Doporučený studijní plán

Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 1304 ANJ1/ZSP-u1 CJ česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Etika ve zdravotně sociální práci 1300 EZSP P česky 1 1 1 2 ZK Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 1305 NJ1 CJ česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Obecná psychologie 1252 OP P česky 1 2 0 2 ZK KSP
Praxe I. 1306 PRX1 P česky 1 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Sociální patologie 1308 SPA P česky 1 2 1 4 Z,ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Sociální politika I. 1301 SP1 P česky 1 2 1 4 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Supervize praxe I. 1307 SVP1 P česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie ošetřovatelství 1302 TO P česky 1 2 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Úvod do filozofie 934 FIL P česky 1 1 0 2 ZA KZS
Základy anatomie a fyziologie 1303 ZAF P česky 1 2 1 3 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 1316 ANJ1/ZSP-u2 CJ česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 1317 NJ1 CJ česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Praxe II. 1313 PRX2 P česky 2 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
První pomoc 812 PP P česky 2 0 1 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Sociálně psychologický výcvik I. 1315 SPV1 P česky 2 0 40 3 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociální politika II. 1318 SP2 P česky 2 2 1 4 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Sociální psychologie 1668 SPv-ZSP P česky 2 1 1 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Supervize praxe II. 1314 SVP2 P česky 2 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie sociální práce 1309 TSP P česky 2 2 2 5 Z,ZK Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Základy informatiky 1312 ZI P česky 2 0 3 2 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Základy zdravotnické legislativy 1311 ZZL P česky 2 1 1 2 ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Zdraví a nemoc 1310 ZN P česky 2 1 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 1324 ANJ1/ZSP-u3 CJ česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Metody a techniky sociální práce 1320 MTSP P česky 3 2 2 4 Z,ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 1325 NJ1/ZSP-u3 CJ česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Praxe III. 1327 PRX3 P česky 3 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Psychologie osobnosti 1321 PO P česky 3 1 1 2 ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Sociálně psychologický výcvik II. 1326 SPV2 P česky 3 0 40 3 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociologie 1319 SOC P česky 3 2 1 4 Z,ZK Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Supervize praxe III. 1328 SVP3 P česky 3 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe I. 1329 UPT1 P česky 3 2 1 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z neurologie 1323 VKN P česky 3 1 1 3 ZK KZS
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství 1322 VKVL P česky 3 1 1 3 ZK PhDr. Lada Nováková, PhD. KZS
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 1338 ANJ1/ZSP-u4 CJ česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Demografie a statistická analýza 1337 DSA P česky 4 2 1 3 ZA KM
Metody a techniky sociálního výzkumu 1331 MTSV P česky 4 2 2 4 ZK Mgr. Miroslav Hanáček KM
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 1339 NJ1 CJ česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Praxe IV. 1334 PRX4 P česky 4 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Supervize praxe IV. 1335 SVP4 P česky 4 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe II. 1330 UPT2 P česky 4 2 1 3 Z,ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z pediatrie 1333 VKP P česky 4 1 1 3 ZK Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. KZS
Vývojová psychologie 1336 VP P česky 4 1 1 2 ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Základy psychiatrie a psychopatologie 1332 ZPP P česky 4 2 2 4 Z,ZK KSP
Komunitní a terénní sociální práce 1345 KTSP P česky 5 1 1 3 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Krizová intervence 1348 KI P česky 5 2 0 2 ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Praxe V. 1346 PRX5 P česky 5 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Problematika menšinových skupin 1340 PMS P česky 5 2 1 4 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Psychoterapie 1344 PTR P česky 5 1 1 3 ZA KSP
Seminář k bakalářské práci 1354 SB P česky 5 0 2 10 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Sociální gerontologie a geriatrie 1343 SGG P česky 5 2 1 3 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Supervize praxe V. 1347 SVP5 P česky 5 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe III. 1341 UPT3 P česky 5 2 1 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Veřejné zdravotnictví 946 VZDv P česky 5 1 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z chirurgie 1342 VKCH P česky 5 2 0 3 ZK doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Basics of pedagogy and educational activities of a social worker 1349 ZPECs PV anglicky 6 0 1 2 ZA KZS
Communication and Other Soft Skills for Assisting Professions 1833 CSSAP PV anglicky 6 0 1 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Einfuhrung in die arttherapie 1361 EiA PV německy 6 0 1 2 ZA KZS
Interactive Communication 1408 ITK PV německy 6 0 2 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Poradenský proces 1353 PPCS P česky 6 2 1 3 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociální práce s dětmi a rodinou 1352 SPDR P česky 6 2 1 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Sociální služby 1350 SS P česky 6 2 1 4 Z,ZK Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Social Work in Health Care 1784 SWHC PV anglicky 6 0 2 2 ZA Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Speciální pedagogika 1351 SPED P česky 6 1 1 2 ZA KSP
International Business Week 929 IBW PV anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
International Business Week domácí 1409 IBWd PV anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
Nutrition and Diet 1690 ND PV anglicky 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 172 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů a 8 z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 4 volitelné předměty. U jednotlivých volitelných předmětů jsou uvedeny pouze doporučení pro ročník, je ponecháno na úvaze studenta, jak si studijní zátěž z volitelných předmětů v průběhu studia rozloží. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

Cizí jazyk:

Studenti si volí jeden cizí jazyk a jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce (v návaznosti na zvolený cizí jazyk).

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinný předmět Seminář k bakalářské práci je zpravidla vypisován v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni v období studia, v rámci předmětů Praxe I. – Praxe V., absolvovat odbornou praxi v celkovém rozsahu 20 týdnů, v rozložení 4 týdny praxe na v jednom semestru. Praxe probíhá v každém semestru s výjimkou šestého. Místa pro výkon praxe u poskytovatelů, se kterými katedra sociální práce cíleně spolupracuje organizačně zajišťuje garant praxe, ostatní místa pro výkon praxe si studenti hledají sami. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení začátkem prvního semestru.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)


Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)


Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)

Student obdrží ke státní závěrečné zkoušce teze za jednotlivé předměty.

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím