Doporučený studijní plán

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk /ATP-u1 1823 AJ1ATP CJ Česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Bezpečnost v elektrotechnice 1572 xBEP P Česky 1 0 1 1 ZA Ing. Miloš Procházka KTS
Části a mechanismy strojů 1800 CMS P Česky 1 2 1 4 Z,ZK Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Matematika 1 1585 xMAT1 P Česky 1 2 3 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Mathematics 1 500039 MATH1-ATP P Anglicky 1 2 3 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Nauka o materiálech 1798 NM P Česky 1 2 0 2 ZK Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D. KTS
Programování technických výpočtů 500040 PTV-ATP P Česky 1 1 2 3 KZ Ing. Ondřej Tichý, Ph.D. KTS
Technická dokumentace a CAD 1801 CAD P Česky 1 0 4 4 ZA Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Výrobní technologie I 1799 VT1 P Česky 1 2 1 3 ZA doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Základy lineární algebry 304 ZLA P Česky 1 2 2 5 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Anglický jazyk /ATP-u2 1824 AJ2ATP CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Architektura počítačů 1570 xARP P Česky 2 2 2 4 ZA Ing. Michal Bílek KTS
Fundamentals of Design 500042 FOD-ATP P Anglicky 2 0 2 3 ZA Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Matematika 2 1586 xMAT2 P Česky 2 2 2 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Průmyslová logistika 1387 PL P Česky 2 1 2 3 ZA Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA KES
Výrobní technologie II 1803 VT2 P Česky 2 2 1 4 Z,ZK doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Základy efektivní komunikace a prezentace 500045 ZEK-ATP P Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Základy elektrotechniky 500046 ZEL-ATP P Česky 2 2 3 4 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Základy konstruování 1802 ZK P Česky 2 0 2 3 ZA Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Anglický jazyk /ATP-u3 1825 AJ3ATP CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Elektronika 1 1625 xELE1 P Česky 3 2 2 5 Z,ZK prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. KTS
Experiment v technické praxi 1808 ETP PV Česky 3 1 2 5 Z,ZK doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Management jakosti výrobků a služeb 1672 MJVS P Česky 3 1 2 4 Z,ZK Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA KES
Mechanika I 1804 M1 P Česky 3 2 2 5 Z,ZK Ing. Radek Kolman, Ph.D. KTS
Projekt 500172 PRO P Česky 3 0 4 4 ZA doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Pružnost a pevnost 1805 PP P Česky 3 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Statistika pro techniky 1614 xSTT PV Česky 3 1 2 5 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Anglický jazyk /ATP-u4 1826 AJ4ATP CJ Česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Dynamické systémy 500049 DYS-ATP P Česky 4 2 2 4 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Mechanika II 1809 M2 P Česky 4 2 2 5 Z,ZK Ing. Radek Kolman, Ph.D. KTS
Project Management I 500050 PMI-ATP P Anglicky 4 1 2 3 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Projektové řízení I 1008 PR1 P Česky 4 1 2 3 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Prostředky průmyslové automatizace 1607 xPPA P Česky 4 2 2 5 Z,ZK prof. Ing. František Zezulka, CSc. KTS
Pružnost a pevnost II 500052 PAPII P Česky 4 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Senzory a měření 500053 SAM-ATP P Česky 4 2 2 4 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Základy akademického psaní 500054 ZAP P Česky 4 0 3 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Optika a optické systémy 1813 OOS P Česky 5 2 0 2 ZK Mgr. Martin Prokop KM
Právo v technické praxi 1819 xPTP PV Česky 5 0 2 2 ZA JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Project Management II 500055 PM2 P Anglicky 5 2 2 5 Z,ZK Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Projektové řízení II 500056 PRII P Česky 5 2 2 5 Z,ZK Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Psychologie 337 PSY PV Česky 5 0 2 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Semestrální projekt 1818 xSP P Česky 5 0 6 6 ZA doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Technologie a standardy Průmyslu 4.0 500041 TSP_AI_BC P Česky 5 2 2 4 KZ prof. Ing. František Zezulka, CSc. KTS
Základy mechatroniky 1811 ZM P Česky 5 2 1 5 Z,ZK Ing. Květoslav Belda, Ph.D. KTS
Zpracování signálu a obrazu 1636 xZSO P Česky 5 2 2 4 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Bakalářská práce 500035 xBP_ATP P Česky 6 0 6 6 ZA doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Odborná praxe 1592 xPXEI P Česky 6 0 0 22 ZA Ing. Jan Jirsa KTS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 167 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 7 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 6 kreditů z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

 

Výuka jazyků

Cílem jazykové výuky na VŠPJ je především zvládnutí odborného anglického jazyka a prohloubení znalostí obecného anglického jazyka. Absolvent VŠPJ by měl být jazykově vybaven tak, aby byl v anglickém jazyce schopen číst bez potíží odborné texty, porozumět odborné přednášce a diskutovat témata vztahující se k danému oboru. Studium odborného anglického jazyka začíná na úrovni mírně pokročilých (úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Z nabídky volitelných předmětů si student může zvolit další cizí jazyk (německý, ruský). Studium němčiny a ruštiny začíná od začátku.

 

Obsah a rozsah SZZk

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu a obhajoby bakalářské práce. Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí algoritmizace, elektrotechnického základu, senzorů, mechaniky tuhých a poddajných těles, optických systémů, základů mechatroniky, výrobních technologií, technických materiálů, konstrukce strojních zařízení a dílů, řízení projektů, řízení jakosti a komunikační dovednosti. Tyto okruhy jsou pokryty předměty: Nauka o materiálech, Výrobní technologie I a II, Základy elektrotechniky, Základy konstruování, Průmyslová logistika, Základy efektivní komunikace a prezentace, Elektronika I a II, Mechanika I a II, Pružnost a pevnost, Prostředky průmyslové automatizace, Projektové řízení I a II, Základy mechatroniky, Zpracování signálu a obrazu, Optika a optické systémy

 

Další povinnosti / odborná praxe

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 14 týdnů. Praxe probíhá v 6. semestru třetího ročníku studia. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím.

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím