Doporučený studijní plán

Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 1304 ANJ1/ZSP-u1 CJ česky 1 0 12 0 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Etika ve zdravotně sociální práci 1300 EZSP P česky 1 10 0 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 1305 NJ1 CJ česky 1 0 12 0 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Obecná psychologie 1791 OPS P česky 1 8 0 0 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Praxe I. 1306 PRX1 P česky 1 0 80 0 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Ruský jazyk 1/ZSP-u1 1990 RJ1ZSPu1 CJ česky 1 0 12 0 2 ZA Irina Haičmanová KSP
Sociální patologie 1308 SPA P česky 1 10 5 0 4 Z,ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Sociální politika I. 1301 SP1 P česky 1 10 5 0 4 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Supervize praxe I. 1307 SVP1 P česky 1 0 8 0 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie ošetřovatelství 1302 TO P česky 1 8 0 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Úvod do filozofie v SP 1930 UFI P česky 1 5 0 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Základy anatomie a fyziologie 1303 ZAF P česky 1 10 0 0 2 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 1316 ANJ1/ZSP-u2 CJ česky 2 0 12 0 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 1317 NJ1 CJ česky 2 0 12 0 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Praxe II. 1313 PRX2 P česky 2 0 80 0 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
První pomoc 1792 PP P česky 2 0 8 0 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Ruský jazyk 1/ZSP-u2 1991 RJ1ZSPu2 CJ česky 2 0 12 0 2 ZA Irina Haičmanová KSP
Sociálně psychologický výcvik I. 1315 SPV1 P česky 2 0 40 0 4 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociální politika II. 1318 SP2 P česky 2 10 5 0 4 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Sociální psychologie 1668 SPv-ZSP P česky 2 5 3 0 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Supervize praxe II. 1314 SVP2 P česky 2 0 8 0 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie sociální práce 1309 TSP P česky 2 10 5 0 4 Z,ZK Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Základy hygieny a epidemiologie 1795 ZHE P česky 2 8 0 0 2 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Základy zdravotnické legislativy 1311 ZZL P česky 2 8 3 0 3 ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Zdraví a nemoc 1310 ZN P česky 2 5 0 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 1324 ANJ1/ZSP-u3 CJ česky 3 0 12 0 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Metody a techniky sociální práce 1320 MTSP P česky 3 10 10 0 4 Z,ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 1325 NJ1/ZSP-u3 CJ česky 3 0 12 0 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Praxe III. 1327 PRX3 P česky 3 0 80 0 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Ruský jazyk 1/ZSP-u3 1992 RJ1ZSPu3 CJ česky 3 0 12 0 2 ZA Irina Haičmanová KSP
Sociálně psychologický výcvik II. 1326 SPV2 P česky 3 0 40 0 4 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociologie 1319 SOC P česky 3 8 0 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Supervize praxe III. 1328 SVP3 P česky 3 0 8 0 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe I. 1329 UPT1 P česky 3 8 5 0 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z neurologie 1932 VKN P česky 3 8 0 0 3 Z,ZK MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. KZS
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství 1322 VKVL P česky 3 5 3 0 3 ZK PhDr. Lada Nováková, PhD. KZS
Vývojová psychologie 1336 VP P česky 3 8 0 0 2 Z,ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Základy informatiky 1312 ZI P česky 3 0 10 0 2 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 1338 ANJ1/ZSP-u4 CJ česky 4 0 12 0 2 Z,ZK Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Demografie 1790 DGR P česky 4 5 3 0 2 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Metody a techniky sociálního výzkumu 1331 MTSV P česky 4 10 5 0 4 Z,ZK Mgr. Miroslav Hanáček KM
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 1339 NJ1 CJ česky 4 0 12 0 2 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Praxe IV. 1334 PRX4 P česky 4 0 80 0 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Psychologie osobnosti 1321 PO P česky 4 8 0 0 2 ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Ruský jazyk 1/ZSP-u4 1993 RJ1ZSPu4 CJ česky 4 0 12 0 2 ZA Irina Haičmanová KSP
Supervize praxe IV. 1335 SVP4 P česky 4 0 8 0 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe II. 1330 UPT2 P česky 4 8 5 0 3 Z,ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z pediatrie 1333 VKP P česky 4 5 3 0 3 ZK Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. KZS
Základy psychiatrie a psychopatologie 1937 ZPP P česky 4 8 3 0 3 ZK PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Základy statistiky 1938 ZSTk P česky 4 5 5 0 2 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Komunitní a terénní sociální práce 1345 KTSP P česky 5 10 5 0 3 Z,ZK Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Praxe V. 1346 PRX5 P česky 5 0 80 0 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Problematika menšinových skupin 1340 PMS P česky 5 8 5 0 4 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Seminář k bakalářské práci 1923 SB P česky 5 0 5 0 7 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Social Determinants of Health 500193 SDH PV anglicky 5 0 8 0 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Sociální gerontologie a geriatrie 1343 SGG P česky 5 8 3 0 3 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Supervize praxe V. 1347 SVP5 P česky 5 0 8 0 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe III. 1341 UPT3 P česky 5 8 5 0 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Úvod do psychoterapie 1929 UPSY P česky 5 5 3 0 2 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Veřejné zdravotnictví 1996 VZDvKSP P česky 5 8 0 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z chirurgie 1342 VKCH P česky 5 8 0 0 3 ZK doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Krizová intervence 1348 KI P česky 6 8 0 0 2 ZA doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Poradenský proces 1353 PPCS P česky 6 8 5 0 4 Z,ZK doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociální práce s dětmi a rodinou 1352 SPDR P česky 6 5 3 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Sociální služby 1350 SS P česky 6 10 5 0 4 Z,ZK Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Speciální pedagogika 1927 SPED P česky 6 8 3 0 3 ZK Mgr. Hana Zápotočná KSP
International Business Week 929 IBW PV anglicky 0 0 0 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
International Business Week domácí 1409 IBWd PV anglicky 0 0 0 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 168 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů (cizí jazyk I. – IV.) a 12 kreditů z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 6 volitelných předmětů.

Cizí jazyk:

Studenti si dle vlastního uvážení volí jeden cizí jazyk (AJ, NJ nebo RJ).

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu, mimo doporučený semestr jsou vypisovány pouze výjimečně. Volitelné předměty jsou vypisovány na základě studijních potřeb a zájmu studentů a s ohledem na možnosti katedry.

Odborná praxe:

Dle platné legislativy je student oboru Zdravotně sociální pracovník povinen v průběhu studia absolvovat odbornou praxi v rozsahu 1000 hodin.

V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání.

Rozvržení odborné praxe v průběhu studia za předpokladu splnění podmínky pro uznání odborné praxe:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

2 týdny

2 týdny

2 týdny

2 týdny

2 týdny

0

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

0

V případě, že studentovi nemůže být uznána odborná praxe dle výše uvedeného ustanovení, je povinen absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu, identickém s prezenční formou studia.

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení při zápisu do prvního semestru.

Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby závěrečné práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)

Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)

Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím