Doporučený studijní plán

Porodní asistence - platný od ZS 2024/2025

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anatomie a fyziologie 1 511001 AF1 P česky 1 2 1 3 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1 511067 AJ1 PV B česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biofyzika 511002 BIO P česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Martin Prokop KM
Komunikace 1 511003 KO1 P česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Německý jazyk 1 511071 NJ1 PV B česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Obecná psychologie 511004 OP P česky 1 1 0 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Odborná latinská terminologie 1 511005 LAT P česky 1 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe 1 511006 OPr1 P česky 1 0 160 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 1 511007 OP1 P česky 1 0 6 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Péče o ženu v gynekologii 511008 PZG P česky 1 2 1 4 ZK doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. KZS
První pomoc 511009 PrP P česky 1 0 1 3 ZK Mgr. Gabriela Filipová Sabolová KZS
Teorie porodní asistence 511010 TPA P česky 1 2 0 3 ZK PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Veřejné zdravotnictví, ochrana a podpora zdraví, zdravotní gramotnost 511011 VZOPZ P česky 1 3 0 2 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Anatomie a fyziologie 2 511012 AF2 P česky 2 3 2 4 Z,ZK prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 2 511068 AJ2 PV B česky 2 0 2 1 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Informatika a statistika ve zdravotnictví 511013 ISZ P česky 2 0 1 2 ZA Mgr. Miroslav Hanáček KM
Komunikace 2 511014 KO2 P česky 2 0 1 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Německý jazyk 2 511072 NJ2 PV B česky 2 0 2 1 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná latinská terminologie 2 511015 LAT2 P česky 2 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 1 511016 OPI1 P česky 2 0 280 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Odborná praxe 2 511017 OPr2 P česky 2 0 240 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 2 511018 OšP2 P česky 2 0 3 3 ZK PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Porodní asistence a postupy v porodní asistenci 1 511019 PAP P česky 2 0 3 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Porodnická a klinická propedeutika 511020 PKP P česky 2 2 1 3 ZA doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. KZS
Porodnictví a prenatální diagnostika 1 511021 PPD1 P česky 2 3 0 3 ZA doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 3 511069 AJ3 PV B česky 3 0 2 1 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biochemie a hematologie 511022 BcH P česky 3 2 1 3 ZA RNDr. Magda Popelová, Ph.D. KZS
Etika v porodní asistenci 511023 EPA P česky 3 2 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Německý jazyk 3 511073 NJ3 PV B česky 3 0 2 1 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe 3 511024 OPr3 P česky 3 0 320 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 511025 OPNI1 P česky 3 2 1 3 ZA MUDr. Michal Fikrle, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 511026 OPP1 P česky 3 2 1 3 ZA prof. MUDr. Jan Janota, PhD. KZS
Patologie a patologická fyziologie 511027 PPF P česky 3 3 0 3 Z,ZK MUDr. Jindřich Branžovský, Ph.D. KZS
Porodní asistence a postupy v porodní asistenci 2 511028 PAP2 P česky 3 0 3 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Porodnictví a prenatální diagnostika 2 511029 PPD2 P česky 3 3 0 4 ZK doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. KZS
Seminář k bakalářské práci 511030 SBP P česky 3 1 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Vývojová psychologie 511031 VyP P česky 3 1 0 3 Z,ZK MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 4 511070 AJ4 PV B česky 4 0 2 1 Z,ZK Mgr. Milan Straňák KZS
Edukační činnost v porodní asistenci 511032 ECPA P česky 4 0 2 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Farmakologie 511033 Far P česky 4 2 0 2 ZA doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. KZS
Historie porodnictví 511034 HiP P česky 4 1 0 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena 511035 MIEH P česky 4 3 0 3 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Německý jazyk 4 511074 NJ4 PV B česky 4 0 2 1 Z,ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 2 511036 OPI2 P česky 4 0 280 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Odborná praxe 4 511037 OPr4 P česky 4 0 320 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 511038 OPNI2 P česky 4 2 1 3 ZK MUDr. Michal Fikrle, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 511039 OPP2 P česky 4 2 1 3 ZK prof. MUDr. Jan Janota, PhD. KZS
Péče o ženu v chirurgických oborech 511040 PeZ P česky 4 2 1 3 Z,ZK doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Porodní asistence a postupy v porodní asistenci 3 511041 PAP3 P česky 4 0 3 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Výzkum v porodní asistenci 511042 VPA P česky 4 1 1 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Výživa a dietetika 511043 VyD P česky 4 1 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Akutní a kritické stavy, resuscitace v porodní asistenci 511044 AKS P česky 5 2 1 3 ZK doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. KZS
Basics of communication with an English-speaking patient 511045 BCEP P anglicky 5 0 1 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Genetika 511046 Gen P česky 5 1 0 2 ZA RNDr. Roman Rybář, Ph.D. KZS
Management ve zdravotnictví, kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních 511047 MZKB P česky 5 2 0 3 Z,ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Odborná praxe 5 511048 OPr5 P česky 5 0 320 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče v neonatologii 511049 OPN P česky 5 2 2 3 Z,ZK prof. MUDr. Jan Janota, PhD. KZS
Péče o ženu v neurologii 511050 PZN P česky 5 1 0 2 ZA MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. KZS
Péče o ženu v psychiatrii 511051 PZPs P česky 5 1 1 2 ZA MUDr. Soňa Zajícová Špinarová KZS
Porodní asistence a postupy v porodní asistenci 4 511052 PAP4 P česky 5 0 3 4 ZK PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Primární a komunitní péče v porodní asistenci 511053 PKPA P česky 5 0 3 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Radiologie a nukleární medicína 511054 RNM P česky 5 1 1 2 ZA MUDr. Jiří Neubauer KZS
Zdravotnická a sociální psychologie 511055 ZSP P česky 5 2 1 2 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KZS
Ekonomika a pojišťovnictví ve zdravotnictví 511056 EPZ P česky 6 1 0 2 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Embryologie 511057 Emb P česky 6 1 0 2 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Multikulturní ošetřovatelství 511058 MKO P česky 6 1 1 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Odborná praxe 6 511059 OPr6 P česky 6 0 380 5 ZK PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Paliativní péče 511060 PaP P česky 6 1 0 2 ZA Mgr. Jana Dvořáková KZS
Psychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky 511061 PTPPA P česky 6 0 1 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Výchova k reprodukčnímu zdraví 511062 VRZ P česky 6 2 0 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Základy fyzioterapie v porodní asistenci, základy balneologie 511063 ZFPA P česky 6 1 2 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Základy sociologie 511064 ZaS P česky 6 2 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Základy ultrazvukové diagnostiky 511065 ZUD P česky 6 1 1 2 ZA MUDr. Roman Peschout KZS
Zdravotnické právo a legislativa 511066 ZPL P česky 6 2 0 2 ZA JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KES

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Cíle studijního programu v prezenční formě studia

  1. Cíle týkající se vzdělání a získání profesní kvalifikace k poskytování přímé péče orientované na individuální potřeby žen, novorozenců, rodin a komunit zejména ve zdraví, ale i v nemoci založené na důkazech (Evidence Based Practice a Evidence Based Midwifery, dále jen EBP a EBM).
  2. Cíle směřující k získání znalosti právních předpisů v oblasti poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče v České republice a se zaměřením např. na právo ženy zvolit si poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají jejím zdravotním potřebám, pokud právní předpisy nestanoví jinak.
  3. Cíle vedoucí k získání profesní kvalifikace zdravotnického pracovníka opravňující k výkonu zdravotnického povolání.
  4. Cíle vedoucí k dosažení vzdělání ve zdravotnickém oboru jako základní předpoklad k celoživotnímu profesnímu vzdělávání.
Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím