Doporučený studijní plán

Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Bezpečnost v elektrotechnice 1572 xBEP P česky 1 0 1 1 ZA Ing. Miloš Procházka KTS
Ekonomika podniku 1 1579 xEP1 P česky 1 2 2 4 Z,ZK Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Matematika 1 1585 xMAT1 P česky 1 2 3 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Základy lineární algebry 304 ZLA P česky 1 2 2 5 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Architektura počítačů 1570 xARP P česky 2 2 2 4 ZA Ing. Michal Bílek KTS
Matematika 2 1586 xMAT2 P česky 2 2 2 5 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Multimedia 1587 xMUMa P anglicky 2 1 2 4 ZA doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Základy efektivní komunikace a prezentace 1619 xZEK P česky 2 0 3 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Základy elektrotechniky 1620 xZEL P česky 2 3 2 6 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Geografické informační systémy 1582 xGIS PV česky 3 2 2 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Numerical Methods 1706 xNUMa P anglicky 3 1 2 3 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Numerické metody 1591 xNUM P česky 3 1 2 3 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Statistika pro techniky 1614 xSTT P česky 3 1 2 4 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Webové technologie 1 1617 xWT1 P česky 3 2 2 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Ekonomika podniku 2 1580 xEP2 PV česky 4 2 2 4 Z,ZK Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Operační systémy 330 OPS P česky 4 2 2 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Programování desktopových aplikací 1603 xPDA PV česky 4 1 3 4 ZA Ing. Marek Musil KTS
Prostředky průmyslové automatizace 1607 xPPA PV česky 4 2 2 5 Z,ZK prof. Ing. František Zezulka, CSc. KTS
Softwarové inženýrství 1613 xSWI P česky 4 2 2 4 Z,ZK doc. Ing. Karel Richta, CSc. KTS
Webové technologie 2 1618 xWT2 PV česky 4 2 2 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Bezpečnost a ochrana dat 1571 xBOD P česky 5 2 2 4 Z,ZK Mgr. Antonín Přibyl KTS
Odborná praxe 1592 xPXEI P česky 5 0 0 20 ZA Ing. Jan Jirsa KTS
Semestrální projekt 1610 xSP P česky 5 0 0 4 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Serverová a desktopová administrace 1612 xSDA PV česky 5 2 2 4 ZA Mgr. Antonín Přibyl KTS
Umělá inteligence 1616 xUI PV česky 5 2 2 4 Z,ZK Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. KTS
Zpracování signálu a obrazu 1636 xZSO PV česky 5 2 2 5 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Multimediální a studiová technika 1589 xMST PV česky 6 2 2 4 ZA doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Právo v technické praxi 1599 xPTP P česky 6 2 0 2 ZA JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Programovací jazyky a překladače 1600 xPJP P česky 6 2 2 5 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Programování pro mobilní platformy 1604 xPMP PV česky 6 1 2 4 ZA Ing. Marek Musil KTS
Projektový management 1606 xPM P česky 6 2 2 4 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Seminář k bakalářské práci 1611 xSBP P česky 6 0 1 6 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Elektronické obchodování 1581 xELO PV česky 2 2 4 Z,ZK Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 156 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 20 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 4 kredity z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs). Doporučená struktura studia povinně volitelných předmětů je: 4. semestr – dva PV předměty, 5. semestr dva PV předměty, 6. semestr jeden PV předmět.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina. Student má navíc povinnost absolvovat během studia v angličtině alespoň jeden odborný předmět. Za vystudování předmětu v cizím jazyce mu přísluší kromě kreditů za tento předmět dva kredity za předmět Konverzace v anglickém jazyce, tyto kredity se však započítávají pouze jednou za celé studium – tedy v případě absolvování dalšího předmětu v angličtině se již nezapočítávají. Předmět vyučovaný v angličtině je pouze jinou jazykovou verzí českého předmětu, bez ohledu na jazyk výuky si lze tudíž tento předmět zapsat pouze dvakrát za studium.

Na jednání kolegia rektora VŠPJ konaného dne 10. června 2016 4/2016 bylo rozhodnuto, že studentům prezenční formy studia s nástupem od ZS 2016/2017 dva dodatečné kredity za volitelný předmět Odborná anglická/německá konverzace v případě absolvování odborného předmětu vyučovaného v anglickém/německém jazyce již udělovány nebudou.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty Semestrální projekt a Seminář k bakalářské práci jsou zpravidla vypisovány v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Povinně volitelné předměty umožňují výraznější orientaci studenta zejména do oblasti vývoje SW či do oblasti podnikového IT a informačních systémů (je nabízena ucelená skupina předmětů), kromě toho jsou nabízeny povinně volitelné předměty související se studovaným oborem a rozvíjející studenta i v oblastech hardwaru, řídicích systémů aj. Pro oblast vývoje SW se doporučují předměty Programování desktopových aplikací, Webové technologie 2, Návrh uživatelských rozhraní, Programování webových aplikací a Programování pro mobilní platformy; pro oblast podnikového IT a informačních systémů předměty Webové technologie 2, Ekonomika podniku 2, Serverová a desktopová administrace, Umělá inteligence a Informační systémy 2.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 12 týdnů. Praxe zpravidla probíhá v létě mezi 2. a 3. ročníkem studia, rozvrhován a zapisován je předmět do 5. semestru. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Je vhodné se o praxi začít zajímat již v zimním semestru 2. ročníku, aby bylo možno si do letního semestru případně zapsat PV předmět Příprava na praxi. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím, její průběh je dále detailně popsán v Průvodci odbornou praxí, https://pruvodce.vspj.cz/

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí algoritmizace, programování a vývoje software, databázových systémů, počítačových sítí, operačních systémů, softwarového inženýrství, informačních systémů, řízení projektů a elektrotechnického základu.

Tyto okruhy jsou pokryty předměty Programování 1, Programování 2, Datové struktury a algoritmy, Programovací jazyky a překladače, Databázové systémy 1, Počítačové sítě 1, Softwarové inženýrství, Operační systémy, Základy elektrotechniky, Pokročilé programovací techniky, Řízení softwarových projektů, Informační systémy 1.

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím