Doporučený studijní plán

Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anatomie 1893 ANA P česky 1 15 5 0 3 ZK prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. KZS
Biofyzika 1450 BIO P česky 1 5 0 0 2 ZA Mgr. Martin Prokop KM
Etika 500010 ET/PA P česky 1 10 0 0 2 ZA KZS
Filosofie 1452 FIL P česky 1 4 4 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Komunikace 1 1244 KOM1 P česky 1 5 5 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Obecná psychologie 1252 OP P česky 1 6 0 0 2 ZA KSP
Odborná latinská terminologie 1 814 LAT P česky 1 0 5 0 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl 933 OVZ P česky 1 10 0 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče v gynekologii 500028 GYN/PA P česky 1 15 10 0 3 Z,ZK KZS
Ošetřovatelské postupy 1/PA 500032 OP1/PA P česky 1 0 10 0 3 ZA KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 810 OPK P česky 1 10 5 0 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
První pomoc 1455 PP P česky 1 0 6 0 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Základy teorie porodní asistence 1260 TO P česky 1 14 0 0 3 ZA KZS
Dovednosti v porodní asistenci 1 500005 DPA1 P česky 2 0 12 0 3 ZA KZS
Fyziologie 823 FYG P česky 2 10 5 0 3 Z,ZK Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. KZS
Informační systémy ve zdravotnictví 951 ISZ P česky 2 0 5 0 2 ZA Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. KTS
Komunikace 2 1245 KOM2 P česky 2 0 5 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Odborná latinská terminologie 2 824 LAT2 P česky 2 0 5 0 2 ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 1/PA 500025 PI1/PA P česky 2 0 150 0 2 ZA KZS
Odborná praxe 1/PA 500020 OP1/PA P česky 2 0 50 0 2 ZA KZS
Ošetřovatelské postupy 2/PA 826 OP2 P česky 2 0 10 0 3 ZK KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 827 OPP2 P česky 2 5 5 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Porodnická a klinická propedeutika 500014 KP/PA P česky 2 5 5 0 2 ZA KZS
Porodnictví 1 828 PO1 P česky 2 10 5 0 3 ZA prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. KZS
Biochemie a hematologie 1460 BH P česky 3 5 5 0 2 Z,ZK RNDr. Magda Popelová, Ph.D. KZS
Dovednosti v porodní asistenci 2 500006 DPA2 P česky 3 0 12 0 3 ZA KZS
Edukační činnost v porodní asistenci 1274 ECPA P česky 3 5 6 0 2 ZK KZS
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 1464 MEI P česky 3 6 0 0 2 Z,ZK MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Multikulturní ošetřovatelství 1903 MKO P česky 3 0 5 0 3 Z,ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Odborná praxe 2/PA 500021 OP2/PA P česky 3 0 50 0 2 ZA KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 1463 OPI1 P česky 3 10 5 0 3 ZA MUDr. Jaroslav Točík KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 1461 OPP1 P česky 3 10 5 0 3 ZA Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. KZS
Patologie 940 PAT P česky 3 10 5 0 3 Z,ZK MUDr. Radovan Kaštan KZS
Porodnictví 2 1251 PO2 P česky 3 10 5 0 4 ZK prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. KZS
Seminář k bakalářské práci 500016 SB/PA P česky 3 5 0 0 2 ZA KZS
Sociologie 1911 SOC P česky 3 5 4 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Vývojová psychologie/PA 842 VPSY P česky 3 6 5 0 2 Z,ZK Mgr. Petra Oranyová KSP
Výzkum v porodní asistenci 1268 VVOv P česky 3 5 3 0 2 Z,ZK KZS
Dovednosti v porodní asistenci 3 500007 DPA3 P česky 4 0 12 0 3 ZA KZS
Farmakologie 1899 FAR P česky 4 5 0 0 2 ZA doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. KZS
Historie porodnictví 500011 HIP/PA P česky 4 6 0 0 2 ZA KZS
Konceptuální modely 850 KM P česky 4 5 3 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Odborná praxe individuální 2/PA 500026 PI2/PA P česky 4 0 150 0 2 ZA KZS
Odborná praxe 3/PA 500022 OP3/PA P česky 4 0 50 0 2 ZA KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 500027 OPCH/PA P česky 4 10 5 0 3 Z,ZK KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 1886 OPI2 P česky 4 10 5 0 3 ZK MUDr. Jaroslav Točík KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 500031 OPP2/PA P česky 4 5 5 0 3 Z,ZK KZS
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1 500012 OAKS1/PA P česky 4 10 0 0 3 ZA KZS
Výživa a dietetika 953 VD P česky 4 6 0 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Zdravotnická a sociální psychologie 1477 ZSP P česky 4 6 5 0 3 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Dovednosti v porodní asistenci 4 500008 DPA4 P česky 5 0 12 0 3 ZK KZS
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních 1470 KBPZZ P česky 5 12 0 0 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Odborná praxe 4/PA 500023 OP4/PA P česky 5 0 50 0 2 ZA KZS
Ošetřovatelská péče v neonatologii 500029 OPN/PA P česky 5 10 10 0 3 Z,ZK KZS
Ošetřovatelská péče v neurologii 500030 OPN/PA P česky 5 4 5 0 2 ZA KZS
Ošetřovatelská péče v psychiatrii 1292 OPP P česky 5 5 5 0 2 ZA MUDr. Soňa Zajícová Špinarová KZS
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 2 500013 OAKS2/PA P česky 5 6 6 0 3 ZK KZS
Porodní asistentka v primární a komunitní péči 1271 PAKP P česky 5 5 5 0 2 ZA KZS
Radiologie a nukleární medicína 964 RAD P česky 5 6 5 0 2 ZA MUDr. Jiří Neubauer KZS
Rehabilitace v porodní asistenci 1291 RPA P česky 5 6 6 0 3 ZA KZS
Veřejné zdravotnictví 946 VZDv P česky 5 10 0 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Výchova k reprodukčnímu zdraví 500017 VRZ/PA P česky 5 0 5 0 2 ZA KZS
Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví 1483 EPZ P česky 6 3 3 0 3 Z,ZK Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Embryologie 1277 PCH P česky 6 6 0 0 3 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Genetika 892 GEN P česky 6 5 0 0 3 ZA MUDr. Jakub Trizuljak KZS
Management ve zdravotnictví 1902 MANZ P česky 6 5 5 0 3 Z,ZK Mgr. Bc. Jitka Dejmková KZS
Odborná praxe 5/PA 500024 OP5/PA P česky 6 0 100 0 4 ZK KZS
Psychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky 500015 PTPPA/PA P česky 6 4 4 0 2 ZA KZS
Základy balneologie 1891 ZB P česky 6 6 0 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Základy ultrazvukové diagnostiky 500018 ZUD/PA P česky 6 3 2 0 3 ZA KZS
Zdravotnické právo a profesní legislativa 1276 PRVZ P česky 6 5 3 0 3 ZA KSP

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím