Doporučený studijní plán

Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk /ATP-u1 1823 AJ1ATP CJ česky 1 0 2 0 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Bezpečnost v elektrotechnice 500043 BVE-ATP P česky 1 0 3 0 1 ZA Ing. Miloš Procházka KTS
Části a mechanismy strojů I 500249 CMS1 P česky 1 7 5 0 4 Z,ZK Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Fyzika 1 500243 FYZ1 P česky 1 8 4 0 5 Z,ZK Mgr. Martin Prokop KM
Management jakosti výrobků a služeb 500048 MJVS P česky 1 6 4 0 4 Z,ZK Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA KES
Matematika 0 500254 MAT0 PV česky 1 0 14 0 2 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Nauka o materiálech I 500250 NM1 P česky 1 8 0 0 2 ZK Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D. KTS
Průmyslová logistika 1387 PL P česky 1 6 4 0 3 ZA Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA KES
Technická dokumentace a CAD 1801 CAD P česky 1 3 6 0 4 ZA Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Výrobní technologie I 1799 VT1 P česky 1 6 4 0 3 ZA Ing. Luboš Kameník, Ph.D. KTS
Anglický jazyk /ATP-u2 1824 AJ2ATP CJ česky 2 0 2 0 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Fundamentals of Design 500042 FOD-ATP P anglicky 2 4 6 0 3 ZA Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Matematika 1 1585 xMAT1 P česky 2 6 8 0 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Mathematics 1 500039 MATH1-ATP P anglicky 2 6 8 0 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Nauka o materiálech II 500245 NMII P česky 2 8 4 0 4 Z,ZK Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D. KTS
Project Management I 500050 PMI-ATP P anglicky 2 6 4 0 3 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Projektové řízení 1 500155 PR1 P česky 2 4 6 0 3 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Výrobní technologie II 500252 VT2 P česky 2 8 6 0 4 Z,ZK Ing. Luboš Kameník, Ph.D. KTS
Základy konstruování 1802 ZK P česky 2 4 6 0 3 ZA Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Základy lineární algebry 304 ZLA P česky 2 6 8 0 5 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Anglický jazyk /ATP-u3 1825 AJ3ATP CJ česky 3 0 2 0 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Matematika 2 500266 MAT2 P česky 3 6 8 0 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Mechanika I 1804 M1 P česky 3 8 8 0 5 Z,ZK Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. KTS
Mechanika tekutin 500246 MT P česky 3 8 6 0 5 Z,ZK doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. KTS
Numerické metody 500244 NUM P česky 3 6 10 0 5 Z,ZK Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Programování technických výpočtů 500040 PTV-ATP P česky 3 2 6 0 3 KZ Ing. Lucie Šaclová, Ph.D. KTS
Pružnost a pevnost I 500251 PP1 P česky 3 8 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Základy elektrotechniky 500046 ZEL-ATP P česky 3 6 4 3 4 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Anglický jazyk /ATP-u4 1826 AJ4ATP CJ česky 4 0 2 0 2 Z,ZK Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Části a mechanismy strojů II 500247 CMSII P česky 4 7 5 0 4 Z,ZK Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Mechanika II 500378 M2 P česky 4 8 10 0 6 Z,ZK Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. KTS
Pružnost a pevnost II 500052 PAPII P česky 4 8 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Termomechanika 500248 TM P česky 4 8 6 0 5 Z,ZK doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. KTS
Základy akademického psaní 500379 ZAP P česky 4 0 6 0 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Experiment v technické praxi 1808 ETP PV česky 5 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Luboš Kameník, Ph.D. KTS
Právo v technické praxi 1819 xPTP PV česky 5 0 6 0 2 ZA JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Projekt 500172 PRO P česky 5 0 10 0 4 ZA doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. KTS
Psychologie 337 PSY PV česky 5 0 6 0 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Semestrální projekt 1818 xSP P česky 5 0 14 0 6 ZA doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. KTS
Senzory a měření 500053 SAM-ATP P česky 5 8 4 0 4 Z,ZK Ing. Ivan Krejčí, CSc. KTS
Statistika pro techniky 1614 xSTT PV česky 5 4 4 0 5 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Technologie a standardy Průmyslu 4.0 500041 TSP_AI_BC P česky 5 8 4 0 4 KZ prof. Ing. František Zezulka, CSc. KTS
Základy mechatroniky 500380 ZM P česky 5 8 8 0 5 Z,ZK Ing. Květoslav Belda, Ph.D. KTS
Zpracování signálu a obrazu 500057 ZSO-ATP P česky 5 8 4 0 4 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Bakalářská práce 500058 BP-ATP P česky 6 0 12 0 6 ZA doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. KTS
Odborná praxe 1592 xPXEI P česky 6 0 0 0 22 ZA Ing. Jan Jirsa KTS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 169 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 7 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 4 kredity z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

 

Výuka jazyků

Cílem jazykové výuky v bakalářském profesně zaměřeném studijním programu Aplikované strojírenství je především zvládnutí odborného anglického jazyka a prohloubení znalostí obecného anglického jazyka. Absolvent VŠPJ by měl být jazykově vybaven tak, aby byl schopen v anglickém jazyce číst bez potíží odborné texty, porozumět odborné přednášce a diskutovat témata vztahující se k danému oboru. Studium odborného anglického jazyka začíná na úrovni mírně pokročilých (úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Z nabídky volitelných předmětů si student může zvolit další cizí jazyk (německý, ruský). Studium němčiny začíná na úrovni A2, studium ruštiny začíná od začátku.

 

Obsah a rozsah SZZk

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu a obhajoby bakalářské práce. Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí algoritmizace, elektrotechnického základu, senzorů, mechaniky tuhých a poddajných těles, optických systémů, základů mechatroniky, výrobních technologií, technických materiálů, konstrukce strojních zařízení a dílů, řízení projektů, řízení jakosti a komunikační dovednosti. 

 

Další povinnosti / odborná praxe

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 14 týdnů. Praxe probíhá v 6. semestru třetího ročníku studia. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím.

 

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím