Doporučený studijní plán

Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1/FR-u1 604 ANJ1 CJ Česky 1 0 3 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Finanční účetnictví 1 640 FU1 P Česky 1 1 2 4 ZA Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Management 1068 MAN P Česky 1 1 1 3 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Matematika 1/F1 653 MAT1F P Česky 1 2 2 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Microeconomics 768 MIEa P Anglicky 1 2 1 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Mikroekonomie 656 MIE P Česky 1 2 1 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Německý jazyk 1/FR-u1 657 NEJ1 CJ Česky 1 0 3 3 ZA Mgr. Václav Hadrava KES
Podniková ekonomika 1069 PEK P Česky 1 2 1 4 Z,ZK doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Právo 679 PRV P Česky 1 2 0 2 ZA JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Psychologie a sociologie 19 PSY P Česky 1 1 1 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Anglický jazyk 1/FR-u2 605 ANJ1 CJ Česky 2 0 3 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Databázové systémy pro ekonomy 1002 DSE P Česky 2 1 2 4 ZA doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Finanční účetnictví 2 641 FU2 P Česky 2 1 2 5 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Macroeconomics 925 MAEa P Anglicky 2 2 1 5 Z,ZK Ing. Petr Musil, Ph.D. KES
Makroekonomie 650 MAE P Česky 2 2 1 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Marketing A 652 MGA P Česky 2 1 2 4 Z,ZK Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Marketing A 1214 MGAa P Anglicky 2 1 2 4 Z,ZK Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Matematika 2/F2 654 MAT2F P Česky 2 2 2 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Německý jazyk 1/FR-u2 658 NEJ1 CJ Česky 2 0 3 3 ZA Mgr. Václav Hadrava KES
Obchodní právo 1070 OP P Česky 2 2 0 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Základy finančního řízení 1001 ZFR P Česky 2 1 1 2 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Anglický jazyk 1/FR-u3 606 ANJ1 CJ Česky 3 0 3 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Financial Management and Investment Decisionmaking 1289 FRIRa P Anglicky 3 1 2 5 Z,ZK doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Finanční řízení a investiční rozhodování 1071 FRIR P Česky 3 2 1 4 Z,ZK doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Matematika pro ekonomy 655 MEK P Česky 3 2 2 6 Z,ZK RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
Mathematics Applied in Management 791 MEKa P Anglicky 3 2 2 6 Z,ZK RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
Německý jazyk 1/FR-u3 659 NEJ1 CJ Česky 3 0 3 3 ZA Mgr. Václav Hadrava KES
Pravděpodobnost a statistika 688 PST P Česky 3 2 2 6 Z,ZK RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
Probability and Statistics 1167 PSTa P Anglicky 3 2 2 6 Z,ZK RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
Řízení lidských zdrojů 1003 RLZ P Česky 3 2 1 4 Z,ZK Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. KES
Základy logistiky 1072 ZAL P Česky 3 2 1 3 ZA Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA KES
Anglický jazyk 1/FR-u4 602 ANJ1 CJ Česky 4 0 3 4 Z,ZK Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Finanční analýza 1013 FA PV Česky 4 1 2 3 ZA Ing. Petr Jiříček, Ph.D. KES
Finanční matematika 1255 FM PV Česky 4 1 2 3 ZA RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Managerské účetnictví 410 MU P Česky 4 2 2 6 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Německý jazyk 1/FR-u4 660 NEJ1 CJ Česky 4 0 3 4 Z,ZK Mgr. Václav Hadrava KES
Odměňování a mzdové praktikum 1004 OMP P Česky 4 1 2 3 ZA Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. KES
Peníze, banky, finanční trhy 1075 PBFT P Česky 4 2 1 4 Z,ZK Ing. Petr Jiříček, Ph.D. KES
Projektové řízení I 1008 PR1 PV Česky 4 1 2 3 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Regionální rozvoj 1187 RR PV Česky 4 1 2 3 ZA RNDr. Miloš Vystrčil KES
Statistical Methods 1212 STMa P Anglicky 4 2 2 6 Z,ZK RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
Statistické metody 690 STM P Česky 4 2 2 6 Z,ZK RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
Veřejné finance 702 VF P Česky 4 2 2 6 Z,ZK Ing. Věra Nečadová KES
Cenné papíry a finanční poradenství 1256 CPFP PV Česky 5 1 2 4 Z,ZK Ing. Petr Jiříček, Ph.D. KES
Controlling a řízení nákladů 1007 CRN PV Česky 5 1 2 4 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Daně pro FR 625 DAN P Česky 5 2 2 6 ZK Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. KES
Daně pro podnikovou praxi 1257 DPP PV Česky 5 2 2 5 Z,ZK Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Management jakosti výrobků a služeb 1073 MJVS P Česky 5 2 1 4 Z,ZK doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. KES
Podniková informatika 1005 POI P Česky 5 1 2 5 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Pojišťovnictví a pojistná matematika 1010 POJM PV Česky 5 2 2 5 Z,ZK RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Projektové řízení II 1011 PR2 PV Česky 5 2 2 5 Z,ZK Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Samospráva ve veřejné správě 1189 SVS PV Česky 5 1 2 4 Z,ZK Ing. Věra Nečadová KES
Státní správa ve veřejné správě 1188 SSV PV Česky 5 2 2 5 Z,ZK Ing. Věra Nečadová KES
Strategické řízení 1006 STR P Česky 5 1 1 2 ZA Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Techniky projektového managementu 1014 TPM PV Česky 5 1 2 4 Z,ZK Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Diplomový seminář 1074 DIPS P Česky 6 0 0 3 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Money, Banks, Financial Markets 926 PBFTa P Anglicky 6 2 2 6 Z,ZK Ing. Petr Jiříček, Ph.D. KES
Praxe FR 1 PRAX P Česky 6 0 0 22 ZA Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Anglický jazyk pro začátečníky u1 1124 AJZ V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk pro začátečníky u2 1161 AJZ V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk pro začátečníky u3 1162 AJZ V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk pro začátečníky u4 1163 AJZ V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u1 1113 ANJ2v V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u2 1143 AJVu2 V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u3 1144 ANJ2v V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u4 1145 ANJ2v V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Angličtina pro veřejnou správu 770 AJVS V Česky 0 2 2 ZA KJ
Aplikace daňové soustavy 459 ADS V Česky 0 2 2 ZA Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Business Communication 803 BC V Anglicky 0 2 2 ZA Mgr. Zdislava Kratochvílová KES
Communication and Other Soft Skills 1076 CSS V Anglicky 2 0 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Český jazyk 2/u1 1064 CJ2 V Česky 0 2 2 ZA KJ
Český jazyk 2/u2 1065 CJ2 V Česky 0 2 2 ZA KJ
Daňová evidence 460 DE V Česky 0 2 2 ZA Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Decisionmaking in Management 902 DiM V Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Deutsch im Tourismus 1179 DiT V Německy 0 2 2 ZA KJ
DPH 1186 DPH V Česky 0 2 2 ZA Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Einführung in moderne Public Relations 1092 EMO V Německy 0 2 2 ZA Ing. Stanislav Rojík, Ph.D. KES
Ekonomická teorie 786 ET V Česky 0 2 2 ZA Ing. Petr Musil, Ph.D. KES
Ekonomika životního prostředí 1184 EŽP V Česky 2 0 2 ZA doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. KCR
Elektronické obchodování pro ekonomy 1231 EOE V Česky 0 2 2 ZA Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Ethik und Nachhaltigkeit 1283 EN V Německy 0 2 2 ZA KES
Etika 783 ETI V Česky 0 2 2 ZA Ing. Věra Nečadová KES
Filosofická antropologie 1101 FA V Česky 2 0 1 ZA KS
Filosofie přírody 1100 FP V Česky 1 0 1 ZA KS
Firemní komunikace 782 FK V Česky 0 2 2 ZA KES
Francouzský jazyk 2/CR-u1 1118 FRJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u2 1158 FRJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u3 1159 FRJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u4 1160 FRJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Fundamentals of Financial Mathematics 1130 ZFMa V Anglicky 1 2 4 ZA RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Geography of the Czech Republic 761 GOCZ V Anglicky 2 0 2 ZA RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
GIS pro začátečníky 1193 GISZ V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
History and Basic Facts of the Czech Republic 773 HBCZ V Anglicky 2 0 2 ZA Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D. KCR
Chorvatský jazyk 2 804 CHJ2 V Česky 0 2 2 ZA KJ
Chorvatský jazyk 3 909 CHJ3 V Česky 0 2 2 ZA KJ
Interactive Communication 1174 ITK V Německy 2 0 2 ZA KCR
International Business Week 929 IBW V Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
International Business Week - internal 1031 IBWd V Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
Introduction into Modern Public Relations 1093 IMPR V Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
Italský jazyk 2/CR-u1 1117 ITJ2v V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Italský jazyk 2/CR-u2 1155 ITJ2v V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Italský jazyk 2/CR-u3 1156 ITJ2v V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Italský jazyk 2/CR-u4 1157 IJ2v V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Joint Ventures and Multinational Corporations 789 JvM V Anglicky 0 2 2 ZA doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Komunikační a prezentační dovednosti 781 KPD V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Konverzace v anglickém jazyce 115 KAJ V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Konverzace ve francouzském jazyce 559 KFJ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Konverzace ve španělském jazyce 557 KSJ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Konverzace v italském jazyce 556 KIJ V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Konverzace v německém jazyce 705 KNJ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Konverzace v ruském jazyce 558 KRJ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Management der Unternehmenskommunikations 1285 MU V Německy 0 2 2 ZA KES
Marketing auf Deutsch 1287 MGN V Německy 0 2 2 ZA Ing. Stanislav Rojík, Ph.D. KES
Mediální komunikace 928 MED V Česky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
Měření v systémech managementu jakosti 785 MSMJ V Česky 0 2 2 ZA Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA KES
Multimediální komunikace 1097 MMK V Česky 0 3 2 ZA Mgr. Antonín Přibyl KTS
Multimediální tvorba I 1142 MLMI V Česky 0 3 3 ZA Mgr. Antonín Přibyl KTS
Mzdová agenda pro podnikovou praxi 1243 MAP V Česky 0 2 2 ZA Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. KES
Německý jazyk pro začátečníky u1 1125 NJZ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk pro začátečníky u2 1164 NJZ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk pro začátečníky u3 1165 NJZ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk pro začátečníky u4 1166 NJZ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u1 1114 NEJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u2 1146 NEJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u3 1147 NEJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u4 1148 NJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Podnikání fyzické osoby 1232 PFO V Česky 0 2 2 ZA Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Podniková ekonomika II 799 PEKII V Česky 2 0 2 ZA doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Politologie 905 P V Česky 0 2 2 ZA Ing. Věra Nečadová KES
Pracovní právo 1208 PP V Česky 2 0 2 ZA JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Presentation Skills in English 1050 PSE V Anglicky 0 2 2 ZA Mgr. Natália Ostrowski, M.A. KES
Project Management 800 PM V Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
První předlékařská pomoc 1020 PPP V Česky 0 1 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Regionální politika a rozvoj 1040 RPR V Česky 1 1 2 ZA RNDr. Miloš Vystrčil KES
Ruský jazyk 2/CR-u1 1116 RUJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u2 1152 RJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u3 1153 RJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u4 1154 RJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Sociální politika 240 SOCP V Česky 2 0 2 ZA KSP
Sport - Aerobic 1662 sA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Badminton 1648 sBM Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Basketbal 1650 sBB Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Bojové sporty 1654 sBS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Florbal 1646 sFB Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Futsal 1647 sFS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kondiční cvičení 1666 sC Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit 1643 sKL Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu 1644 sKLS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz outdoorový 1653 sKO Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz pěší turistiky 1659 sKPT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit 1663 sKTA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz vodní turistiky 1652 sKVT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz zimní turistiky 1656 sKZT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Lanové a lezecké aktivity 1657 sLLA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity 1655 sLOA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Plavání 1665 sP Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Spinning 1658 sS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Stolní tenis 1651 sST Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Tenis 1645 sT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Volejbal 1649 sV Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Vstupní kurz 1664 sKVK Vs Česky 0 2 1 ZA KS
Sport - Zdravotní TV 1667 sZTV Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Starting Business - Project 1710 SBP V Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Simona Činčalová, Ph.D. KES
Strategic management 801 SM V Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Světová ekonomika 1037 SE V Česky 1 1 2 ZA Ing. Petr Musil, Ph.D. KES
Španělský jazyk 2/CR-u1 1115 SPJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u2 1149 SPJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u3 1150 SJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u4 1151 SJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Tvorba simulačních modelů 1367 TSM V Česky 0 2 2 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Veřejná správa 241 VS V Česky 1 1 2 ZA Ing. Věra Nečadová KES
Veřejná správa a krizové řízení 1051 VSKZ V Česky 2 0 2 ZA KES
Základy religionistiky 1102 ZR V Česky 2 0 1 ZA KS
Zpracování bakalářské práce 913 ZBP V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Studenti musí za dobu studia dále získat 10 kreditů z volně-volitelných předmětů. Doporučena je následující struktura:
3. semestr 4 kredity;
5. semestr 6 kreditů


 
Cizí jazyk 1: AJ anebo NJ

Předmět Praxe PR se skládá ze dvou dílčích částí :

  • 3 týdenní (prázdninová praxe) - student ji vykonává mezi 4. a 5. semestrem,
  • 15 týdednní (semestrální praxe) - student ji vykonává v 6. semestru.

Doporučuje se vykonat obě praxe v jedné organizaci jak v České republice, tak i v zahraničí. Obě praxe lze spojit po dohodě s garantem praxí a s poskytovatelem praxe v jednu, která se uskuteční před a v průběhu 6. semestru.


 
Státní závěrečná zkouška:
Odborná část z předmětů Peníze, banky, finanční trhy, Finanční řízení a investiční rozhodování, Management, Veřejné finance Obhajoba bakalářské práce

Specializace:
Student si vybírá jednu specializaci tím, že absolvuje všechny předměty, ze kterých specializace sestává.

Finance a daně - (Finanční analýza, Controlling a řízení nákladů, Daně pro podnikovou praxi)
Finanční poradenství (Cenné papíry a finanční poradenství, Finanční matematika, Pojišťovnictví a pojistná matematika)
Projektový management - (Projektové řízení I., II., Techniky projektového managementu)
Veřejná správa a regionální rozvoj - (Regionální rozvoj, Samospráva ve veřejné správě, Státní správa ve veřejné správě.)

Zpět na přehled plánů