Doporučený studijní plán

Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1/CR-u1 607 ANJ1 CJ Česky 1 1 0 0 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Evropská ekonomická integrace 1078 EEI P Česky 1 6 4 0 3 Z,ZK doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. KCR
Kulturní dědictví a cestovní ruch A 1079 KDCR P Česky 1 4 3 0 4 Z,ZK Akad. mal. Vladimír Netolička KCR
Management 1370 MAN P Česky 1 8 6 0 6 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Marketing A 652 MGA P Česky 1 8 3 0 4 Z,ZK Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Matematika 1 pro CR 1438 MAT1C P Česky 1 6 8 0 5 ZA doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Mikroekonomie 1566 mie P Česky 1 8 4 0 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Německý jazyk 1/CR-u1 663 NEJ1 CJ Česky 1 1 0 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Úvod do účetnictví 1727 UVU V Česky 1 0 6 0 1 ZA Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Anglický jazyk 1/CR-u2 608 ANJ1CRu2 CJ Česky 2 1 0 0 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u1 615 ANJ2CRu1 CJ Česky 2 1 0 0 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u1 630 FRJ2 CJ Česky 2 1 0 0 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Geografické a navigační systémy 1429 GNS PV Česky 2 6 8 0 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch 1432 GOS PV Česky 2 6 8 0 4 Z,ZK prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. KCR
Italský jazyk 2/CR-u1 642 ITJ2 CJ Česky 2 1 0 0 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Makroekonomie 1671 MAE P Česky 2 8 4 0 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Marketing cestovního ruchu 1677 MGPS P Česky 2 3 4 0 3 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Matematika 2 1670 MAT2 PV Česky 2 6 8 0 4 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Metodika průvodcovské činnosti 1439 MPC PV Česky 2 6 8 0 4 Z,ZK RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. KCR
Německý jazyk 1/CR-u2 664 NEJ1 CJ Česky 2 1 0 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u1 669 NEJ2 CJ Česky 2 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Podniková ekonomika 1918 PEK P Česky 2 6 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Právo 1376 PRV P Česky 2 10 0 0 4 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Ruský jazyk 2/CR-u1 680 RUJ2 CJ Česky 2 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u1 692 SPJ2 CJ Česky 2 1 0 0 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Úvod do ICT 1377 ICT P Česky 2 3 4 0 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Anglický jazyk 1/CR-u3 609 AJ1Cu3 CJ Česky 3 1 0 0 4 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u2 616 ANJ2CRu2 CJ Česky 3 1 0 0 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Aplikovaná statistika 1378 AST P Česky 3 8 12 0 7 Z,ZK Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Cestovní ruch 1 1081 CR P Česky 3 6 8 0 6 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Finanční účetnictví pro cestovní ruch 1428 FUCR P Česky 3 3 8 0 4 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Francouzský jazyk 2/CR-u2 631 FRJ2 CJ Česky 3 1 0 0 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Geografie cestovního ruchu 1 1430 GECR1 P Česky 3 4 3 0 3 ZA prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. KCR
Italský jazyk 2/CR-u2 643 ITJ2 CJ Česky 3 1 0 0 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Management cestovních kanceláří a agentur 135 MNCK P Česky 3 3 8 0 4 Z,ZK Ing. Martina Doležalová KCR
Německý jazyk 1/CR-u3 665 NEJ1 CJ Česky 3 1 0 0 4 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u2 670 NEJ2 CJ Česky 3 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u2 681 RUJ2 CJ Česky 3 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u2 696 SPJ2 CJ Česky 3 1 0 0 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Anglický jazyk 1/CR-u4 610 ANJ1CRu4 CJ Česky 4 1 0 0 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u3 617 ANJ2CRu3 CJ Česky 4 1 0 0 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Cestovní ruch 2 1082 CR P Česky 4 6 8 0 6 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u3 632 FRJ2 CJ Česky 4 1 0 0 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Geografie cestovního ruchu 2 1431 GECR2 P Česky 4 4 3 0 5 Z,ZK RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. KCR
Italský jazyk 2/CR-u3 644 ITJ2 CJ Česky 4 1 0 0 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Management ubytovacích zařízení 1437 MNUZ P Česky 4 6 0 0 5 Z,ZK Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Německý jazyk 1/CR-u4 666 NEJ1 CJ Česky 4 1 0 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u3 671 NEJ2 CJ Česky 4 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u3 682 RUJ2 CJ Česky 4 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u3 697 SPJ2 CJ Česky 4 1 0 0 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Veřejné finance 1389 VF P Česky 4 6 4 0 5 Z,ZK Ing. Věra Nečadová KES
Anglický jazyk 1/CR-u5 611 ANJ1CRu5 CJ Česky 5 1 0 0 4 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u4 618 ANJ2CRu4 CJ Česky 5 1 0 0 3 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Aplikovaná sociální psychologie 1083 PSYA P Česky 5 3 8 0 4 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Diplomový seminář 1084 DS P Česky 5 1 0 0 2 ZA prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u4 633 FRJ2 CJ Česky 5 1 0 0 3 ZK Mgr. Markéta Fabešová KCR
Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu 1433 IRT P Česky 5 4 0 0 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Italský jazyk 2/CR-u4 645 ITJ2 CJ Česky 5 1 0 0 3 ZK PhDr. Dana Zažímalová KCR
Management destinace 1436 MDS P Česky 5 6 4 0 5 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Německý jazyk 1/CR-u5 667 NEJ1 CJ Česky 5 1 0 0 4 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u4 672 NEJ2 CJ Česky 5 1 0 0 3 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u4 683 RUJ2 CJ Česky 5 1 0 0 3 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u4 698 SPJ2 CJ Česky 5 1 0 0 3 ZK Mgr. Eva Tomanová KCR
Trvale udržitelný cestovní ruch 1447 TUCR P Česky 5 3 4 0 4 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Praxe CR 1443 PRAX P Česky 6 0 0 0 30 ZA Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u1 1113 ANJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u2 1143 AJVu2 V Česky 0 0 0 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u3 1144 ANJ2v V Česky 0 0 0 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u4 1145 ANJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Animace v cestovním ruchu 1425 ACR V Česky 0 0 0 2 ZA RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Animation in Tourism 1206 ACRa V Anglicky 0 0 0 2 ZA RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Banking Services for Travelling and Tourism 1426 BST V Anglicky 0 0 0 2 ZA Ing. Petr Jiříček, Ph.D. KES
Business Communication 803 BC V Anglicky 0 0 0 2 ZA Mgr. Zdislava Kratochvílová KES
Communication and Other Soft Skills 1076 CSS V Anglicky 0 0 0 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Dějiny cestovního ruchu 1368 DCR V Česky 0 4 0 2 ZA RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. KCR
Ecommerce v cestovním ruchu 1679 ECR V Česky 0 2 0 2 ZA KCR
Etika 783 ETI V Česky 2 0 0 2 ZA Ing. Věra Nečadová KES
Financial Mathematics 1427 FMa V Anglicky 0 0 0 3 ZA RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Finanční matematika 1255 FM V Česky 6 4 0 3 ZA RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Francouzský jazyk 2/CR-u1 1118 FRJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u2 1158 FRJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u3 1159 FRJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u4 1160 FRJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Gastronomie a stolničení 772 GAS V Česky 0 0 0 2 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Intercultural Communication 1434 ITC V Anglicky 0 0 0 2 ZA Mgr. Vladimír Brtník KCR
International Business Week 929 IBW V Anglicky 0 0 0 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
Italský jazyk 2/CR-u1 1117 ITJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Italský jazyk 2/CR-u2 1155 ITJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Italský jazyk 2/CR-u3 1156 ITJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Italský jazyk 2/CR-u4 1157 IJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Kariérní poradenství 1783 KP V Česky 2 0 0 2 ZA Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. KES
Komunální a regionální politika 1204 KRP V Česky 2 0 0 2 ZA doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. KCR
Kongresová turistika 1435 KT V Česky 0 0 0 2 ZA KCR
Kulturní dědictví a cestovní ruch B 1110 KDCRB V Česky 2 0 0 2 ZA Akad. mal. Vladimír Netolička KCR
Management lázeňství a wellness 1411 MLW V Česky 0 2 0 2 ZA Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. KCR
Německý jazyk 2/CR-u1 1114 NEJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u2 1146 NEJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u3 1147 NEJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u4 1148 NJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Operační výzkum 1684 OR V Česky 2 2 0 3 ZA Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D. KM
Péče o kulturní dědictví 1440 PKD V Česky 0 2 0 2 ZA Akad. mal. Vladimír Netolička KCR
Planning and Regional Development of Tourism 1442 PRRCa V Anglicky 0 0 0 2 ZA Ing. Tomáš Čihák KCR
Plánování a regionální rozvoj CR 1441 PRRC V Česky 0 2 0 2 ZA KCR
Podnikání fyzické osoby 1232 PFO V Česky 0 2 0 2 ZA Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Pracovní právo 1415 PP V Česky 0 0 0 2 ZA JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Presentation Skills in English 1050 PSE V Anglicky 0 0 0 2 ZA Mgr. Natália Ostrowski, M.A. KES
Projektový management v cestovním ruchu 1171 PMCR V Česky 0 4 0 2 ZA doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. KCR
Ruský jazyk 2/CR-u1 1116 RUJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u2 1152 RJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u3 1153 RJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u4 1154 RJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Sales Foundations 1444 SF V Anglicky 0 0 0 2 ZA KCR
Selfmanagement a řízení lidských zdrojů 1445 SLZ V Česky 0 2 0 2 ZA PhDr. Eva Půlkrábková KCR
Simulační manažerské hry 1419 SMH V Česky 0 2 0 2 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Strategické řízení hotelu 1446 SRH V Česky 0 2 0 2 ZA KCR
Šetrné formy cestovního ruchu 1194 SFCR V Česky 2 0 0 2 ZA RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Španělský jazyk 2/CR-u1 1115 SPJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u2 1149 SPJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u3 1150 SJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u4 1151 SJ2v V Česky 1 0 0 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Turistické zajímavosti ČR 98 TUZ V Česky 2 0 0 2 ZA Akad. mal. Vladimír Netolička KCR
Tvorba produktů cestovního ruchu 1781 TPCR V Česky 0 4 0 2 ZA Ing. Martina Doležalová KCR
Využití Internetu v cestovním ruchu 1448 VICR V Česky 0 0 0 2 ZA Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. KTS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Cizí jazyky
 • Cizí jazyk 1: možnost volby AJ, NJ
 • Cizí jazyk 2: možnost volby AJ, NJ, ŠP, RJ, FJ, IJ
 • Volí-li si student jako 1. jazyk NJ, volí si povinně jako 2. jazyk AJ
Praxe
 • Prázdninová praxe 4 týdny po 1. ročníku, 4 týdny po 2. ročníku
 • Souvislá praxe v 6. semestru
Povinně volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze čtyř možností, z těchto předmětů musí získat 4 kredity.

 • Matematika 2
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Geografické a navigační systémy
 • Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch
Volitelné předměty

Doporučuje se absolvovat dva volitelné předměty ve 4. semestru a dva volitelné předměty v 5. semestru.

Státní závěrečná zkouška

Má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku.

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

 1. Společná programová část (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance)
 2. Oborová část – skládá se ze dvou bloků:
  • Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
  • Marketing a management cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení)
Zpět na přehled plánů