Doporučený studijní plán

Erasmus - Porodní asistence - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Akutní a kritické stavy, resuscitace v porodní asistenci 511044 AKS PV česky 1 2 1 3 ZK doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. KZS
Anatomie a fyziologie 1 511001 AF1 PV česky 1 2 1 3 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anatomie a fyziologie 2 511012 AF2 PV česky 1 3 2 4 Z,ZK prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1 511067 AJ1 PV B česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Anglický jazyk 2 511068 AJ2 PV B česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Anglický jazyk 3 511069 AJ3 PV B česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Anglický jazyk 4 511070 AJ4 PV B česky 1 0 2 1 Z,ZK Mgr. Milan Straňák KZS
Basics of communication with an English-speaking patient 511045 BCEP PV anglicky 1 0 1 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biofyzika 511002 BIO PV česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Martin Prokop KM
Biochemie a hematologie 511022 BcH PV česky 1 2 1 3 ZA RNDr. Magda Popelová, Ph.D. KZS
Edukační činnost v porodní asistenci 511032 ECPA PV česky 1 0 2 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ekonomika a pojišťovnictví ve zdravotnictví 511056 EPZ PV česky 1 1 0 2 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Embryologie 511057 Emb PV česky 1 1 0 2 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Etika v porodní asistenci 511023 EPA PV česky 1 2 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Farmakologie 511033 Far PV česky 1 2 0 2 ZA doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. KZS
Genetika 511046 Gen PV česky 1 1 0 2 ZA RNDr. Roman Rybář, Ph.D. KZS
Historie porodnictví 511034 HiP PV česky 1 1 0 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Informatika a statistika ve zdravotnictví 511013 ISZ PV česky 1 0 1 2 ZA Mgr. Miroslav Hanáček KM
Komunikace 1 511003 KO1 PV česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Komunikace 2 511014 KO2 PV česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Management ve zdravotnictví, kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních 511047 MZKB PV česky 1 2 0 3 Z,ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena 511035 MIEH PV česky 1 3 0 3 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Multikulturní ošetřovatelství 511058 MKO PV česky 1 1 1 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Německý jazyk 1 511071 NJ1 PV B česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Německý jazyk 2 511072 NJ2 PV B česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Německý jazyk 3 511073 NJ3 PV B česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Německý jazyk 4 511074 NJ4 PV B česky 1 0 2 1 Z,ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Obecná psychologie 511004 OP PV česky 1 1 0 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Odborná latinská terminologie 1 511005 LAT PV česky 1 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná latinská terminologie 2 511015 LAT2 PV česky 1 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 511025 OPNI1 PV česky 1 2 1 3 ZA MUDr. Michal Fikrle, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče v neonatologii 511049 OPN PV česky 1 2 2 3 Z,ZK prof. MUDr. Jan Janota, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 511026 OPP1 PV česky 1 2 1 3 ZA prof. MUDr. Jan Janota, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 511039 OPP2 PV česky 1 2 1 3 ZK prof. MUDr. Jan Janota, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 1 511007 OP1 PV česky 1 0 6 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 2 511018 OšP2 PV česky 1 0 3 3 ZK PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Paliativní péče 511060 PaP PV česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Jana Dvořáková KZS
Patologie a patologická fyziologie 511027 PPF PV česky 1 3 0 3 Z,ZK MUDr. Jindřich Branžovský, Ph.D. KZS
Péče o ženu v gynekologii 511008 PZG PV česky 1 2 1 4 ZK doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. KZS
Péče o ženu v chirurgických oborech 511040 PeZ PV česky 1 2 1 3 Z,ZK doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Péče o ženu v neurologii 511050 PZN PV česky 1 1 0 2 ZA MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. KZS
Péče o ženu v psychiatrii 511051 PZPs PV česky 1 1 1 2 ZA MUDr. Soňa Zajícová Špinarová KZS
Porodní asistence a postupy v porodní asistenci 1 511019 PAP PV česky 1 0 3 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Porodní asistence a postupy v porodní asistenci 2 511028 PAP2 PV česky 1 0 3 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Porodní asistence a postupy v porodní asistenci 3 511041 PAP3 PV česky 1 0 3 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Porodní asistence a postupy v porodní asistenci 4 511052 PAP4 PV česky 1 0 3 4 ZK PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Porodnická a klinická propedeutika 511020 PKP PV česky 1 2 1 3 ZA doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. KZS
Porodnictví a prenatální diagnostika 1 511021 PPD1 PV česky 1 3 0 3 ZA doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. KZS
Porodnictví a prenatální diagnostika 2 511029 PPD2 PV česky 1 3 0 4 ZK doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. KZS
Primární a komunitní péče v porodní asistenci 511053 PKPA PV česky 1 0 3 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
První pomoc 511009 PrP PV česky 1 0 1 3 ZK Mgr. Gabriela Filipová Sabolová KZS
Psychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky 511061 PTPPA PV česky 1 0 1 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Radiologie a nukleární medicína 511054 RNM PV česky 1 1 1 2 ZA MUDr. Jiří Neubauer KZS
Seminář k bakalářské práci 511030 SBP PV česky 1 1 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Teorie porodní asistence 511010 TPA PV česky 1 2 0 3 ZK PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Veřejné zdravotnictví, ochrana a podpora zdraví, zdravotní gramotnost 511011 VZOPZ PV česky 1 3 0 2 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Výchova k reprodukčnímu zdraví 511062 VRZ PV česky 1 2 0 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Vývojová psychologie 511031 VyP PV česky 1 1 0 3 Z,ZK MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. KZS
Výzkum v porodní asistenci 511042 VPA PV česky 1 1 1 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Výživa a dietetika 511043 VyD PV česky 1 1 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Základy fyzioterapie v porodní asistenci, základy balneologie 511063 ZFPA PV česky 1 1 2 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Základy sociologie 511064 ZaS PV česky 1 2 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Základy ultrazvukové diagnostiky 511065 ZUD PV česky 1 1 1 2 ZA MUDr. Roman Peschout KZS
Zdravotnická a sociální psychologie 511055 ZSP PV česky 1 2 1 2 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KZS
Zdravotnické právo a legislativa 511066 ZPL PV česky 1 2 0 2 ZA JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KES

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím