Doporučený studijní plán

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - prezenční forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk /ATP-u1 1823 AJ1ATP CJ Česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Bezpečnost v elektrotechnice 1572 xBEP P Česky 1 0 1 1 ZA Ing. Miloš Procházka KTS
Části a mechanismy strojů 1800 CMS P Česky 1 2 1 4 Z,ZK Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Matematika 1 1585 xMAT1 P Česky 1 2 3 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Nauka o materiálech 1798 NM P Česky 1 2 0 4 ZK Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D. KTS
Technická dokumentace a CAD 1801 CAD P Česky 1 0 4 4 ZA Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Výrobní technologie I 1799 VT1 P Česky 1 2 1 4 ZA doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Základy lineární algebry 304 ZLA P Česky 1 2 2 5 Z,ZK doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D. KM
Anglický jazyk /ATP-u2 1824 AJ2ATP CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Fyzika 1 1628 xFYZ1 P Česky 2 2 2 5 Z,ZK Mgr. Martin Prokop KM
Matematika 2 1586 xMAT2 P Česky 2 2 2 5 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Průmyslová logistika 1387 PL P Česky 2 1 2 4 ZA Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA KES
Výrobní technologie II 1803 VT2 P Česky 2 2 1 4 Z,ZK doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Základy efektivní komunikace a prezentace 1619 xZEK P Česky 2 0 3 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Základy elektrotechniky 1620 xZEL P Česky 2 3 2 6 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Základy konstruování 1802 ZK P Česky 2 0 2 3 ZA Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Anglický jazyk /ATP-u3 1825 AJ3ATP CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Elektronika 1 1625 xELE1 P Česky 3 2 2 4 Z,ZK prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. KTS
Experiment v technické praxi 1808 ETP PV Česky 3 1 2 4 Z,ZK doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Management jakosti výrobků a služeb 1672 MJVS P Česky 3 1 2 5 Z,ZK doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. KES
Mechanika I 1804 M1 P Česky 3 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Projekt 1806 PRO P Česky 3 0 3 4 ZA doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Pružnost a pevnost 1805 PP P Česky 3 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Statistika pro techniky 1614 xSTT PV Česky 3 1 2 4 Z,ZK Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Anglický jazyk /ATP-u4 1826 AJ4ATP CJ Česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Dynamické systémy 1622 xDYS P Česky 4 2 2 5 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Elektronika 2 1626 xELE2 P Česky 4 2 2 4 Z,ZK Ing. Ivan Krejčí, CSc. KTS
Mechanika II 1809 M2 P Česky 4 2 2 5 Z,ZK Ing. Radek Kolman, Ph.D. KTS
Projektové řízení I 1008 PR1 P Česky 4 1 2 3 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Prostředky průmyslové automatizace 1607 xPPA P Česky 4 2 2 5 Z,ZK prof. Ing. František Zezulka, CSc. KTS
Senzory a měření 1 1632 xSM1 P Česky 4 2 2 5 Z,ZK Ing. Ivan Krejčí, CSc. KTS
Optika a optické systémy 1813 OOS P Česky 5 2 0 2 ZK Mgr. Martin Prokop KM
Právo v technické praxi 1819 xPTP PV Česky 5 0 2 2 ZA JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Projektové řízení II. 1391 PR2 P Česky 5 2 2 5 Z,ZK Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Psychologie 337 PSY PV Česky 5 0 2 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Semestrální projekt 1818 xSP P Česky 5 0 6 6 ZA doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Základy mechatroniky 1811 ZM P Česky 5 2 1 5 Z,ZK Ing. Květoslav Belda, Ph.D. KTS
Základy robotiky 1812 ZR P Česky 5 2 1 5 Z,ZK Ing. Květoslav Belda, Ph.D. KTS
Zpracování signálu a obrazu 1636 xZSO P Česky 5 2 2 5 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS
Bakalářská práce 500035 xBP_ATP P Česky 6 0 6 6 ZA doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Odborná praxe 1592 xPXEI P Česky 6 0 0 20 ZA Mgr. Antonín Přibyl KTS
Seminář k bakalářské práci 1820 xSBP P Česky 6 0 2 2 ZA doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Business Communication 803 BC V Anglicky 0 2 2 ZA Mgr. Zdislava Kratochvílová KES
Communication and Other Soft Skills 1076 CSS V Anglicky 2 0 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Daně pro technické obory 1675 DTO V Česky 1 1 2 ZA Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Etika 783 ETI V Česky 0 2 2 ZA Ing. Věra Nečadová KES
Finance Services Center Management 1734 FSCM V Anglicky 2 0 2 ZA KES
Financial Mathematics 1427 FMa V Anglicky 1 2 2 ZA RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Finanční matematika 1255 FM V Česky 1 2 3 ZA RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Gastronomie a stolničení 772 GAS V Česky 0 2 2 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
International Business Week 929 IBW V Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
Introduction into PR 1410 IPR V Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
Konverzace v anglickém jazyce 115 KAJ V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Matematický seminář 1/AP1 335 MAS1P V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Miroslav Hanáček KM
Matematický seminář 2/AP2 336 MAS2P V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Miroslav Hanáček KM
Mediální komunikace 928 MED V Česky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
Měření v systémech managementu jakosti 785 MSMJ V Česky 0 2 2 ZA Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA KES
Multimediální tvorba I 1142 MLMI V Česky 0 3 3 ZA Mgr. Antonín Přibyl KTS
Německý jazyk 2/CR-u1 669 NEJ2 V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u2 670 NEJ2 V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u3 671 NEJ2 V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u4 672 NEJ2 V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Optimalizační metody 753 OPM V Česky 2 2 4 ZA RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Podnikání fyzické osoby 1232 PFO V Česky 0 2 2 ZA Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Pracovní právo 1415 PP V Česky 0 2 2 ZA JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Presentation Skills in English 1050 PSE V Anglicky 0 2 2 ZA Mgr. Natália Ostrowski, M.A. KES
Programování maker v MS Office 1676 xMMO V Česky 0 2 2 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
První předlékařská pomoc 1416 PPP V Česky 0 2 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Psychologie a sociologie 1417 PSY V Česky 1 1 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Psychologie osobnosti 764 PSOS V Česky 2 0 2 ZA Mgr. Ondřej Škoda KSP
Ruský jazyk 2/CR-u1 680 RUJ2 V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u2 681 RUJ2 V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u3 682 RUJ2 V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u4 683 RUJ2 V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Selfmanagement a řízení lidských zdrojů 1445 SLZ V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Eva Půlkrábková KCR
Seminář z mechaniky I 1814 SME1 V Česky 0 2 2 ZA doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Seminář z mechaniky II 1815 SME2 V Česky 0 2 2 ZA doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Seminář z pružnosti a pevnosti 1816 SPP V Česky 0 2 2 ZA doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. KTS
Softwarová podpora projektů 1394 SPP V Česky 1 2 4 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Společnost s ručením omezeným 1420 SRO V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. KES
Sport - Aerobic 1662 sA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Badminton 1648 sBM Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Basketbal 1650 sBB Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Bojové sporty 1654 sBS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Florbal 1646 sFB Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Futsal 1647 sFS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Hokej 500105 sHOK Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kondiční cvičení 1666 sC Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit 1643 sKL Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu 1644 sKLS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz outdoorový 1653 sKO Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz pěší turistiky 1659 sKPT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit 1663 sKTA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz vodní turistiky 1652 sKVT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz zimní turistiky 1656 sKZT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Lanové a lezecké aktivity 1657 sLLA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity 1655 sLOA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Plavání 1665 sP Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Sebeobrana 1660 sSO Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Spinning 1658 sS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Stolní tenis 1651 sST Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Tenis 1645 sT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Volejbal 1649 sV Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Vstupní kurz 1664 sKVK Vs Česky 0 2 1 ZA KS
Sport - Zdravotní TV 1667 sZTV Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Španělský jazyk 2/CR-u2 1149 SPJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Tvorba simulačních modelů 1673 TSM V Česky 0 2 2 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Tvorba WWW stránek 1422 TWS V Česky 0 2 2 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Úvod do účetnictví 1727 UVU V Česky 0 2 1 ZA Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Videotrénink interakcí 1931 VTI V Česky 1 1 2 ZA Mgr. Petra Antonů KSP
Základy účetnictví 338 ZAU V Česky 1 2 2 ZA Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Založení malého podniku 1424 ZMP V Česky 0 2 2 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 171 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 6 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 3 kredity z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

 

Výuka jazyků

Cílem jazykové výuky na VŠPJ je především zvládnutí odborného anglického jazyka a prohloubení znalostí obecného anglického jazyka. Absolvent VŠPJ by měl být jazykově vybaven tak, aby byl v anglickém jazyce schopen číst bez potíží odborné texty, porozumět odborné přednášce a diskutovat témata vztahující se k danému oboru. Studium odborného anglického jazyka začíná na úrovni mírně pokročilých (úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Z nabídky volitelných předmětů si student může zvolit další cizí jazyk (německý, ruský). Studium němčiny a ruštiny začíná od začátku.

 

Obsah a rozsah SZZk

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu a obhajoby bakalářské práce. Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí algoritmizace, elektrotechnického základu, senzorů, mechaniky tuhých a poddajných těles, optických systémů, základů mechatroniky, výrobních technologií, technických materiálů, konstrukce strojních zařízení a dílů, řízení projektů, řízení jakosti a komunikační dovednosti. Tyto okruhy jsou pokryty předměty: Nauka o materiálech, Výrobní technologie I a II, Základy elektrotechniky, Základy konstruování, Průmyslová logistika, Základy efektivní komunikace a prezentace, Elektronika I a II, Mechanika I a II, Pružnost a pevnost, Prostředky průmyslové automatizace, Projektové řízení I a II, Základy mechatroniky, Zpracování signálu a obrazu, Optika a optické systémy

 

Požadavky na přijímací řízení

Pro přijetí ke studiu je nutné stanoveným způsobem prokázat dostatečné znalosti matematiky v rozsahu učiva střední školy.

 

Další povinnosti / odborná praxe

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 14 týdnů. Praxe probíhá v 6. semestru třetího ročníku studia. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím.

Zpět na přehled plánů