Doporučený studijní plán

Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2024/2025

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1 pro APIN 502001 AJAI_1 P česky 1 0 4 0 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Diskrétní struktury 502002 DS P česky 1 6 10 0 5 Z,ZK Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. KTS
Fundamentals of Structural Programming 502003 PG1a P anglicky 1 8 8 0 5 Z,ZK Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D. KTS
Introduction into Computer Networks 502004 PS1a P anglicky 1 8 8 0 5 Z,ZK Mgr. Antonín Přibyl KTS
Introduction into Database Systems 502005 DB1a P anglicky 1 4 8 0 4 KZ doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Matematika 0 502006 MAT_0 P česky 1 0 14 0 2 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Úvod do databázových systémů 502007 DS1 P česky 1 4 8 0 4 KZ doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Úvod do počítačových sítí 502008 PS1 P česky 1 8 8 0 5 Z,ZK Mgr. Antonín Přibyl KTS
Uživatelský software 502009 US P česky 1 0 8 0 2 ZA Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. KTS
Základy algebry pro APIN 502010 ZLA P česky 1 6 10 0 4 Z,ZK Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D. KM
Základy strukturovaného programování 502011 PG1 P česky 1 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D. KTS
Anglický jazyk 2 pro APIN 502012 AJAI_2 P česky 2 0 4 0 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Architektura počítačů pro APIN 502013 APAi P česky 2 4 8 0 4 ZA Ing. Michal Bílek KTS
Matematika pro APIN 502014 MAT P česky 2 6 12 0 5 Z,ZK RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Návrh a implementace databázových systémů 502015 DB2 P česky 2 4 10 0 5 Z,ZK doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Objektově orientované programování 502016 PG2 P česky 2 8 8 0 5 KZ Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D. KTS
Pokročilejší technologie počítačových sítí 502017 PS2 P česky 2 8 8 0 4 Z,ZK Mgr. Antonín Přibyl KTS
Tvorba internetových stránek 502018 WT1 P česky 2 0 12 0 5 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Základy akademického psaní 502019 ZAP P česky 2 2 4 0 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Anglický jazyk 3 pro APIN 502020 AJAI_3 PV B česky 3 0 4 0 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Datové struktury a algoritmy 502021 DSA P česky 3 4 10 0 5 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Efektivní komunikace a prezentace 502022 EKP PV B česky 3 0 4 0 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Ekonomika podniku 502023 EP PV B česky 3 2 3 0 3 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Informatika ve veřejné správě 502024 IVVZ PV B česky 3 8 4 0 4 Z,ZK KTS
Návrh uživatelského rozhraní 502025 NUR P česky 3 4 8 0 4 Z,ZK Mgr. Bc. Petr Jelínek KTS
Operační systémy 502026 OS P česky 3 0 12 0 5 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Práce s daty 502027 PD_P PV A1 česky 3 0 12 0 4 KZ Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D. KTS
Serverová a desktopová administrace 502028 SDA PV A1 česky 3 8 8 0 4 KZ Mgr. Antonín Přibyl KTS
Software Engineering 502029 SIa P anglicky 3 4 8 0 5 Z,ZK Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. KTS
Softwarové inženýrství 502030 SI P česky 3 4 8 0 5 Z,ZK Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. KTS
Webové technologie 502031 WT2 P česky 3 4 10 0 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Bezpečnost a ochrana dat 502032 BOD P česky 4 8 8 0 4 Z,ZK Mgr. Antonín Přibyl KTS
Geografické informační systémy 502033 GIS PV A2 česky 4 4 8 0 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Multimedia 502034 MUa PV A1 anglicky 4 3 6 0 4 KZ doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Multimédia 502035 MU PV A1 česky 4 3 6 0 4 KZ doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Podnikové informační systémy 502036 PIS PV A2 česky 4 4 8 0 4 KZ Ing. Jakub Novotný, Ph.D. KTS
Programing Languages and Compilers 502037 PJPa P anglicky 4 6 8 0 5 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Programovací jazyky a překladače 502038 PJP P česky 4 6 8 0 5 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Programování desktopových aplikací 502039 PDA PV A1 česky 4 0 12 0 4 KZ Ing. Marek Musil KTS
Programování v Javě 502040 PGJ PV A1 česky 4 0 12 0 4 KZ Ing. Marek Musil KTS
Řízení softwarových projektů 502041 RSP P česky 4 4 8 0 4 KZ doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Statistika pro APIN 502042 ST P česky 4 6 8 0 4 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Umělá inteligence 502043 UI P česky 4 4 8 0 4 Z,ZK Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. KTS
Elektronické obchodování 502044 EO PV B česky 5 4 8 0 3 KZ Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Počítačová grafika a virtuální realita 502045 PGVR PV A1 česky 5 4 8 0 4 Z,ZK Mgr. Bc. Petr Jelínek KTS
Pokročilé programovací techniky 502046 PPT PV A1 česky 5 0 12 0 4 KZ Ing. Marek Musil KTS
Programování pro mobilní platformy 502047 PMP PV A1 česky 5 0 12 0 4 KZ Ing. Marek Musil KTS
Projektové řízení 502048 PR PV B česky 5 2 4 0 3 KZ Ing. Jakub Novotný, Ph.D. KTS
Seminář k bakalářské práci 502049 SBP P česky 5 0 6 0 6 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Strojové učení 502050 SU PV A2 česky 5 0 12 0 3 KZ Ing. Jan Mittner, Ph.D. KTS
Teorie a zpracování signálu 502051 TZS PV A2 česky 5 8 4 0 4 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Zpracování obrazu a počítačové vidění 502052 ZOPV PV A2 česky 5 4 8 0 4 Z,ZK Ing. Lucie Šaclová, Ph.D. KTS
Bakalářská práce 502053 BP P česky 6 0 0 0 6 ZA Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. KTS
Odborná praxe 502054 OP P česky 6 0 0 0 24 ZA Ing. Jan Jirsa KTS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Základní doba trvání studia jsou tři roky. Povinné předměty tvoří pevný základ studijního programu. Student profesně zaměřeného bakalářského programu musí za celé studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 141 kreditů z povinných předmětů, 30 kreditů z profilujících povinně volitelných předmětů typu A (20 kreditů ze skupiny A1, 10 kreditů ze skupiny A2) a 6 kreditů z ostatních povinně volitelných předmětů typu B. Zbývající 3 kredity může získat buď za volitelné nebo povinně volitelné předměty. Interní směrnice VŠPJ přitom stanovuje časový ekvivalent jednoho kreditu na 26 hodin.

Cizí jazyk:

Student je během studia povinen absolvovat alespoň jeden odborný předmět v cizím (obvykle anglickém) jazyce. Student si může zapsat některý z nabízených povinných nebo povinně volitelných předmětů vyučovaných také v anglickém jazyce. V případě, že si student zapíše povinný předmět v angličtině, již tento předmět neabsolvuje v české verzi.

Vypisování předmětů:

V prvním ročníku jsou zařazeny výhradně povinné předměty, v těch následujících má student již možnost volby. Výjimkou je šestý semestr, vyhrazený praxi a zpracování  bakalářské práce. Jedním z cílů studijního plánu je provést studenta všemi předměty profilujícího základu, tvořícího základ znalostních okruhů pro státní závěrečné zkoušky, a eliminovat tak nahrazování volitelných profilujících oborových předmětů předměty tematicky vzdálenějšími.

Nabídka povinně volitelných předmětů je koncipována tak, aby studentovi umožnila individualizovanou profilaci ve všech základních fázích vývoje softwaru, zajistila dosažení všech znalostí a kompetencí deklarovaných v profilu absolventa a byla kompatibilní s doporučeními ACM/IEEE. Nabídka povinně volitelných předmětů bude doplňována a aktualizována dle aktuálních trendů a potřeb praxe  (např.  řízení bezpečnosti v informačních systémech, problematika obchodní praxe v IT, problematika kontejnerizace, teorie systémové integrace apod.).

Povinně volitelné předměty typu A - skupina 1:

 • Multimedia
 • Počítačová grafika a virtuální realita
 • Pokročilé programovací techniky
 • Práce s daty
 • Programování desktopových aplikací
 • Programování pro mobilní platformy
 • Programování v Javě
 • Serverová a desktopová administrace

Povinně volitelné předměty typu A - skupina 2:

 • Geografické informační systémy
 • Podnikové informační systémy
 • Strojové učení
 • Teorie a zpracování signálu
 • Zpracování obrazu a počítačové vidění

Povinně volitelné předměty typu B:

 • Anglický jazyk 3 pro APIN
 • Efektivní komunikace a prezentace
 • Ekonomika podniku
 • Informatika ve veřejné správě
 • Elektronické obchodování
 • Projektové řízení

 

Odborná praxe:

Součástí studia je povinná odborná praxe v celkové délce 14 týdnů, která studentovi umožní zapojit se do reálného pracovního prostředí a načerpat zde cenné zkušenosti pro svůj další rozvoj. Kromě toho mu praxe dává příležitost rozšířit a ověřit své odborné dovednosti a do praxe tvůrčím způsobem převést odborné znalosti. Průběh odborných praxí studentů je upraven Směrnicí k odborné praxi pro studenty VŠPJ, která je ke stažení v informačním systému, a Interním pokynem vedoucího katedry k odborné praxi pro studenty Katedry technických studií. Pro bezproblémový průběh praxe je studentům kromě výše zmíněných interních dokumentů k dispozici Průvodce praxí. Praxi si student zajišťuje sám v těsné součinnosti s koordinátorem praxí Katedry technických studií. Na portálu https://praxe.vspj.cz  je volně přístupný seznam možných pracovišť pro odborné praxe studentů. S každým poskytovatelem praxe je uzavřena rámcová smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu reflektující zvolený obor vzdělávání a z obhajoby bakalářské práce. Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu jsou vybrány z oblastí teoretických základů informatiky, algoritmizace, programování a vývoje softwaru, databázových systémů, počítačových sítí, operačních systémů, softwarového inženýrství, řízení projektů a informačních systémů. Tvoří tři bloky navázané na jednotlivé předměty takto:

 1. Základy informatiky:
  1. Diskrétní struktury (ZT)
  2. Datové struktury a algoritmy (ZT)
  3. Operační systémy (ZT)
  4. Programovací jazyky a překladače (ZT)

 2. Tvorba aplikací:
  1. Úvod do počítačových sítí (PZ)
  2. Objektově orientované programování (PZ)
  3. Softwarové inženýrství (PZ)
  4. Bezpečnost a ochrana dat (PZ)

 3. Uživatelsky orientované úlohy:
  1. Webové technologie (PZ)
  2. Návrh a implementace databázových systémů (PZ)
  3. Řízení softwarových projektů (PZ)
  4. Umělá inteligence (PZ)
Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím