Doporučený studijní plán

Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Akademické psaní 500194 AKP PV česky 1 0 1 2 ZA Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. KCR
Aplikovaná statistika 500202 AST PV česky 1 2 2 5 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Applied Statistics 500264 ASTa PV anglicky 1 2 2 5 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Bakalářská práce 500239 BP PV česky 1 0 0 7 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Cizí jazyk I u1 – angličtina 500195 ANJ1 PV česky 1 0 4 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Cizí jazyk I u2 – angličtina 500196 ANJ1 PV česky 1 0 4 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Cizí jazyk I u3 – angličtina 500197 ANJ1 PV česky 1 0 4 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Cizí jazyk I u4 – angličtina 500198 ANJ1 PV česky 1 0 4 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Cizí jazyk I u5 – angličtina 500199 ANJ1 PV česky 1 0 4 5 Z,ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Daně 500236 DAN PV EM česky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Field Trip 500238 FT PV česky 1 0 40 3 ZA Ing. Martina Drašarová, Ph.D. KCR
Geografie cestovního ruchu České republiky 500207 GEOCR PV česky 1 2 2 4 Z,ZK prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. KCR
Geografie cestovního ruchu světa 500203 GECRS PV česky 1 2 2 4 Z,ZK prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. KCR
Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu 500211 IRT PV česky 1 1 3 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Komunální a regionální politika v cestovním ruchu 500216 KRP PV CR česky 1 2 2 4 Z,ZK Ing. Tomáš Čihák KCR
Komunikační a prezentační dovednosti 500235 KPD PV česky 1 0 2 3 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Kulturní dědictví 500208 KUD PV česky 1 2 2 3 Z,ZK Mgr. Markéta Jirmanová Poláková KCR
Macroeconomics 500125 MAEa PV anglicky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Makroekonomie 500124 MAE PV česky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Management 500166 MAN PV česky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Management (AJ) 500110 MANa PV anglicky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Management cestovních kanceláří a agentur 500209 MNCK PV česky 1 2 2 4 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Management destinace 500210 MDS PV česky 1 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. KCR
Management pohostinských zařízení 500214 MPZ PV CR česky 1 0 2 2 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Management ubytovacích zařízení 500204 MNUZ PV česky 1 2 2 4 Z,ZK doc. Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Marketing 500315 MGA PV česky 1 2 2 4 Z,ZK Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KCR
Marketing 500128 MGAa PV anglicky 1 2 2 4 Z,ZK Ing. Marie Slabá, Ph.D. KES
Matematika 500253 MATcr PV česky 1 2 2 4 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Metodika průvodcovské činnosti 500215 MPC PV CR česky 1 0 2 2 ZA Ing. Martina Drašarová, Ph.D. KCR
Microeconomics 500118 MIEa PV anglicky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Mikroekonomie 500117 MIE PV česky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Plánování a regionální rozvoj v CR 500217 PRRC PV CR česky 1 2 2 4 Z,ZK Ing. Tomáš Čihák KCR
Podniková ekonomika 1 500164 PEK1 PV česky 1 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. KES
Podniková ekonomika 2 500131 PEK2 PV EM česky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Simona Činčalová, Ph.D. KES
Právo 500200 PRV PV česky 1 3 0 3 ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Projektový management v cestovním ruchu 500218 PMCR PV CR česky 1 2 2 4 Z,ZK doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. KCR
Řízení lidských zdrojů 500142 RLZ PV EM česky 1 2 2 4 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Seminář k bakalářské práci 500212 SBP PV česky 1 4 0 5 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Simulační manažerské hry 500160 SMH PV EM česky 1 0 2 3 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Teorie služeb cestovního ruchu 500205 TESL PV česky 1 2 2 4 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Trvale udržitelný cestovní ruch 500213 TUCR PV česky 1 2 2 4 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Úvod do průvodcovské činnosti 500237 UPC PV česky 1 0 40 3 ZA Ing. Martina Drašarová, Ph.D. KCR
Základy cestovního ruchu 500201 ZCR PV česky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Základy finančního účetnictví 500206 ZFU PV česky 1 1 2 3 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím