Doporučený studijní plán

Cestovní ruch - kombinovaná forma

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1/CR-u1 607 ANJ1 CJ Česky 1 1 0 0 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Evropská ekonomická integrace 1078 EEI P Česky 1 6 4 0 3 Z,ZK doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. KCR
Kulturní dědictví a cestovní ruch A 1079 KDCR P Česky 1 4 3 0 3 Z,ZK Akad. mal. Vladimír Netolička KCR
Management 1068 MAN P Česky 1 8 0 0 3 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Matematika 1/C1 721 MAT1C PV Česky 1 6 8 0 5 ZA doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Metodika průvodcovské činnosti 1 1089 MPC1 PV Česky 1 6 8 0 5 ZA RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. KCR
Mikroekonomie 656 MIE P Česky 1 8 3 0 5 Z,ZK doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Německý jazyk 1/CR-u1 663 NEJ1 CJ Česky 1 1 0 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Podniková ekonomika 1069 PEK P Česky 1 6 4 0 4 Z,ZK doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Právo 679 PRV P Česky 1 8 0 0 2 ZA JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Anglický jazyk 1/CR-u2 608 ANJ1CRu2 CJ Česky 2 1 0 0 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u1 615 ANJ2CRu1 CJ Česky 2 1 0 0 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Databázové systémy pro ekonomy 1002 DSE P Česky 2 3 8 0 4 ZA doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Finanční účetnictví 1 640 FU1 P Česky 2 3 8 0 4 ZA Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Francouzský jazyk 2/CR-u1 630 FRJ2 CJ Česky 2 1 0 0 2 ZA Mgr. Soňa Cardová KCR
Italský jazyk 2/CR-u1 642 ITJ2 CJ Česky 2 1 0 0 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Makroekonomie 650 MAE P Česky 2 8 3 0 5 Z,ZK doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Marketing A 652 MGA P Česky 2 8 3 0 4 Z,ZK Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Matematika 2/C2 722 MAT2C PV Česky 2 6 8 0 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Metodika průvodcovské činnosti 2 1090 MPC2 PV Česky 2 6 8 0 6 Z,ZK RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. KCR
Německý jazyk 1/CR-u2 664 NEJ1 CJ Česky 2 1 0 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u1 669 NEJ2 CJ Česky 2 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Obchodní právo 1070 OP P Česky 2 8 0 0 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Ruský jazyk 2/CR-u1 680 RUJ2 CJ Česky 2 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u1 692 SPJ2 CJ Česky 2 1 0 0 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Anglický jazyk 1/CR-u3 609 AJ1Cu3 CJ Česky 3 1 0 0 4 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u2 616 ANJ2CRu2 CJ Česky 3 1 0 0 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Cestovní ruch 1 1081 CR P Česky 3 6 8 0 6 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Finanční účetnictví 2 641 FU2 P Česky 3 3 8 0 5 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Francouzský jazyk 2/CR-u2 631 FRJ2 CJ Česky 3 1 0 0 2 ZA Mgr. Soňa Cardová KCR
Geografie CR 1/C3 636 GECR P Česky 3 4 3 0 3 ZA RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. KCR
Italský jazyk 2/CR-u2 643 ITJ2 CJ Česky 3 1 0 0 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Management cestovních kanceláří a agentur 135 MNCK P Česky 3 3 8 0 4 Z,ZK Ing. Martina Doležalová KCR
Německý jazyk 1/CR-u3 665 NEJ1 CJ Česky 3 1 0 0 4 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u2 670 NEJ2 CJ Česky 3 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Pravděpodobnost a statistika 688 PST P Česky 3 6 8 0 6 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Ruský jazyk 2/CR-u2 681 RUJ2 CJ Česky 3 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u2 696 SPJ2 CJ Česky 3 1 0 0 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Anglický jazyk 1/CR-u4 610 ANJ1CRu4 CJ Česky 4 1 0 0 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u3 617 ANJ2CRu3 CJ Česky 4 1 0 0 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Cestovní ruch 2 1082 CR P Česky 4 6 8 0 6 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u3 632 FRJ2 CJ Česky 4 1 0 0 2 ZA Mgr. Soňa Cardová KCR
Geografie CR 2/C4 637 GECR P Česky 4 4 3 0 4 Z,ZK RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. KCR
Italský jazyk 2/CR-u3 644 ITJ2 CJ Česky 4 1 0 0 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Marketing cestovního ruchu 535 MGPS P Česky 4 3 4 0 3 Z,ZK Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. KCR
Německý jazyk 1/CR-u4 666 NEJ1 CJ Česky 4 1 0 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u3 671 NEJ2 CJ Česky 4 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u3 682 RUJ2 CJ Česky 4 1 0 0 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Statistické metody 690 STM P Česky 4 6 8 0 6 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Španělský jazyk 2/CR-u3 697 SPJ2 CJ Česky 4 1 0 0 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Trvale udržitelný CR 1088 TUCR P Česky 4 3 4 0 4 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Veřejné finance 702 VF P Česky 4 6 8 0 6 Z,ZK Ing. Věra Nečadová KES
Anglický jazyk 1/CR-u5 611 ANJ1CRu5 CJ Česky 5 1 0 0 4 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u4 618 ANJ2CRu4 CJ Česky 5 1 0 0 3 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Aplikovaná sociální psychologie 1083 PSYA P Česky 5 3 8 0 3 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Diplomový seminář 1084 DS P Česky 5 1 0 0 2 ZA prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u4 633 FRJ2 CJ Česky 5 1 0 0 3 ZK Mgr. Soňa Cardová KCR
Italský jazyk 2/CR-u4 645 ITJ2 CJ Česky 5 1 0 0 3 ZK PhDr. Dana Zažímalová KCR
Management destinace 1077 MDS P Česky 5 3 4 0 3 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Management ubytovacích zařízení 1087 MNUZ P Česky 5 4 0 0 3 Z,ZK Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Německý jazyk 1/CR-u5 667 NEJ1 CJ Česky 5 1 0 0 4 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u4 672 NEJ2 CJ Česky 5 1 0 0 3 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u4 683 RUJ2 CJ Česky 5 1 0 0 3 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u4 698 SPJ2 CJ Česky 5 1 0 0 3 ZK Mgr. Eva Tomanová KCR
Praxe CR 2 PRAX P Česky 6 0 0 0 28 ZA Mgr. Soňa Cardová KCR

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Cizí jazyky:
Cizí jazyk 1: Student si volí jeden první jazyk s možností volby mezi AJ a NJ.
Cizí jazyk 2: Student si volí jeden druhý jazyk s možností volby mezi AJ, NJ,ŠP,RJ, FJ.
Volí-li si student jako 1. jazyk NJ, volí si povinně jako 2. jazyk AJ.

Povinně volitelné předměty:
Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku. Má možnost volby ze dvou předmětů:
a) matematika
b) metodika průvodcovské činnosti
Z těchto předmětů musí získat 11 kreditů.

Volitelné předměty:
Volně volitelné předměty si student volí podle aktuální nabídky.
Z volně volitelných předmětů musí student za dobu studia získat 8 kreditů. Doporučuje se získat 2 kredity v 2. semestru a 6 kreditů v 5. semestru.

Praxe:
V 1. semestru proběhne jeden úvodní tutoriál k předmětu Praxe.
Celková délka praxe je 22 týdnů:
• 1 týden po 2. semestru a 1 týden po 4. semestru
• prázdninová praxe 3 týdny po 1. ročníku a 3 týdny po 2. ročníku
• souvislá praxe 14 týdnů v 6. semestru

Státní závěrečná zkouška:
SZZ má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku z následujících okruhů:
• Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
• Management podniků cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Management cestovních kanceláří a agentur + Management ubytovacích zařízení)
• Řízení a marketing cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Evropská ekonomická integrace, Management destinace, Marketing cestovního ruchu)
• Ekonomika (patří sem okruhy z předmětu Podniková ekonomika)

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím