Doporučený studijní plán

Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1 500363 ANJ1 P česky 1 0 10 0 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Etika ve zdravotně sociální práci 500371 EZSP P česky 1 10 0 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Obecná psychologie 500328 OBPS P česky 1 4 4 0 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Praxe 1 500332 PRX1 P česky 1 0 200 0 7 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Psaní odborného textu 500338 POT P česky 1 0 4 0 1 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Sociální patologie 500340 SPA P česky 1 8 5 0 3 Z,ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Sociální politika 1 500341 SP1 P česky 1 10 5 0 3 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Supervize praxe 1 500348 SVP1 P česky 1 0 8 0 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie ošetřovatelství 500349 TO P česky 1 8 0 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Úvod do filozofie v SP 1930 UFI P česky 1 5 0 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Úvod do sociální práce 500352 USP P česky 1 5 0 0 2 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Základy anatomie a fyziologie 500356 ZAF P česky 1 4 4 0 2 ZK prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 2 500364 ANJ2 P česky 2 0 10 0 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Praxe 2 500333 PRX2 P česky 2 0 200 0 7 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
První pomoc 500337 PP P česky 2 5 10 0 2 ZA Mgr. Petra Chymová KZS
Sociálně psychologický výcvik I. 1315 SPV1 P česky 2 0 40 0 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociální politika 2 500342 SP2 P česky 2 10 5 0 3 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Sociální psychologie 1668 SPv-ZSP P česky 2 5 3 0 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Supervize praxe 2 500344 SVP2 P česky 2 0 8 0 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie sociální práce 500350 TSP P česky 2 10 5 0 3 Z,ZK Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Základy hygieny a epidemiologie 500357 ZHE P česky 2 5 0 0 2 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Základy informatiky 500358 ZI P česky 2 0 8 0 2 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Základy zdravotnické legislativy 500361 ZZL P česky 2 5 3 0 2 ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Anglický jazyk 3 500366 ANJ3 P česky 3 0 10 0 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Metody sociální práce 1 500326 MSP1 P česky 3 5 5 0 3 ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Praxe 3 500334 PRX3 P česky 3 0 200 0 7 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Sociálně psychologický výcvik II. 500374 SOPV2 P česky 3 0 40 0 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociologie 500368 SOC P česky 3 8 0 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Supervize praxe 3 500345 SVP3 P česky 3 0 8 0 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe I. 500375 UPTP1 P česky 3 8 5 0 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství 500355 VKVL P česky 3 8 0 0 2 ZA Mgr. Petra Chymová KZS
Vývojová psychologie 500373 VYPS P česky 3 8 0 0 2 ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Zdraví a nemoc 500362 ZN P česky 3 5 0 0 2 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Anglický jazyk 4 500367 ANJ4 P česky 4 0 10 0 2 ZK Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Demografie 500369 DGR P česky 4 5 0 0 2 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Kvantitativní výzkum v sociální práci 500324 KvnVSP P česky 4 8 5 0 3 ZA Mgr. Miroslav Hanáček KM
Metody sociální práce 2 500327 MSP2 P česky 4 5 5 0 3 ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Paliativní péče 500329 PALP P česky 4 5 3 0 2 ZA Mgr. Petra Kourková, MBA KZS
Praxe 4 500335 PRX4 P česky 4 0 200 0 7 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Psychiatrie a duševní zdraví 500360 ZPP P česky 4 8 3 0 2 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Psychologie osobnosti 500372 PSOSO P česky 4 8 0 0 2 ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Supervize praxe 4 500346 SVP4 P česky 4 0 8 0 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe II. 1330 UPT2 P česky 4 8 5 0 3 Z,ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z pediatrie 500354 VKP P česky 4 8 0 0 2 ZA Mgr. Simona Hájková KZS
Krizová intervence 1348 KI P česky 5 8 0 0 2 ZA doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Kvalitativní výzkum v sociální práci 500325 KvlVSP P česky 5 5 3 0 3 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Praxe 5 500336 PRX5 P česky 5 0 200 0 7 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Problematika menšinových skupin 1340 PMS P česky 5 8 5 0 3 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Seminář k bakalářské práci 500339 SBP P česky 5 0 5 0 6 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Sociální gerontologie a geriatrie 1343 SGG P česky 5 8 3 0 3 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Supervize praxe 5 500347 SVP5 P česky 5 0 8 0 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe III. 500376 UPTP3 P česky 5 8 5 0 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Úvod do psychoterapie 1929 UPSY P česky 5 5 3 0 2 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Veřejné zdravotnictví 500377 VEZDKSP P česky 5 8 0 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z chirurgie 500353 VKCH P česky 5 8 0 0 2 ZA Mgr. Lenka Němcová KZS
Základy léčebně rehabilitační péče 500359 ZLRP P česky 5 5 0 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Pedagogika a speciální pedagogika 500330 PESPP P česky 6 5 3 0 2 ZA Mgr. Hana Zápotočná KSP
Poradenský proces 500331 PPCS P česky 6 5 8 0 3 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Social Determinants of Health 500193 SDH PV anglicky 6 0 8 0 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Sociální práce s dětmi a rodinou 500343 SPDR P česky 6 8 3 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Sociální služby 1350 SS P česky 6 10 5 0 3 Z,ZK Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Social Work in Health Care 1784 SWHC PV anglicky 6 0 8 0 2 ZA Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Terénní sociální práce 500351 TRNSP P česky 6 5 3 0 2 ZA doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 168 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů (cizí jazyk I. – IV.) a 12 kreditů z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 6 volitelných předmětů.

Cizí jazyk:

Anglický jazyk.

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu, mimo doporučený semestr jsou vypisovány pouze výjimečně. Volitelné předměty jsou vypisovány na základě studijních potřeb a zájmu studentů a s ohledem na možnosti katedry.

Odborná praxe:

Dle platné legislativy je student oboru Zdravotně sociální pracovník povinen v průběhu studia absolvovat odbornou praxi v rozsahu 1000 hodin.

V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání.

Rozvržení odborné praxe v průběhu studia za předpokladu splnění podmínky pro uznání odborné praxe:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

2 týdny

2 týdny

2 týdny

2 týdny

2 týdny

0

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

0

V případě, že studentovi nemůže být uznána odborná praxe dle výše uvedeného ustanovení, je povinen absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu, identickém s prezenční formou studia.

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení při zápisu do prvního semestru.

Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby závěrečné práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)

Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)

Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím