Doporučený studijní plán

Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk pro informatiky 500061 AJAI CJ česky 1 0 4 3 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Diskrétní struktury 500062 DS P česky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. KTS
Efektivní komunikace a prezentace 500104 EKP PV B česky 1 0 3 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Fundamentals of Structural Programming 500068 ZSPa P anglicky 1 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Karel Richta, CSc. KTS
Introduction into Computer Networks 500065 PS1a P anglicky 1 2 2 5 Z,ZK Mgr. Antonín Přibyl KTS
Matematický seminář 335 MAS1P PV B česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Miroslav Hanáček KM
Matematika 500063 MAT P česky 1 2 3 5 Z,ZK RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Tvorba internetových stránek 500070 TIS P česky 1 2 2 5 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Úvod do počítačových sítí 500064 PS1 P česky 1 2 2 5 Z,ZK Mgr. Antonín Přibyl KTS
Základy strukturovaného programování 500067 ZSP P česky 1 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Karel Richta, CSc. KTS
Architektura počítačů 1570 xARP P česky 2 2 2 4 ZA Ing. Michal Bílek KTS
Ekonomika podniku 500099 EP PV B česky 2 2 2 3 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Introduction into Database Systems 500072 DB1a P anglicky 2 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Navazující odborná angličtina pro informatiky 500098 NOAJI PV B česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Návrh uživatelských rozhraní 500074 NUR P česky 2 2 2 4 Z,ZK Mgr. Bc. Petr Jelínek KTS
Objektově orientované programování 500075 OOP P česky 2 2 2 5 KZ Ing. Marek Musil KTS
Software Engineering 500076 xSWIa P anglicky 2 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Karel Richta, CSc. KTS
Softwarové inženýrství 1613 xSWI P česky 2 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Karel Richta, CSc. KTS
Statistika pro techniky 500078 ST P česky 2 2 2 5 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Úvod do databázových systémů 500071 DB1 P česky 2 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Základy akademického psaní 500054 ZAP P česky 2 0 3 2 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Bezpečnost a ochrana dat 1571 xBOD P česky 3 2 2 4 Z,ZK Mgr. Antonín Přibyl KTS
Datové struktury a algoritmy 500079 DSA P česky 3 2 2 5 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Elektronické obchodování 500100 EO PV B česky 3 2 2 3 KZ Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Multimedia 1587 xMUMa PV B anglicky 3 1 2 4 KZ doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Multimédia 500103 MUM PV B česky 3 1 2 4 KZ Mgr. Antonín Přibyl KTS
Programování technických výpočtů 500086 PTV PV A česky 3 1 2 3 KZ Ing. Lucie Šaclová, Ph.D. KTS
Programování v Javě 500087 PJ PV A česky 3 1 2 4 KZ Ing. Marek Musil KTS
Řízení softwarových projektů 500080 RSP P česky 3 1 3 4 KZ doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Vývoj a provoz bezpilotních systémů 500101 VPBS PV B česky 3 2 2 4 KZ Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. KTS
Webové technologie 500088 WT PV A česky 3 2 2 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Multimediální a studiová technika 1589 xMST PV B česky 4 2 2 4 ZA doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Návrh a implementace databázových systémů 500090 NIDB PV A česky 4 2 2 4 Z,ZK doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Operační systémy 330 OPS P česky 4 2 2 5 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Počítačová grafika a virtuální realita 500092 PGVR PV A česky 4 2 2 4 Z,ZK Mgr. Bc. Petr Jelínek KTS
Podnikové informační systémy 500081 PIS P česky 4 2 2 4 KZ Ing. Jakub Novotný, Ph.D. KTS
Pokročilejší technologie počítačových sítí 500102 PTPS PV B česky 4 2 2 4 Z,ZK Mgr. Antonín Přibyl KTS
Programming Languages and Compilers 500082 PJPa P anglicky 4 2 2 5 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Programovací jazyky a překladače 1600 xPJP P česky 4 2 2 5 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Programování desktopových aplikací 1603 xPDA PV A česky 4 1 3 4 ZA Ing. Marek Musil KTS
Serverová a desktopová administrace 1612 xSDA PV A česky 4 2 2 4 ZA Mgr. Antonín Přibyl KTS
Odborná praxe 1592 xPXEI P česky 5 0 0 22 ZA Ing. Jan Jirsa KTS
Příprava na odbornou praxi 500089 POP P česky 5 0 0 2 ZA Ing. Jan Jirsa KTS
Seminář k bakalářské práci 1611 xSBP P česky 5 0 1 6 ZA Mgr. Zdeňka Dostálová KTS
Technologie a standardy Průmyslu 4.0 500041 TSP_AI_BC PV B česky 5 2 2 4 KZ prof. Ing. František Zezulka, CSc. KTS
Artificial Intelligence 500095 UIa PV A anglicky 6 2 2 4 Z,ZK Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. KTS
Bakalářská práce 500085 BP P česky 6 0 1 6 ZA Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. KTS
Geografické informační systémy 1582 xGIS PV B česky 6 2 2 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Pokročilé programovací techniky 500093 PPT PV A česky 6 1 2 4 KZ Ing. Marek Musil KTS
Programování pro mobilní platformy 1604 xPMP PV A česky 6 1 2 4 KZ Ing. Marek Musil KTS
Umělá inteligence 500094 UI PV A česky 6 2 2 4 Z,ZK Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D. KTS
Vyhodnocení odborné praxe 500084 VOP P česky 6 0 1 2 ZA Ing. Jan Jirsa KTS
Zpracování signálu a obrazu 1636 xZSO PV B česky 6 2 2 4 Z,ZK Dr. Ing. Vlastimil Vondra KTS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Vysvětlivky:
Typ předmět
: P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk (povinný předmět - typ P), V - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu: ZA - zápočtem, KZ – klasifikovaný zápočet, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Struktura studia:

Student profesně zaměřeného bakalářského programu musí za celé studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 123 kreditů z povinných předmětů, 32 kreditů z povinně volitelných předmětů typu A a 10 kreditů z povinně volitelných předmětů typu B a zbývajících 15 kreditů musí student získat z volitelných nebo dalších povinně volitelných předmětů.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina. Student má navíc povinnost absolvovat během studia v angličtině alespoň jeden odborný předmět. Předmět vyučovaný v angličtině je pouze jinou jazykovou verzí českého předmětu, bez ohledu na jazyk výuky si lze tudíž tento předmět zapsat pouze dvakrát za studium.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty Bakalářská práce a Seminář k bakalářské práci jsou zpravidla vypisovány v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Povinně volitelné předměty umožňují výraznější orientaci studenta zejména do oblasti vývoje SW či do oblasti podnikového IT a informačních systémů (je nabízena ucelená skupina předmětů), kromě toho jsou nabízeny povinně volitelné předměty související se studovaným oborem a rozvíjející studenta i v oblastech hardwaru, řídicích systémů aj.

Povinně volitelné předměty typu A:

 • Návrh a implementace databázových systémů
 • Počítačová grafika a virtuální realita
 • Pokročilé programovací techniky
 • Programování desktopových aplikací
 • Programování pro mobilní platformy
 • Programování technických výpočtů
 • Programování v Javě
 • Serverová a desktopová administrace
 • Umělá inteligence
 • Webové technologie

 Povinně volitelné předměty typu B:

 • Efektivní komunikace a prezentace
 • Ekonomika podniku
 • Elektronické obchodování
 • Geografické informační systémy
 • Matematický seminář
 • Multimédia
 • Multimediální a studiová technika
 • Navazující odborná angličtina pro informatiky
 • Pokročilejší technologie počítačových sítí
 • Technologie a standardy Průmyslu 4.0
 • Vývoj a provoz bezpilotních systémů
 • Zpracování signálu a obrazu

 

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 14 týdnů. Praxe zpravidla probíhá v 5. semestru. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Je vhodné se o praxi začít zajímat již v zimním semestru 2. ročníku, aby bylo možno si případně zapsat PV předmět Příprava na praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím, její průběh je dále detailně popsán v Průvodci odbornou praxí, https://pruvodce.vspj.cz/

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu, reflektující zvolený obor vzdělávání a z obhajoby bakalářské práce. Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu jsou vybrány z oblastí algoritmizace, programování a vývoje software, databázových systémů, počítačových sítí, operačních systémů, počítačové grafiky, návrhu uživatelských rozhraní, softwarového inženýrství, řízení projektů a informačních systémů. Tvoří tři obsahově ucelené bloky, navázané na jednotlivé předměty takto:

 1. Základy informatiky:
  1. Diskrétní struktury (ZT)
  2. Základy strukturovaného programování (PZ)
  3. Datové struktury a algoritmy (ZT)
  4. Operační systémy (ZT)
  5. Programovací jazyky a překladače (ZT)

 2. Tvorba aplikací:
  1. Úvod do počítačových sítí (PZ)
  2. Objektově orientované programování (PZ
  3. Tvorba internetových stránek (ZT)
  4. Úvod do databázových systémů (ZT)
  5. Softwarové inženýrství (PZ)
  6. Řízení softwarových projektů (PZ)
  7. Bezpečnost a ochrana dat (PZ)

 3. Uživatelsky orientované úlohy:
  1. Návrh uživatelských rozhraní (PZ)
  2. Webové technologie (PZ)
  3. Návrh a implementace databázových systémů (PZ)
  4. Podnikové informační systémy (PZ)
  5. Počítačová grafika a virtuální realita (PZ)
Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím