Doporučený studijní plán

Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1/FR-u1 604 ANJ1 CJ Česky 1 1 0 0 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Finanční účetnictví 1 1637 FU1 P Česky 1 3 8 0 5 ZA Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Management 1370 MAN P Česky 1 8 6 0 6 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Matematika 1/F1 1737 MAT1F P Česky 1 6 12 0 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Mikroekonomie 1566 mie P Česky 1 8 4 0 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Německý jazyk 1/FR-u1 657 NEJ1 CJ Česky 1 1 0 0 3 ZA Mgr. Václav Hadrava KES
Podniková ekonomika 1638 PEK P Česky 1 6 4 0 5 Z,ZK doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Anglický jazyk 1/FR-u2 605 ANJ1 CJ Česky 2 1 0 0 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Finanční účetnictví 2 1371 FU2 P Česky 2 6 8 0 6 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Makroekonomie 1671 MAE P Česky 2 8 4 0 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Marketing A 652 MGA P Česky 2 8 3 0 4 Z,ZK Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Matematika 2 1670 MAT2 P Česky 2 6 8 0 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Německý jazyk 1/FR-u2 658 NEJ1 CJ Česky 2 1 0 0 3 ZA Mgr. Václav Hadrava KES
Právo 1376 PRV P Česky 2 10 0 0 4 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Úvod do ICT 1377 ICT P Česky 2 3 4 0 4 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Anglický jazyk 1/FR-u3 606 ANJ1 CJ Česky 3 1 0 0 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Daně 1 1380 DAN1 P Česky 3 6 8 0 6 ZK Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Finanční řízení a investiční rozhodování 1382 FRIR P Česky 3 6 8 0 6 Z,ZK doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Německý jazyk 1/FR-u3 659 NEJ1 CJ Česky 3 1 0 0 3 ZA Mgr. Václav Hadrava KES
Podniková informatika 1383 POI P Česky 3 3 4 0 4 ZA doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Statistika 1736 STA P Česky 3 8 12 0 7 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Anglický jazyk 1/FR-u4 602 ANJ1 CJ Česky 4 1 0 0 5 Z,ZK Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Daně 2 1384 DAN2 P Česky 4 3 8 0 4 ZA Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Finanční analýza 1013 FA PV Česky 4 6 4 0 3 ZA Ing. Petr Jiříček, Ph.D. KES
Finanční matematika 1255 FM PV Česky 4 6 4 0 3 ZA RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Managerské účetnictví 410 MU P Česky 4 6 8 0 6 Z,ZK Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. KES
Německý jazyk 1/FR-u4 660 NEJ1 CJ Česky 4 1 0 0 5 Z,ZK Mgr. Václav Hadrava KES
Peníze, banky a finanční trhy 1386 PBFT P Česky 4 6 8 0 6 Z,ZK Ing. Petr Jiříček, Ph.D. KES
Projektové řízení I 1008 PR1 PV Česky 4 6 4 0 3 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Průmyslová logistika 1387 PL PV Česky 4 6 4 0 3 ZA Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA KES
Regionální rozvoj 1388 RR PV Česky 4 6 4 0 3 ZA RNDr. Miloš Vystrčil KES
Veřejné finance 1389 VF P Česky 4 6 4 0 5 Z,ZK Ing. Věra Nečadová KES
Cenné papíry a finanční poradenství 1256 CPFP PV Česky 5 6 4 0 4 Z,ZK Ing. Petr Jiříček, Ph.D. KES
Controlling a řízení nákladů 248 CRN PV Česky 5 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. KES
Daně pro podnikovou praxi 1390 DPP PV Česky 5 6 4 0 4 Z,ZK Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Management jakosti výrobků a služeb 1672 MJVS P Česky 5 4 8 0 5 Z,ZK Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA KES
Pojišťovnictví a pojistná matematika 1010 POJM PV Česky 5 6 8 0 5 Z,ZK RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Projektové řízení II. 1391 PR2 PV Česky 5 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Řízení kvality výrobních procesů 1392 RKVP PV Česky 5 6 4 0 4 Z,ZK Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA KES
Řízení lidských zdrojů 1003 RLZ P Česky 5 6 4 0 5 Z,ZK Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. KES
Řízení výrobních procesů 1393 RVP PV Česky 5 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA KES
Samospráva ve veřejné správě 1189 SVS PV Česky 5 6 4 0 4 Z,ZK Ing. Věra Nečadová KES
Softwarová podpora projektů 1394 SPP PV Česky 5 6 4 0 4 Z,ZK Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Státní správa ve veřejné správě 1188 SSV PV Česky 5 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Věra Nečadová KES
Strategické řízení 1396 STR P Česky 5 6 8 0 6 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Diplomový seminář 1674 DIPS P Česky 6 0 2 0 3 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Praxe FŘ 1397 PRAX P Česky 6 0 0 0 26 ZA Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Studenti musí za dobu studia dále získat 10 kreditů z volitelných předmětů (VP). Doporučena je následující struktura:
3. semestr 4 kredity, 4. semestr 2 kredity, 5. semestr 4 kredity

Cizí jazyk 1: student si volí mezi AJ anebo NJ

Předmět Praxe PR se skládá ze dvou dílčích částí:

  • 3 týdenní (prázdninová praxe) - student ji vykonává mezi 4. a 5. semestrem,
  • 15 týdenní (semestrální praxe) - student ji vykonává v 6. semestru.

Doporučuje se vykonat obě praxe v jedné organizaci jak v České republice, tak i v zahraničí. Obě praxe lze spojit po dohodě s garantem praxí a s poskytovatelem praxe v jednu, která se uskuteční před a v průběhu 6. semestru.

Státní závěrečná zkouška:

  • Odborná část z předmětů společného programového základu: Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance
  • Odborná část z oborových předmětů: Peníze, banky, finanční trhy, Finanční řízení a investiční rozhodování, Management, Strategický management, Management jakosti výrobků a služeb, Řízení lidských zdrojů.
  • Obhajoba bakalářské práce

Specializace:
Student si vybírá jednu specializaci tím, že absolvuje všechny tři předměty (povinně volitelné - PV), ze kterých specializace sestává. Lze si vybrat jednu z těchto pěti specializací:

  • Finance a daně (Finanční analýza, Controlling a řízení nákladů, Daně pro podnikovou praxi)
  • Finanční poradenství (Finanční matematika, Cenné papíry a finanční poradenství, Pojišťovnictví a pojistná matematika)
  • Projektový management (Projektové řízení I., Projektové řízení II., Softwarová podpora projektů)
  • Řízení průmyslových procesů (Průmyslová logistika, Řízení výrobních procesů, Řízení kvality výrobních procesů)
  • Veřejná správa a regionální rozvoj (Regionální rozvoj, Samospráva ve veřejné správě, Státní správa ve veřejné správě.)
Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím