Doporučený studijní plán

Všeobecné ošetřovatelství - platný od ZS 2024/2025

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anatomie a fyziologie 1 512001 AF1 P česky 1 2 1 3 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1 512066 AJ1 PV česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biofyzika 512002 BIO P česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Martin Prokop KM
Komunikace 1 512003 KO1 P česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Německý jazyk 1 512070 NJ1 PV B česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Obecná psychologie 512004 OP P česky 1 1 0 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Odborná latinská terminologie 1 512005 LAT P česky 1 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe 1/VS 512006 OPr1 P česky 1 0 160 4 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 1/VS 512007 OP1 P česky 1 0 6 4 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 512008 OPPK1 P česky 1 2 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
První pomoc 512009 PrP P česky 1 0 3 3 ZA Mgr. Gabriela Filipová Sabolová KZS
Teorie ošetřovatelství 1 512010 TO1 P česky 1 2 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Veřejné zdravotnictví, ochrana a podpora zdraví, zdravotní gramotnost 512011 VZOPZ P česky 1 3 0 2 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Anatomie a fyziologie 2 512012 AF2 P česky 2 3 2 4 Z,ZK prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 2 512067 AJ2 PV česky 2 0 2 1 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Filosofie a etika v ošetřovatelství 512013 FEO P česky 2 3 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Informatika a statistika ve zdravotnictví 512014 ISZ P česky 2 0 1 2 ZA Mgr. Miroslav Hanáček KM
Klinická propedeutika 512015 KP P česky 2 2 1 3 ZK MUDr. Michal Fikrle, Ph.D. KZS
Komunikace 2 512016 KO2 P česky 2 0 2 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Německý jazyk 2 512071 NJ2 PV B česky 2 0 2 1 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná latinská terminologie 2 512017 LAT2 P česky 2 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 1/VS 512018 OPI1 P česky 2 0 280 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Odborná praxe 2/VS 512019 OPr2 P česky 2 0 240 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 2/VS 512020 OšP2 P česky 2 0 3 4 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 512021 OPPK2 P česky 2 3 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Teorie ošetřovatelství 2 512022 TO2 P česky 2 2 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Anglický jazyk 3 512068 AJ3 PV B česky 3 0 2 1 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biochemie a hematologie 512023 BcH P česky 3 2 1 3 ZA RNDr. Magda Popelová, Ph.D. KZS
Kardiologie 512074 Kar PV B česky 3 1 0 2 ZA MUDr. Michal Fikrle, Ph.D. KZS
Německý jazyk 3 512072 NJ3 PV B česky 3 0 2 1 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe 3/VS 512024 OPr3 P česky 3 0 320 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 512025 OPNC1 P česky 3 2 3 3 ZA doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 512026 OPNI1 P česky 3 2 3 3 ZA MUDr. Michal Fikrle, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 512027 OPP1 P česky 3 2 1 3 ZA prof. MUDr. Jan Janota, PhD. KZS
Patologie a patologická fyziologie 512028 PPF P česky 3 3 0 3 Z,ZK MUDr. Jindřich Branžovský, Ph.D. KZS
Seminář k bakalářské práci 512029 SBP P česky 3 1 0 2 ZA PhDr. Lada Nováková, PhD. KZS
Vývojová psychologie 512030 VyP P česky 3 2 0 3 Z,ZK Mgr. Ondřej Škoda KZS
Základy edukace v ošetřovatelství 512031 ZEO P česky 3 0 3 3 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Anglický jazyk 4 512069 AJ4 PV B česky 4 0 2 1 Z,ZK Mgr. Milan Straňák KZS
Farmakologie 512032 Far P česky 4 2 0 3 ZA doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. KZS
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena 512033 MIEH P česky 4 3 0 3 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Německý jazyk 4 512073 NJ4 PV B česky 4 0 2 1 Z,ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 2/VS 512034 OPI2 P česky 4 0 280 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Odborná praxe 4/VS 512035 OPr4 P česky 4 0 320 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví 512036 OPNG P česky 4 2 1 3 ZK MUDr. Petra Herboltová KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 512037 OPNC2 P česky 4 2 3 4 ZK doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 512038 OPNI2 P česky 4 2 3 4 ZK MUDr. Michal Fikrle, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 512039 OPP2 P česky 4 2 1 4 ZK prof. MUDr. Jan Janota, PhD. KZS
Výzkum v ošetřovatelství 512040 VOš P česky 4 1 1 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Výživa a dietetika 512041 VyD P česky 4 2 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Basics of communication with an English-speaking patient 512042 BCEP P anglicky 5 0 1 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Genetika 512043 Gen P česky 5 1 0 2 ZA RNDr. Roman Rybář, Ph.D. KZS
Intenzivní ošetřovatelská péče 512044 IOP P česky 5 2 1 2 ZA MUDr. Petr Cvrček, Ph.D. KZS
Management ve zdravotnictví, kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních 512045 MZKB P česky 5 2 0 3 Z,ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Náhradní rodinná péče 512075 NRP PV B česky 5 1 0 2 ZA Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. KZS
Odborná praxe 5/VS 512046 OPr5 P česky 5 0 320 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami 512047 OPNO P česky 5 1 2 2 ZA MUDr. Lubomír Slavíček, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii 512048 OPNN P česky 5 1 1 2 ZA MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče v geriatrii 512049 OPG P česky 5 2 1 2 ZA Mgr. Erika Weisshauptová KZS
Ošetřovatelská péče v psychiatrii 512050 OPP P česky 5 2 1 3 ZA MUDr. Soňa Zajícová Špinarová KZS
Radiologie a nukleární medicína 512051 RNM P česky 5 1 1 2 ZA MUDr. Jiří Neubauer KZS
Rehabilitační ošetřovatelství, základy balneologie 512052 ROZ P česky 5 1 2 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Zdravotnická a sociální psychologie 512053 ZSP P česky 5 2 1 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KZS
Ekonomika a pojišťovnictví ve zdravotnictví 512054 EPZ P česky 6 1 0 2 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Multikulturní ošetřovatelství 512055 MKO P česky 6 1 1 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Odborná praxe 6/VS 512056 OPr6 P česky 6 0 380 4 ZK PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v ORL 512057 OPORL P česky 6 1 1 2 ZA MUDr. Petr Dvořák KZS
Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii 512058 OPDl P česky 6 1 0 2 ZA MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče ve stomatologii 512059 OPSl P česky 6 1 0 2 ZA MDDr. Tomáš Vaněk KZS
Ošetřovatelská péče v infenkčním lékařství 512060 OPIL P česky 6 2 0 2 ZA MUDr. Romana Kumštarová KZS
Ošetřovatelská péče v oftalmologii 512061 OPOl P česky 6 1 0 2 ZA MUDr. Tereza Báčová KZS
Paliativní péče 512062 PaP P česky 6 2 0 2 ZA Mgr. Jana Dvořáková KZS
Primární, komunitní a domácí péče 512063 PKDP P česky 6 3 0 2 ZA Mgr. Jana Truplová KZS
Základy sociologie 512064 ZaS P česky 6 2 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Zdravotnické právo a legislativa 512065 ZPL P česky 6 2 0 2 ZA JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KES

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Cíle studijního programu v prezenční formě studia

 1. Cíle týkající se získání profesní kvalifikace k poskytování ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby jednotlivců, jejich rodin a komunit ve zdraví i nemoci založené na důkazech (Evidence Based Practice).
 2. Cíle směřující k získání znalostí právních předpisů v oblasti poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče v České republice (dále jen „ČR“).
 3. Cíle vedoucí k získání profesní kvalifikace zdravotnického pracovníka opravňující k výkonu zdravotnického povolání.
 4. Cíle vedoucí k dosažení vzdělání ve zdravotnickém oboru jako základního předpokladu k celoživotnímu profesnímu vzdělávání.

Cíle studia

Cíle týkající se přímého vztahu k jednotlivci, jeho rodině a komunitě:

 1. Absolvent/ka je schopen/a samostatně poskytovat individuální ošetřovatelskou péči a podporu jednotlivcům (zdravým, nemocným, osobám se zdravotním postižením a umírajícím), rodinám a komunitám v souladu s přírodním a společenským prostředím, ve kterém žijí.
 2. Absolvent/ka je schopen/a na základě získaných vědomostí (z ošetřovatelství, medicínských a humanitních věd) a dovedností zhodnotit aktuální zdravotní stav, biopsychosociální a spirituální potřeby člověka v různých věkových obdobích a v různých životních situacích.
 3. Absolvent/ka je schopen/a na základě získaných vědomostí a dovedností poskytnout a zajistit ošetřovatelskou péči o individuální potřeby člověka. Tato péče směřuje k podpoře, posílení a udržení zdraví, k prevenci vzniku onemocnění, k prevenci komplikací, v případě nevyléčitelně nemocných a umírajících k důstojnému umírání.
 4. Absolvent/ka je schopen/a samostatného rozhodování v oblastech ošetřovatelství, které se týkají: péče o zdraví, prevence vzniku onemocnění, poskytování první pomoci, ošetřovatelské péče o nemocné, o osoby se zdravotním postižením a umírající. Tato rozhodnutí dokáže zdůvodnit, obhájit a nést za ně osobní odpovědnost.

Cíle týkající se rozvoje profese všeobecné sestry:

 1. Absolvent/ka přispívá na základě svých vědomostí, dovedností, sociální zralosti a přístupu k jednotlivcům, rodinám a komunitám k profesionalizaci oboru ošetřovatelství, zvyšování prestiže a postavení všeobecné sestry ve společnosti.
 2. Absolvent/ka sleduje trendy rozvoje ošetřovatelství v ČR i v zahraničí a je schopen/schopna kriticky posoudit jednotlivé etapy historického, současného i předpokládaného vývoje ošetřovatelství včetně kompetencí všeobecných sester při realizaci ošetřovatelské péče, výkonů a činností.
 3. Absolvent/ka se podílí na výzkumné činnosti v ošetřovatelství, prezentuje její výsledky a aplikuje je do praxe.

Cíle týkající se principů péče o zdraví:

 1. Absolvent/ka se orientuje v právním řádu ČR, který upravuje poskytování zdravotních a sociálních služeb a kompetence státní správy v oblasti organizace zdravotních a sociálních služeb.
 2. Absolvent/ka správně interpretuje právní předpisy a doporučení Evropské unie (dále jen „EU“) týkající se zdravotní a sociální politiky v členských zemích, tato nařízení v klinické praxi uplatňuje. Vyjadřuje respekt a umí vysvětlit význam Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“) ve světě i v Evropě. Objasňuje problematiku mezinárodních dokumentů souvisejících s ošetřovatelstvím.
Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím