Doporučený studijní plán

Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1/FR-u1 604 ANJ1 CJ česky 1 1 0 0 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Finanční účetnictví 1 640 FU1 P česky 1 3 8 0 4 ZA KES
Management 1068 MAN P česky 1 8 0 0 3 Z,ZK KES
Matematika 1/F1 653 MAT1F P česky 1 6 8 0 6 Z,ZK KM
Mikroekonomie 656 MIE P česky 1 8 3 0 5 Z,ZK KES
Německý jazyk 1/FR-u1 657 NEJ1 CJ česky 1 1 0 0 3 ZA Mgr. Václav Hadrava KES
Podniková ekonomika 1069 PEK P česky 1 6 4 0 4 Z,ZK KES
Právo 679 PRV P česky 1 8 0 0 2 ZA KSP
Psychologie a sociologie 19 PSY P česky 1 4 3 0 2 ZA KSP
Anglický jazyk 1/FR-u2 605 ANJ1 CJ česky 2 1 0 0 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Databázové systémy pro ekonomy 1002 DSE P česky 2 3 8 0 4 ZA KTS
Finanční účetnictví 2 641 FU2 P česky 2 3 8 0 5 Z,ZK KES
Makroekonomie 650 MAE P česky 2 8 3 0 5 Z,ZK KES
Marketing A 652 MGA P česky 2 8 3 0 4 Z,ZK Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Matematika 2/F2 654 MAT2F P česky 2 6 8 0 6 Z,ZK KM
Německý jazyk 1/FR-u2 658 NEJ1 CJ česky 2 1 0 0 3 ZA Mgr. Václav Hadrava KES
Obchodní právo 1070 OP P česky 2 8 0 0 3 Z,ZK KSP
Základy finančního řízení 1001 ZFR P česky 2 3 4 0 2 ZA KES
Anglický jazyk 1/FR-u3 606 ANJ1 CJ česky 3 1 0 0 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Finanční řízení a investiční rozhodování 1071 FRIR P česky 3 6 4 0 4 Z,ZK KES
Matematika pro ekonomy 655 MEK P česky 3 6 8 0 6 Z,ZK RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
Německý jazyk 1/FR-u3 659 NEJ1 CJ česky 3 1 0 0 3 ZA Mgr. Václav Hadrava KES
Pravděpodobnost a statistika 688 PST P česky 3 6 8 0 6 Z,ZK KM
Řízení lidských zdrojů 1003 RLZ P česky 3 6 4 0 4 Z,ZK Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. KES
Základy logistiky 1072 ZAL P česky 3 8 3 0 3 ZA KES
Anglický jazyk 1/FR-u4 602 ANJ1 CJ česky 4 1 0 0 4 Z,ZK Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Finanční analýza 1013 FA PV česky 4 6 4 0 3 ZA Ing. Petr Jiříček, Ph.D. KES
Finanční matematika 1255 FM PV česky 4 6 4 0 3 ZA RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Managerské účetnictví 410 MU P česky 4 6 8 0 6 Z,ZK Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. KES
Německý jazyk 1/FR-u4 660 NEJ1 CJ česky 4 1 0 0 4 Z,ZK Mgr. Václav Hadrava KES
Odměňování a mzdové praktikum 1004 OMP P česky 4 3 8 0 3 ZA KES
Peníze, banky, finanční trhy 1075 PBFT P česky 4 6 4 0 4 Z,ZK KES
Projektové řízení I 1008 PR1 PV česky 4 6 4 0 3 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Regionální rozvoj 1187 RR PV česky 4 6 4 0 3 ZA KES
Statistické metody 690 STM P česky 4 6 8 0 6 Z,ZK KM
Veřejné finance 702 VF P česky 4 6 8 0 6 Z,ZK KES
Cenné papíry a finanční poradenství 1256 CPFP PV česky 5 6 4 0 4 Z,ZK Ing. Petr Jiříček, Ph.D. KES
Controlling a řízení nákladů 1007 CRN PV česky 5 6 4 0 4 Z,ZK KES
Daně pro FR 625 DAN P česky 5 6 8 0 6 ZK KES
Daně pro podnikovou praxi 1257 DPP PV česky 5 6 8 0 5 Z,ZK KES
Management jakosti výrobků a služeb 1073 MJVS P česky 5 4 6 0 4 Z,ZK KES
Podniková informatika 1005 POI P česky 5 3 8 0 5 Z,ZK KTS
Pojišťovnictví a pojistná matematika 1010 POJM PV česky 5 6 8 0 5 Z,ZK RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Projektové řízení II 1011 PR2 PV česky 5 6 8 0 5 Z,ZK KES
Samospráva ve veřejné správě 1189 SVS PV česky 5 6 4 0 4 Z,ZK Ing. Věra Nečadová KES
Státní správa ve veřejné správě 1188 SSV PV česky 5 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Věra Nečadová KES
Strategické řízení 1006 STR P česky 5 3 4 0 2 ZA KES
Techniky projektového managementu 1014 TPM PV česky 5 6 4 0 4 Z,ZK KES
Diplomový seminář 1074 DIPS P česky 6 0 0 0 3 ZA KES
Praxe FR 1 PRAX P česky 6 0 0 0 22 ZA KES

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Studenti musí za dobu studia dále získat 10 kreditů z volně-volitelných předmětů. Doporučena je následující struktura:
3. semestr 4 kredity;
5. semestr 6 kreditů


Cizí jazyk 1: AJ anebo NJ

Předmět Praxe FR sestává ze dvou dílčích částí :

  • 3 týdenní (prázdninová praxe) - student ji vykonává mezi 4. a 5. semestrem,
  • 15 týdednní (semestrální praxe) - student ji vykonává v 6. semestru.

Doporučuje se vykonat obě praxe v jedné organizaci jak v České republice, tak i v zahraničí. Obě praxe lze spojit po dohodě s garantem praxí a s poskytovatelem praxe v jednu, která se uskuteční před a v průběhu 6. semestru. Předmět Praxe FR bude studentovi uznán, pokud doloží délku vykonávané praxe, která trvala minimálně 12 měsíců, a vypracuje seminární práci. Blíže viz www Katedry ekonomických studií (kes.vspj.cz).


 
Státní závěrečná zkouška:
Odborná část z předmětů Peníze, banky, finanční trhy, Finanční řízení a investiční rozhodování, Management, Veřejné finance Obhajoba bakalářské práce

Specializace:
Student si vybírá jednu specializaci tím, že absolvuje všechny předměty, ze kterých specializace sestává.

Finance a daně - (Finanční analýza, Controlling a řízení nákladů, Daně pro podnikovou praxi)
Finanční poradenství (Cenné papíry a finanční poradenství, Finanční matematika, Pojišťovnictví a pojistná matematika)
Projektový management - (Projektové řízení I., II., Techniky projektového managementu)
Veřejná správa a regionální rozvoj - (Regionální rozvoj, Samospráva ve veřejné správě, Státní správa ve veřejné správě.)

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím