Doporučený studijní plán

Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anatomie 1 806 ANA P česky 1 15 5 0 3 ZK KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 817 AJ1 CJ česky 1 0 10 0 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biofyzika 807 BIO P česky 1 5 5 0 3 Z,ZK KM
Etika/VSPA 948 ETIv P česky 1 5 0 0 2 ZA KZS
Komunikace 1 1244 KOM1 P česky 1 5 5 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u1 818 NJ1 CJ česky 1 0 10 0 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Obecná psychologie 1252 OP P česky 1 6 0 0 3 ZK KSP
Odborná latinská terminologie 1 814 LAT P česky 1 0 5 0 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Ošetřovatelské postupy 1/VS 977 OP1v P česky 1 0 5 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 810 OPK P česky 1 10 5 0 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
První pomoc 812 PP P česky 1 0 6 0 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Teorie ošetřovatelství 816 TO P česky 1 14 0 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Úvod do filozofie 934 FIL P česky 1 4 4 0 2 ZA KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 834 AJ CJ česky 2 0 10 0 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Fyziologie 823 FYG P česky 2 10 5 0 3 ZK Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. KZS
Informační systémy ve zdravotnictví 951 ISZ P česky 2 0 5 0 2 ZA Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. KTS
Klinická propedeutika 825 KP P česky 2 10 5 0 3 ZK KZS
Komunikace 2 1245 KOM2 P česky 2 0 5 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 1 936 MEI1 P česky 2 6 0 0 2 ZA KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u2 835 NEJ CJ česky 2 0 10 0 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná latinská terminologie 2 824 LAT2 P česky 2 0 5 0 2 Z,ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 1/VS 938 OPI P česky 2 0 150 0 1 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Odborná praxe 1/VS 932 OP1v P česky 2 0 50 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl 933 OVZ P česky 2 10 0 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 2/VS 978 OP2v P česky 2 0 10 0 2 ZK KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 827 OPP2 P česky 2 5 5 0 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Patologie 940 PAT P česky 2 10 5 0 3 Z,ZK MUDr. Radovan Kaštan KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 851 AJ CJ česky 3 0 10 0 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biochemie a hematologie 947 BH P česky 3 5 5 0 2 ZK KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u3 852 NEJ CJ česky 3 0 10 0 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe 2/VS 937 OP2 P česky 3 0 50 0 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o dítě 1 943 OPD1 P česky 3 10 5 0 3 ZA KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 941 OPC1 P česky 3 10 5 0 3 ZA KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 942 OPI1 P česky 3 15 5 0 4 ZA KZS
Seminář k bakalářské práci 991 SEBv P česky 3 5 0 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Sociální psychologie 982 SPv P česky 3 3 2 0 2 ZA KSP
Sociologie 970 SOC P česky 3 5 0 0 2 ZA KSP
Výzkum v ošetřovatelství 954 VVOv P česky 3 5 3 0 3 ZK PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Zdravotnická psychologie 845 ZPSY P česky 3 6 5 0 2 ZK KSP
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 868 AJ CJ česky 4 0 10 0 2 Z,ZK Mgr. Milan Straňák KZS
Farmakologie 952 FAR P česky 4 10 0 0 3 ZA doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. KZS
Konceptuální modely 850 KM P česky 4 5 3 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u4 862 NEJ CJ česky 4 0 10 0 2 Z,ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 2/VS 989 PI2 P česky 4 0 150 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Odborná praxe 3/VS 987 OP3 P česky 4 0 50 0 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o dítě 2 960 OPD2 P česky 4 10 10 0 4 ZK KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví 961 OGP P česky 4 12 10 0 4 ZK KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 963 OPC2 P česky 4 10 10 0 4 ZK KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 962 OPI2 P česky 4 5 10 0 4 ZK KZS
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1 877 OAKS1 P česky 4 0 10 0 2 ZA MUDr. Petr Cvrček, Ph.D. KZS
Management ve zdravotnictví 889 MANZ P česky 5 10 10 0 2 ZK Mgr. Jarmila Cmuntová KZS
Multikulturní ošetřovatelství 888 MKO P česky 5 5 0 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Odborná praxe 4/VS 988 OP4 P česky 5 0 50 0 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami 967 ODP P česky 5 8 5 0 3 ZK KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami 968 OPON P česky 5 5 3 0 3 ZK KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v ORL 966 ORL P česky 5 3 2 0 2 ZA KZS
Ošetřovatelská péče v neurologii 965 OPN P česky 5 5 5 0 3 ZA KZS
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 2 891 OAKS2 P česky 5 6 6 0 2 ZK MUDr. Petr Cvrček, Ph.D. KZS
Primární, komunitní a domácí péče 945 PKDP P česky 5 5 5 0 3 ZA KZS
Radiologie a nukleární medicína 964 RAD P česky 5 6 5 0 2 ZA MUDr. Jiří Neubauer KZS
Vývojová psychologie/VS 950 VPv P česky 5 6 5 0 2 ZA KSP
Výživa a dietetika 953 VD P česky 5 6 0 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Základy pedagogiky a edukační činnost sestry 939 ZPEC P česky 5 5 6 0 1 ZK doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Arteterapie 1181 ART P česky 6 0 8 0 2 ZA KZS
Ekonomika a pojišťovnictví 890 EKPO P česky 6 3 3 0 2 ZK KES
Genetika 892 GEN P česky 6 5 0 0 2 ZA MUDr. Jakub Trizuljak KZS
Odborná praxe 5/VS 990 OP5 P česky 6 0 80 0 4 ZK PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o seniory 955 OPS P česky 6 5 3 0 3 ZA KZS
Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii 958 OPD P česky 6 3 2 0 2 ZA KZS
Ošetřovatelská péče ve stomatologii 959 OST P česky 6 3 2 0 2 ZA MDDr. Tomáš Vaněk KZS
Ošetřovatelská péče v oftalmologii 969 OFT P česky 6 3 2 0 2 ZA MUDr. Tereza Báčová KZS
Paliativní péče 956 PAL P česky 6 3 2 0 3 ZA KZS
Právo ve zdravotnictví 895 PRVZ P česky 6 5 3 0 3 ZA KSP
Rehabilitační ošetřovatelství 957 REO P česky 6 6 6 0 3 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Veřejné zdravotnictví 946 VZDv P česky 6 10 0 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Státní závěrečná zkouška:

Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:

1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 6

2) Státní závěrečná zkouška ústní
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů:
• Ošetřovatelství
• Ošetřovatelství v klinických oborech
• Humanitní vědy

Bakalářská práce
Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím