Doporučený studijní plán

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk /ATP-u5 500271 AJ5 P česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Mechanika III 500272 MIII P česky 1 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. KTS
Mechanika tekutin a termomechanika 500285 MTAT P česky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Martin Marek, Ph.D. KTS
Mechatronické systémy a robotika 500283 MSAR P česky 1 2 1 5 Z,ZK Ing. Květoslav Belda, Ph.D. KTS
Numerical Methods 500280 NM P anglicky 1 1 2 3 KZ doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Numerické metody 500286 NM P česky 1 1 2 3 KZ doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Právo a duševní vlastnictví v aplikované praxi 500289 PADVVAP P česky 1 2 0 2 ZA JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Structural Programming 500273 SP P anglicky 1 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Karel Richta, CSc. KTS
Strukturované programování 500293 SP P česky 1 2 2 5 KZ doc. Ing. Karel Richta, CSc. KTS
Technické výpočty a simulace 500296 TVAS P česky 1 0 3 3 ZA Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. KTS
Anglický jazyk /ATP-u6 500274 AJ6 P česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Aplikovaná metoda konečných prvků 500275 AMKP P česky 2 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Mechanika soustav těles 500284 MST P česky 2 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. KTS
Projekt 500290 PI P česky 2 0 3 4 ZA doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. KTS
Průmysl 4.0 500288 P40 P česky 2 2 2 4 Z,ZK doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. KTS
Teorie automatického řízení 500295 TAR P česky 2 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D. KTS
Umělá inteligence 500297 UI P česky 2 2 2 4 Z,ZK Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. KTS
Aditivní technologie výroby 500276 ATV PV B česky 3 2 1 4 Z,ZK Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D. KTS
Computer Networks 500279 CN P anglicky 3 2 2 5 Z,ZK Mgr. Antonín Přibyl KTS
Diskrétní struktury 500278 DS P česky 3 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Management kvality 500282 MK P česky 3 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. KES
Metrologie 500281 M P česky 3 1 1 2 KZ Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Počítačové sítě 500291 PS P česky 3 2 2 5 Z,ZK Mgr. Antonín Přibyl KTS
Semestrální projekt 500294 SPI P česky 3 0 6 8 ZA doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. KTS
Smart materiály 500292 SM PV B česky 3 2 1 4 Z,ZK Ing. Milan Kráčalík, Ph.D. KTS
Diplomová práce 500277 DP P česky 4 0 6 10 ZA doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. KTS
Odborná praxe 500287 OPI P česky 4 0 480 18 ZA Ing. Jan Jirsa KTS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia

Student musí celkem za studium získat nejméně 120 kreditů, z toho 112 kreditů z povinných (P) předmětů, 4 kredity z povinně volitelných (PV_B) předmětů a 4 kredity z volitelných předmětů.

 

Výuka jazyků

Cílem jazykové výuky na VŠPJ je především zvládnutí odborného anglického jazyka a prohloubení znalostí obecného anglického jazyka. Absolvent VŠPJ by měl být jazykově vybaven tak, aby byl schopen v anglickém jazyce číst bez potíží odborné texty, porozumět odborné přednášce a diskutovat témata vztahující se k danému oboru. Studium odborného anglického jazyka začíná na úrovni mírně pokročilých. Z nabídky volitelných předmětů si student může zvolit další cizí jazyk (německý, ruský). Studium němčiny začíná na úrovni A2, studium ruštiny začíná od začátku.

 

Obsah a rozsah SZZk

SZZ se na VŠPJ skládají ze dvou částí: z obhajoby závěrečné práce a státní zkoušky ze studijního programu. Jednotlivé části SZZ jsou klasifikovány samostatně. Státní zkouška ze studijního programu se koná v jazyce, ve kterém je akreditován profesně zaměřený studijní program. Závěrečná práce může být předložena v českém nebo anglickém jazyce. Státní zkouška ze studijního programu se skládá ze dvou tematických okruhů. Jednotlivé okruhy jsou pokryty vyučovanými předměty typu ZT a PZ.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu jsou vybrány z oblastí: numerických metod, diskrétních struktur, metody konečných prvků, technologií Průmyslu 4.0, umělé inteligence, programování a automatického řízení. Tvoří dva obsahově ucelené bloky, navázané na jednotlivé předměty takto:
1. Okruh:
  • Mechatronické systémy a robotika (PZ)
  • Mechanika soustav těles (ZT)
  • Aplikovaná metoda konečných prvků (PZ)
2.Okruh:
  • Průmysl 4.0 (PZ)
  • Umělá inteligence (ZT)
  • Teorie automatického řízení (PZ)

 

Další povinnosti / odborná praxe

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu minimálně 12 týdnů, kdy odborná praxe probíhá ve 4. semestru druhého ročníku studia.

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím