Doporučený studijní plán

Erasmus - Všeobecné ošetřovatelství - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anatomie a fyziologie 1 512001 AF1 PV česky 1 2 1 3 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anatomie a fyziologie 2 512012 AF2 PV česky 1 3 2 4 Z,ZK prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1 512066 AJ1 PV česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Anglický jazyk 2 512067 AJ2 PV česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Anglický jazyk 3 512068 AJ3 PV B česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Anglický jazyk 4 512069 AJ4 PV B česky 1 0 2 1 Z,ZK Mgr. Milan Straňák KZS
Basics of communication with an English-speaking patient 512042 BCEP PV anglicky 1 0 1 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biofyzika 512002 BIO PV česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Martin Prokop KM
Biochemie a hematologie 512023 BcH PV česky 1 2 1 3 ZA RNDr. Magda Popelová, Ph.D. KZS
Ekonomika a pojišťovnictví ve zdravotnictví 512054 EPZ PV česky 1 1 0 2 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Farmakologie 512032 Far PV česky 1 2 0 3 ZA doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. KZS
Filosofie a etika v ošetřovatelství 512013 FEO PV česky 1 3 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Genetika 512043 Gen PV česky 1 1 0 2 ZA RNDr. Roman Rybář, Ph.D. KZS
Informatika a statistika ve zdravotnictví 512014 ISZ PV česky 1 0 1 2 ZA Mgr. Miroslav Hanáček KM
Intenzivní ošetřovatelská péče 512044 IOP PV česky 1 2 1 2 ZA MUDr. Petr Cvrček, Ph.D. KZS
Kardiologie 512074 Kar PV B česky 1 1 0 2 ZA MUDr. Michal Fikrle, Ph.D. KZS
Klinická propedeutika 512015 KP PV česky 1 2 1 3 ZK MUDr. Michal Fikrle, Ph.D. KZS
Komunikace 1 512003 KO1 PV česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Komunikace 2 512016 KO2 PV česky 1 0 2 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Management ve zdravotnictví, kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních 512045 MZKB PV česky 1 2 0 3 Z,ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena 512033 MIEH PV česky 1 3 0 3 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Multikulturní ošetřovatelství 512055 MKO PV česky 1 1 1 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Náhradní rodinná péče 512075 NRP PV B česky 1 1 0 2 ZA Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. KZS
Německý jazyk 1 512070 NJ1 PV B česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Německý jazyk 2 512071 NJ2 PV B česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Německý jazyk 3 512072 NJ3 PV B česky 1 0 2 1 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Německý jazyk 4 512073 NJ4 PV B česky 1 0 2 1 Z,ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Obecná psychologie 512004 OP PV česky 1 1 0 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Odborná latinská terminologie 1 512005 LAT PV česky 1 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná latinská terminologie 2 512017 LAT2 PV česky 1 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami 512047 OPNO PV česky 1 1 2 2 ZA MUDr. Lubomír Slavíček, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví 512036 OPNG PV česky 1 2 1 3 ZK MUDr. Petra Herboltová KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 512025 OPNC1 PV česky 1 2 3 3 ZA doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 512037 OPNC2 PV česky 1 2 3 4 ZK doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 512026 OPNI1 PV česky 1 2 3 3 ZA MUDr. Michal Fikrle, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 512038 OPNI2 PV česky 1 2 3 4 ZK MUDr. Michal Fikrle, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii 512048 OPNN PV česky 1 1 1 2 ZA MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v ORL 512057 OPORL PV česky 1 1 1 2 ZA MUDr. Petr Dvořák KZS
Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii 512058 OPDl PV česky 1 1 0 2 ZA MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče ve stomatologii 512059 OPSl PV česky 1 1 0 2 ZA MDDr. Tomáš Vaněk KZS
Ošetřovatelská péče v geriatrii 512049 OPG PV česky 1 2 1 2 ZA Mgr. Erika Weisshauptová KZS
Ošetřovatelská péče v infenkčním lékařství 512060 OPIL PV česky 1 2 0 2 ZA MUDr. Romana Kumštarová KZS
Ošetřovatelská péče v oftalmologii 512061 OPOl PV česky 1 1 0 2 ZA MUDr. Tereza Báčová KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 512027 OPP1 PV česky 1 2 1 3 ZA prof. MUDr. Jan Janota, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 512039 OPP2 PV česky 1 2 1 4 ZK prof. MUDr. Jan Janota, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče v psychiatrii 512050 OPP PV česky 1 2 1 3 ZA MUDr. Soňa Zajícová Špinarová KZS
Ošetřovatelské postupy 1/VS 512007 OP1 PV česky 1 0 6 4 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 2/VS 512020 OšP2 PV česky 1 0 3 4 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 512008 OPPK1 PV česky 1 2 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 512021 OPPK2 PV česky 1 3 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Paliativní péče 512062 PaP PV česky 1 2 0 2 ZA Mgr. Jana Dvořáková KZS
Patologie a patologická fyziologie 512028 PPF PV česky 1 3 0 3 Z,ZK MUDr. Jindřich Branžovský, Ph.D. KZS
Primární, komunitní a domácí péče 512063 PKDP PV česky 1 3 0 2 ZA Mgr. Jana Truplová KZS
První pomoc 512009 PrP PV česky 1 0 3 3 ZA Mgr. Gabriela Filipová Sabolová KZS
Radiologie a nukleární medicína 512051 RNM PV česky 1 1 1 2 ZA MUDr. Jiří Neubauer KZS
Rehabilitační ošetřovatelství, základy balneologie 512052 ROZ PV česky 1 1 2 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Seminář k bakalářské práci 512029 SBP PV česky 1 1 0 2 ZA PhDr. Lada Nováková, PhD. KZS
Teorie ošetřovatelství 1 512010 TO1 PV česky 1 2 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Teorie ošetřovatelství 2 512022 TO2 PV česky 1 2 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Veřejné zdravotnictví, ochrana a podpora zdraví, zdravotní gramotnost 512011 VZOPZ PV česky 1 3 0 2 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Vývojová psychologie 512030 VyP PV česky 1 2 0 3 Z,ZK Mgr. Ondřej Škoda KZS
Výzkum v ošetřovatelství 512040 VOš PV česky 1 1 1 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Výživa a dietetika 512041 VyD PV česky 1 2 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Základy edukace v ošetřovatelství 512031 ZEO PV česky 1 0 3 3 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Základy sociologie 512064 ZaS PV česky 1 2 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Zdravotnická a sociální psychologie 512053 ZSP PV česky 1 2 1 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KZS
Zdravotnické právo a legislativa 512065 ZPL PV česky 1 2 0 2 ZA JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KES

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím