063-242-7.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem je vybavit studenta problematikou ošetřovatelské praxe- ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází při poskytování individuální ošetřovatelské péče. Je zaměřen na potřeby klientů, na hierarchii potřeb v oblasti péče o zdraví populace.Znalosti:


Student zná základy podpory a ochrany veřejného zdraví a vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Dovednosti:


Student umí v praxi zařadit ošetřovatelský proces a péči o pacienta s ohledem na jeho bio-psycho-socio-spirituální potřeby.Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusíHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Písemný test ze znalostí získaných na přednáškách a studiem povinné a doporučené literatury, minimálně na 60 % úspěšnosti.


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 13 hodin                             Cvičení: 0


Samostatná příprava: 27hodin


Celkem: 40 hodinKombinované studium:


Přednášky: 10 hodin                             Cvičení: 5hodin


Samostatná příprava: 45 hodin


Celkem: 60 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím