Doporučený studijní plán

Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1/CR-u1 607 ANJ1 CJ Česky 1 0 3 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Evropská ekonomická integrace 1078 EEI P Česky 1 1 1 3 Z,ZK doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. KCR
Kulturní dědictví a cestovní ruch A 1079 KDCR P Česky 1 1 1 4 Z,ZK Akad. mal. Vladimír Netolička KCR
Management 1370 MAN P Česky 1 2 2 6 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Management 1688 MANa P Anglicky 1 2 2 6 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Marketing A 652 MGA P Česky 1 1 2 4 Z,ZK Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Marketing A 1214 MGAa P Anglicky 1 1 2 4 Z,ZK Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Matematika 1 pro CR 1438 MAT1C P Česky 1 2 2 5 ZA doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Mathematics 1 for TT 1721 MAT1Ca P Anglicky 1 2 2 5 ZA doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Microeconomics 768 MIEa P Anglicky 1 2 1 5 Z,ZK doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Mikroekonomie 1566 mie P Česky 1 2 1 5 Z,ZK doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Německý jazyk 1/CR-u1 663 NEJ1 CJ Česky 1 0 3 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Anglický jazyk 1/CR-u2 608 ANJ1CRu2 CJ Česky 2 0 3 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u1 615 ANJ2CRu1 CJ Česky 2 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Business Economics 1919 PEKa P Anglicky 2 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Francouzský jazyk 2/CR-u1 630 FRJ2 CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Soňa Cardová KCR
Geografické a navigační systémy 1429 GNS PV Česky 2 2 2 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch 1432 GOS PV Česky 2 2 2 4 Z,ZK prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. KCR
Italský jazyk 2/CR-u1 642 ITJ2 CJ Česky 2 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Macroeconomics 1718 MAEa P Anglicky 2 2 1 5 Z,ZK Ing. Petr Musil, Ph.D. KES
Makroekonomie 1671 MAE P Česky 2 2 1 5 Z,ZK doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Marketing cestovního ruchu 1677 MGPS P Česky 2 1 1 3 Z,ZK Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. KCR
Matematika 2 1670 MAT2 PV Česky 2 2 2 4 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Metodika průvodcovské činnosti 1439 MPC PV Česky 2 2 2 4 Z,ZK Ing. Martina Drašarová, Ph.D. KCR
Německý jazyk 1/CR-u2 664 NEJ1 CJ Česky 2 0 3 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u1 669 NEJ2 CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Podniková ekonomika 1918 PEK P Česky 2 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Právo 1376 PRV P Česky 2 3 0 4 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Ruský jazyk 2/CR-u1 680 RUJ2 CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u1 692 SPJ2 CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Úvod do ICT 1377 ICT P Česky 2 1 1 4 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Anglický jazyk 1/CR-u3 609 AJ1Cu3 CJ Česky 3 0 3 4 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u2 616 ANJ2CRu2 CJ Česky 3 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Aplikovaná statistika 1378 AST P Česky 3 2 4 7 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Applied Statistics 1379 ASTa P Anglicky 3 2 4 7 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Cestovní ruch 1 1081 CR P Česky 3 2 2 6 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Finanční účetnictví pro cestovní ruch 1428 FUCR P Česky 3 1 2 4 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Francouzský jazyk 2/CR-u2 631 FRJ2 CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Soňa Cardová KCR
Geografie cestovního ruchu 1 1430 GECR1 P Česky 3 2 1 3 ZA RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. KCR
Italský jazyk 2/CR-u2 643 ITJ2 CJ Česky 3 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Management cestovních kanceláří a agentur 135 MNCK P Česky 3 1 1 4 Z,ZK Ing. Martina Doležalová KCR
Německý jazyk 1/CR-u3 665 NEJ1 CJ Česky 3 0 3 4 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u2 670 NEJ2 CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u2 681 RUJ2 CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u2 696 SPJ2 CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Tourismus 1 1225 CRn P Německy 3 2 2 6 Z,ZK Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. KCR
Anglický jazyk 1/CR-u4 610 ANJ1CRu4 CJ Česky 4 0 3 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u3 617 ANJ2CRu3 CJ Česky 4 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Cestovní ruch 2 1082 CR P Česky 4 2 2 6 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u3 632 FRJ2 CJ Česky 4 0 2 2 ZA Mgr. Soňa Cardová KCR
Geografie cestovního ruchu 2 1431 GECR2 P Česky 4 2 1 5 Z,ZK RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. KCR
Italský jazyk 2/CR-u3 644 ITJ2 CJ Česky 4 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Management ubytovacích zařízení 1437 MNUZ P Česky 4 2 1 5 Z,ZK Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Německý jazyk 1/CR-u4 666 NEJ1 CJ Česky 4 0 3 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u3 671 NEJ2 CJ Česky 4 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u3 682 RUJ2 CJ Česky 4 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u3 697 SPJ2 CJ Česky 4 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Tourismus 2 1227 CRn P Německy 4 2 2 6 Z,ZK Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. KCR
Veřejné finance 1389 VF P Česky 4 2 1 5 Z,ZK Ing. Věra Nečadová KES
Anglický jazyk 1/CR-u5 611 ANJ1CRu5 CJ Česky 5 0 3 4 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u4 618 ANJ2CRu4 CJ Česky 5 0 2 3 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Aplikovaná sociální psychologie 1083 PSYA P Česky 5 1 1 4 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Diplomový seminář 1084 DS P Česky 5 0 2 2 ZA prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u4 633 FRJ2 CJ Česky 5 0 2 3 ZK Mgr. Soňa Cardová KCR
Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu 1433 IRT P Česky 5 1 2 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Italský jazyk 2/CR-u4 645 ITJ2 CJ Česky 5 0 2 3 ZK PhDr. Dana Zažímalová KCR
Management destinace 1436 MDS P Česky 5 2 1 5 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Německý jazyk 1/CR-u5 667 NEJ1 CJ Česky 5 0 3 4 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u4 672 NEJ2 CJ Česky 5 0 2 3 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u4 683 RUJ2 CJ Česky 5 0 2 3 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u4 698 SPJ2 CJ Česky 5 0 2 3 ZK Mgr. Eva Tomanová KCR
Trvale udržitelný cestovní ruch 1447 TUCR P Česky 5 1 1 4 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Praxe CR 1443 PRAX P Česky 6 0 0 30 ZA Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. KCR

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Cizí jazyky
 • Cizí jazyk 1: možnost volby AJ, NJ
 • Cizí jazyk 2: možnost volby AJ, NJ, ŠP, RJ, FJ, IJ
 • Volí-li si student jako 1. jazyk NJ, volí si povinně jako 2. jazyk AJ
Praxe
 • Prázdninová praxe 4 týdny po 1. ročníku, 4 týdny po 2. ročníku
 • Souvislá praxe v 6. semestru
Povinně volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze čtyř možností, z těchto předmětů musí získat 4 kredity.

 • Matematika 2
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Geografické a navigační systémy
 • Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch
Volitelné předměty

Z volně volitelných předmětů musí student za dobu studia získat min. 8 kreditů.
Doporučuje se absolvovat dva volitelné předměty ve 4. semestru a dva volitelné předměty v 5. semestru.

Státní závěrečná zkouška

Má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku.

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

 1. Společná programová část (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance)
 2. Oborová část – skládá se ze dvou bloků:
  • Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
  • Marketing a management cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení)
Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím