Doporučený studijní plán

Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anatomie 1 806 ANA P Česky 1 1 1 3 ZA KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 817 AJ1 CJ Česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biofyzika 807 BIO P Česky 1 1 1 2 Z,ZK KM
Kommunikation 1 1248 KOM1n P Německy 1 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Komunikace 1 1244 KOM1 P Česky 1 0 1 2 ZA prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u1 818 NJ1 CJ Česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Obecná psychologie 1252 OP P Česky 1 2 0 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Odborná latinská terminologie 1 814 LAT P Česky 1 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe 1/VS 932 OP1v P Česky 1 0 100 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl 933 OVZ P Česky 1 1 0 2 ZA prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 1/VS 977 OP1v P Česky 1 0 6 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 810 OPK P Česky 1 1 0 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
První pomoc 812 PP P Česky 1 0 1 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Teorie ošetřovatelství 816 TO P Česky 1 1 0 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Úvod do filozofie 934 FIL P Česky 1 1 0 2 ZA KZS
Anatomie 2 822 AN2 P Česky 2 1 1 3 Z,ZK prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 834 AJ CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Basics of pedagogy and educational activities of a nurse 1202 ZPECa P Anglicky 2 0 1 1 ZK doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Fyziologie 823 FYG P Česky 2 2 1 3 ZK Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. KZS
Informační systémy ve zdravotnictví 951 ISZ P Česky 2 0 1 1 ZA Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. KTS
Klinická propedeutika 825 KP P Česky 2 2 1 2 ZK KZS
Kommunikation 2 1246 KOM2n P Německy 2 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Komunikace 2 1245 KOM2 P Česky 2 0 1 2 ZA prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. KZS
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 1 936 MEI1 P Česky 2 1 0 2 ZA KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u2 835 NEJ CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná latinská terminologie 2 824 LAT2 P Česky 2 0 1 2 Z,ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 1/VS 938 OPI P Česky 2 0 200 1 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Odborná praxe 2/VS 937 OP2 P Česky 2 0 150 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 2/VS 978 OP2v P Česky 2 0 3 3 ZK KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 827 OPP2 P Česky 2 1 0 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Vývojová psychologie/VS 950 VPv P Česky 2 1 1 2 ZA KSP
Základy pedagogiky a edukační činnost sestry 939 ZPEC P Česky 2 0 1 1 ZK doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 851 AJ CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biochemie a hematologie 947 BH P Česky 3 0 1 2 ZK KZS
Konceptuální modely 850 KM P Česky 3 1 0 2 ZK prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. KZS
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 2 944 MEI2 P Česky 3 0 1 2 ZA KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u3 852 NEJ CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe 3/VS 987 OP3 P Česky 3 0 200 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o dítě 1 943 OPD1 P Česky 3 2 2 2 ZA KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 941 OPC1 P Česky 3 2 2 3 ZA KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 942 OPI1 P Česky 3 2 2 3 ZA KZS
Patologie 940 PAT P Česky 3 2 1 3 Z,ZK MUDr. Radovan Kaštan KZS
Primární, komunitní a domácí péče 945 PKDP P Česky 3 0 1 2 ZA KZS
Seminář k bakalářské práci 991 SEBv P Česky 3 1 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Sociologie 970 SOC P Česky 3 1 0 2 ZA Mgr. Daniel Hanzl KSP
Základy statistiky 873 ZST P Česky 3 0 1 1 ZA KM
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 868 AJ CJ Česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Milan Straňák KZS
Farmakologie 952 FAR P Česky 4 1 1 3 ZA KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u4 862 NEJ CJ Česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 2/VS 989 PI2 P Česky 4 0 200 1 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Odborná praxe 4/VS 988 OP4 P Česky 4 0 200 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o dítě 2 960 OPD2 P Česky 4 2 1 3 ZK KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví 961 OGP P Česky 4 2 2 3 ZK KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 963 OPC2 P Česky 4 2 2 3 ZK KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 962 OPI2 P Česky 4 2 3 3 ZK KZS
Ošetřovatelská péče v oftalmologii 969 OFT P Česky 4 1 1 2 ZA KZS
Výzkum v ošetřovatelství 954 VVOv P Česky 4 1 1 3 ZK PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Výživa a dietetika 953 VD P Česky 4 0 1 2 ZA prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. KZS
Etika/VSPA 948 ETIv P Česky 5 1 1 2 ZA KZS
Odborná praxe 5/VS 990 OP5 P Česky 5 0 200 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami 967 ODP P Česky 5 2 2 3 ZK KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami 968 OPON P Česky 5 1 2 3 ZK KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v ORL 966 ORL P Česky 5 1 1 3 ZA KZS
Ošetřovatelská péče v neurologii 965 OPN P Česky 5 1 2 3 ZK KZS
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1 877 OAKS1 P Česky 5 1 1 2 ZA MUDr. Jaroslav Fuňka KZS
Radiologie a nukleární medicína 964 RAD P Česky 5 1 1 2 ZA MUDr. Jiří Neubauer KZS
Sociální psychologie 982 SPv P Česky 5 1 1 2 ZK KSP
Veřejné zdravotnictví 946 VZDv P Česky 5 1 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Zdravotnická psychologie 845 ZPSY P Česky 5 1 1 2 ZK KSP
Ekonomika a pojišťovnictví 890 EKPO P Česky 6 1 1 2 Z,ZK KES
Genetika 892 GEN P Česky 6 1 1 2 Z,ZK KZS
Management ve zdravotnictví 889 MANZ P Česky 6 1 1 3 ZK Mgr. Jarmila Cmuntová KZS
Multikulturní ošetřovatelství 888 MKO P Česky 6 1 1 3 ZA prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. KZS
Odborná praxe 6/VS 992 OP6 P Česky 6 0 350 4 ZK PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o seniory 955 OPS P Česky 6 1 2 2 ZA KZS
Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii 958 OPD P Česky 6 1 1 1 ZA KZS
Ošetřovatelská péče ve stomatologii 959 OST P Česky 6 1 0 1 ZA KZS
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 2 891 OAKS2 P Česky 6 1 1 3 ZK MUDr. Jitka Mannová, Ph.D. KZS
Paliativní péče 956 PAL P Česky 6 1 1 2 ZA KZS
Právo ve zdravotnictví 895 PRVZ P Česky 6 2 0 3 ZA KSP
Rehabilitační ošetřovatelství 957 REO P Česky 6 1 1 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Arteterapie 1181 ART V Česky 0 2 2 ZA KZS
Diabetologie 971 DIA V Česky 0 1 2 ZA KZS
Dramaterapie II 1107 DRAM V Česky 0 2 2 ZA KZS
Einführung in die Arttherapie 1198 EiA V Německy 0 2 2 ZA KZS
Filosofická antropologie 1101 FA V Česky 2 0 1 ZA KS
Historie porodnictví 924 HP V Česky 0 1 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Interaktivní komunikace 163 ITK V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Kardiologie 972 KRD V Česky 0 1 2 ZA MUDr. Ivan Horňáček KZS
Konverzace v anglickém jazyce 115 KAJ V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Konverzace v německém jazyce 705 KNJ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Kvalita života 1282 V Česky 1 0 2 ZA prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. KZS
Moderní trendy v terapii bolesti 1678 TTB V Česky 1 0 2 ZA MUDr. Petr Cvrček, Ph.D. KZS
Náhradní rodinná péče 973 NRP V Česky 0 1 2 ZA KZS
Nutrition and Diet 1690 ND V Anglicky 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Ochrana obyvatelstva 927 OCHR V Česky 2 0 2 ZA KES
Pozitivní psychologie a psychohygiena 1980 PPP V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ondřej Škoda KSP
Pozitivní sebeprezentace 1109 SEB V Česky 0 2 2 ZA KZS
Psychologie kultury 270 PSK V Česky 0 2 2 ZA KSP
Seminář z dějin umění 728 SDU V Česky 0 2 2 ZA KCR
Sociální komunikace 340 SOK V Česky 0 2 2 ZA KSP
Sociální politika/VS 974 SVv V Česky 0 1 2 ZA KSP
Sport - Aerobic 1662 sA Vs Česky 0 2 2 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Badminton 1648 sBM Vs Česky 0 2 2 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Basketbal 1650 sBB Vs Česky 0 2 2 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Futsal 1647 sFS Vs Česky 0 2 2 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Gynegymnastika 1661 sG Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kondiční cvičení 1666 sC Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kondiční cvičení rozšiřující 1669 sCR Vs Česky 0 2 1 ZA KS
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu 1644 sKLS Vs Česky 0 2 2 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz zimní turistiky 1656 sKZT Vs Česky 0 2 2 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Lanové a lezecké aktivity 1657 sLLA Vs Česky 0 2 2 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity 1655 sLOA Vs Česky 0 2 2 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Plavání 1665 sP Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Spinning 1658 sS Vs Česky 0 2 2 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Stolní tenis 1651 sST Vs Česky 0 2 2 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Tenis 1645 sT Vs Česky 0 2 2 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Volejbal 1649 sV Vs Česky 0 2 2 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Vstupní kurz 1664 sKVK Vs Česky 0 2 1 ZA KS
Sport - Zdravotní TV 1667 sZTV Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Úvod do speciální pedagogiky 1052 USP V Česky 0 1 2 ZA KZS
Veřejné vystupování 263 VVY V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Základní kurz arteterapie 1108 ZART V Česky 0 2 2 ZA KZS
Základní kurz znakového jazyka 1048 KZJ V Česky 0 1 2 ZA KZS
Základy dramaterapie 975 DRT V Česky 0 2 2 ZA KZS
Základy finančního účetnictví 1259 ZFU V Česky 1 2 4 Z,ZK KES
Základy psychoterapie 976 ZPS V Česky 0 1 2 ZA KSP
Základy religionistiky 1102 ZR V Česky 2 0 1 ZA KS
Základy účetnictví 338 ZAU V Česky 1 2 2 ZA Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Státní závěrečná zkouška:

Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:

1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 6

2) Státní závěrečná zkouška ústní
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů:
• Ošetřovatelství
• Ošetřovatelství v klinických oborech
• Humanitní vědy

Bakalářská práce
Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

Zpět na přehled plánů