Doporučený studijní plán

Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1/CR-u1 607 ANJ1 CJ česky 1 1 0 0 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Evropská ekonomická integrace 1078 EEI P česky 1 6 4 0 3 Z,ZK doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. KCR
Kulturní dědictví a cestovní ruch A 1079 KDCR P česky 1 4 3 0 4 Z,ZK Akad. mal. Vladimír Netolička KCR
Management 1370 MAN P česky 1 8 6 0 6 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Marketing A 652 MGA P česky 1 8 3 0 4 Z,ZK Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Matematika 1 pro CR 1438 MAT1C P česky 1 6 8 0 5 ZA doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Mikroekonomie 1566 mie P česky 1 8 4 0 5 Z,ZK doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Německý jazyk 1/CR-u1 663 NEJ1 CJ česky 1 1 0 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Anglický jazyk 1/CR-u2 608 ANJ1CRu2 CJ česky 2 1 0 0 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u1 615 ANJ2CRu1 CJ česky 2 1 0 0 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u1 630 FRJ2 CJ česky 2 1 0 0 2 ZA Mgr. Soňa Cardová KCR
Geografické a navigační systémy 1429 GNS PV česky 2 6 8 0 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch 1432 GOS PV česky 2 6 8 0 4 Z,ZK prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. KCR
Italský jazyk 2/CR-u1 642 ITJ2 CJ česky 2 1 0 0 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Makroekonomie 1671 MAE P česky 2 8 4 0 5 Z,ZK doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Marketing cestovního ruchu 1677 MGPS P česky 2 3 4 0 3 Z,ZK Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. KCR
Matematika 2 1670 MAT2 PV česky 2 6 8 0 4 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Metodika průvodcovské činnosti 1439 MPC PV česky 2 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Martina Drašarová, Ph.D. KCR
Německý jazyk 1/CR-u2 664 NEJ1 CJ česky 2 1 0 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u1 669 NEJ2 CJ česky 2 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Podniková ekonomika 1918 PEK P česky 2 6 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Právo 1376 PRV P česky 2 10 0 0 4 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Ruský jazyk 2/CR-u1 680 RUJ2 CJ česky 2 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u1 692 SPJ2 CJ česky 2 1 0 0 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Úvod do ICT 1377 ICT P česky 2 3 4 0 4 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Anglický jazyk 1/CR-u3 609 AJ1Cu3 CJ česky 3 1 0 0 4 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u2 616 ANJ2CRu2 CJ česky 3 1 0 0 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Aplikovaná statistika 1378 AST P česky 3 8 12 0 7 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Cestovní ruch 1 1081 CR P česky 3 6 8 0 6 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Finanční účetnictví pro cestovní ruch 1428 FUCR P česky 3 3 8 0 4 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Francouzský jazyk 2/CR-u2 631 FRJ2 CJ česky 3 1 0 0 2 ZA Mgr. Soňa Cardová KCR
Geografie cestovního ruchu 1 1430 GECR1 P česky 3 4 3 0 3 ZA prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. KCR
Italský jazyk 2/CR-u2 643 ITJ2 CJ česky 3 1 0 0 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Management cestovních kanceláří a agentur 135 MNCK P česky 3 3 8 0 4 Z,ZK Ing. Martina Doležalová KCR
Německý jazyk 1/CR-u3 665 NEJ1 CJ česky 3 1 0 0 4 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u2 670 NEJ2 CJ česky 3 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u2 681 RUJ2 CJ česky 3 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u2 696 SPJ2 CJ česky 3 1 0 0 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Anglický jazyk 1/CR-u4 610 ANJ1CRu4 CJ česky 4 1 0 0 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u3 617 ANJ2CRu3 CJ česky 4 1 0 0 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Cestovní ruch 2 1082 CR P česky 4 6 8 0 6 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u3 632 FRJ2 CJ česky 4 1 0 0 2 ZA Mgr. Soňa Cardová KCR
Geografie cestovního ruchu 2 1431 GECR2 P česky 4 4 3 0 5 Z,ZK prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. KCR
Italský jazyk 2/CR-u3 644 ITJ2 CJ česky 4 1 0 0 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Management ubytovacích zařízení 1437 MNUZ P česky 4 6 0 0 5 Z,ZK Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Německý jazyk 1/CR-u4 666 NEJ1 CJ česky 4 1 0 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u3 671 NEJ2 CJ česky 4 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u3 682 RUJ2 CJ česky 4 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u3 697 SPJ2 CJ česky 4 1 0 0 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Veřejné finance 1389 VF P česky 4 6 4 0 5 Z,ZK Ing. Věra Nečadová KES
Anglický jazyk 1/CR-u5 611 ANJ1CRu5 CJ česky 5 1 0 0 4 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u4 618 ANJ2CRu4 CJ česky 5 1 0 0 3 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Aplikovaná sociální psychologie 1083 PSYA P česky 5 3 8 0 4 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Diplomový seminář 1084 DS P česky 5 1 0 0 2 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u4 633 FRJ2 CJ česky 5 1 0 0 3 ZK Mgr. Soňa Cardová KCR
Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu 1433 IRT P česky 5 4 0 0 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Italský jazyk 2/CR-u4 645 ITJ2 CJ česky 5 1 0 0 3 ZK PhDr. Dana Zažímalová KCR
Management destinace 1436 MDS P česky 5 6 4 0 5 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Německý jazyk 1/CR-u5 667 NEJ1 CJ česky 5 1 0 0 4 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u4 672 NEJ2 CJ česky 5 1 0 0 3 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u4 683 RUJ2 CJ česky 5 1 0 0 3 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u4 698 SPJ2 CJ česky 5 1 0 0 3 ZK Mgr. Eva Tomanová KCR
Trvale udržitelný cestovní ruch 1447 TUCR P česky 5 3 4 0 4 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Praxe CR 1443 PRAX P česky 6 0 0 0 30 ZA Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. KCR

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Cizí jazyky
 • Cizí jazyk 1: možnost volby AJ, NJ
 • Cizí jazyk 2: možnost volby AJ, NJ, ŠP, RJ, FJ, IJ
 • Volí-li si student jako 1. jazyk NJ, volí si povinně jako 2. jazyk AJ
Praxe
 • Prázdninová praxe 4 týdny po 1. ročníku, 4 týdny po 2. ročníku
 • Souvislá praxe v 6. semestru
Povinně volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze čtyř možností, z těchto předmětů musí získat 4 kredity.

 • Matematika 2
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Geografické a navigační systémy
 • Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch
Volitelné předměty

Z volně volitelných předmětů musí student za dobu studia získat min. 8 kreditů.
Doporučuje se absolvovat dva volitelné předměty ve 4. semestru a dva volitelné předměty v 5. semestru.

Státní závěrečná zkouška

Má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku.

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

 1. Společná programová část (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance)
 2. Oborová část – skládá se ze dvou bloků:
  • Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
  • Marketing a management cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení)
Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím