Doporučený studijní plán

Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 1304 ANJ1 CJ Česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Etika ve zdravotně sociální práci 1300 EZSP P Česky 1 1 1 2 ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 1305 NJ1 CJ Česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Obecná psychologie 1252 OP P Česky 1 2 0 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Praxe I. 1306 PRX1 P Česky 1 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Sociální patologie 1308 SPA P Česky 1 2 1 4 Z,ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Sociální politika I. 1301 SP1 P Česky 1 2 1 4 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Supervize praxe I. 1307 SVP1 P Česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie ošetřovatelství 1302 TO P Česky 1 2 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Úvod do filozofie 934 FIL P Česky 1 1 0 2 ZA KZS
Základy anatomie a fyziologie 1303 ZAF P Česky 1 2 1 3 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 1316 ANJ1 CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 1317 NJ1 CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Praxe II. 1313 PRX2 P Česky 2 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
První pomoc 812 PP P Česky 2 0 1 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Sociálně psychologický výcvik I. 1315 SPV1 P Česky 2 0 40 3 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociální politika II. 1318 SP2 P Česky 2 2 1 4 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Sociální psychologie 1668 SPv-ZSP P Česky 2 1 1 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Supervize praxe II. 1314 SVP2 P Česky 2 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie sociální práce 1309 TSP P Česky 2 2 2 5 Z,ZK PhDr. Jana Novotná, Ph.D. KSP
Základy informatiky 1312 ZI P Česky 2 0 3 2 ZA Mgr. Antonín Přibyl KTS
Základy zdravotnické legislativy 1311 ZZL P Česky 2 1 1 2 ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Zdraví a nemoc 1310 ZN P Česky 2 1 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 1324 ANJ1/ZSP-u3 CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Metody a techniky sociální práce 1320 MTSP P Česky 3 2 2 4 Z,ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 1325 NJ1/ZSP-u3 CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Odborný seminář - kazuistiky z oblasti sociální pomoci zdravotně postiženým a seniorům 1836 KOSP V Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Andrea Šeredová KSP
Praxe III. 1327 PRX3 P Česky 3 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Psychologie osobnosti 1321 PO P Česky 3 1 1 2 ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Sociálně psychologický výcvik II. 1326 SPV2 P Česky 3 0 40 3 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociologie 1319 SOC P Česky 3 2 1 4 Z,ZK Mgr. Daniel Hanzl KSP
Supervize praxe III. 1328 SVP3 P Česky 3 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe I. 1329 UPT1 P Česky 3 2 1 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z neurologie 1323 VKN P Česky 3 1 1 3 ZK PhDr. Lada Nováková, PhD. KZS
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství 1322 VKVL P Česky 3 1 1 3 ZK PhDr. Lada Nováková, PhD. KZS
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 1338 ANJ1/ZSP-u4 CJ Česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Demografie a statistická analýza 1337 DSA P Česky 4 2 1 3 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Metody a techniky sociálního výzkumu 1331 MTSV P Česky 4 2 2 4 ZK Mgr. Daniel Hanzl KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 1339 NJ1 CJ Česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Václav Hadrava KSP
Praxe IV. 1334 PRX4 P Česky 4 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Supervize praxe IV. 1335 SVP4 P Česky 4 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe II. 1330 UPT2 P Česky 4 2 1 3 Z,ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z pediatrie 1333 VKP P Česky 4 1 1 3 ZK Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. KZS
Vývojová psychologie 1336 VP P Česky 4 1 1 2 ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Základy psychiatrie a psychopatologie 1332 ZPP P Česky 4 2 2 4 Z,ZK Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Komunitní a terénní sociální práce 1345 KTSP P Česky 5 1 1 3 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Krizová intervence 1348 KI P Česky 5 2 0 2 ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Neziskový sektor ve zdravotně-sociální péči 1827 NSZSP V Česky 5 1 1 2 ZA KSP
Praxe V. 1346 PRX5 P Česky 5 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Problematika menšinových skupin 1340 PMS P Česky 5 2 1 4 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Psychoterapie 1344 PTR P Česky 5 1 1 3 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Seminář k bakalářské práci 1354 SB P Česky 5 0 2 10 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Sociální gerontologie a geriatrie 1343 SGG P Česky 5 2 1 3 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Supervize praxe V. 1347 SVP5 P Česky 5 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do kvalitativního výzkumu pro SP 1787 UKV V Česky 5 1 1 2 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Úvod do právní teorie a praxe III. 1341 UPT3 P Česky 5 2 1 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Veřejné zdravotnictví 946 VZDv P Česky 5 1 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z chirurgie 1342 VKCH P Česky 5 2 0 3 ZK doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Vybrané kapitoly z práva 1786 VKPR V Česky 5 1 1 2 ZA JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Basics of pedagogy and educational activities of a social worker 1349 ZPECs PV Anglicky 6 0 1 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Communication and Other Soft Skills for Assisting Professions 1833 CSSAP PV Anglicky 6 0 1 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Einfuhrung in die arttherapie 1361 EiA PV Německy 6 0 1 2 ZA KZS
Interactive Communication 1408 ITK PV Německy 6 0 2 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Poradenský proces 1353 PPCS P Česky 6 2 1 3 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociální práce s dětmi a rodinou 1352 SPDR P Česky 6 2 1 2 ZA PhDr. Jana Novotná, Ph.D. KSP
Sociální služby 1350 SS P Česky 6 2 1 4 Z,ZK Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Social Work in Health Care 1784 SWHC PV Anglicky 6 0 2 2 ZA Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Speciální pedagogika 1351 SPED P Česky 6 1 1 2 ZA Mgr. Hana Žilincová KSP
Anglický jazyk 2V/CR-u1 1113 ANJ2v V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u2 1143 AJVu2 V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u3 1144 ANJ2v V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u4 1145 ANJ2v V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u1 1118 FRJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u2 1158 FRJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u3 1159 FRJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u4 1160 FRJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
International Business Week 929 IBW PV Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
International Business Week domácí 1409 IBWd PV Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
Italský jazyk 2/CR-u1 1117 ITJ2v V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Italský jazyk 2/CR-u2 1155 ITJ2v V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Italský jazyk 2/CR-u3 1156 ITJ2v V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Italský jazyk 2/CR-u4 1157 IJ2v V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Konverzace v anglickém jazyce 115 KAJ V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Konverzace v německém jazyce 705 KNJ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Kurz rozvoje sociálních kompetencí 1789 KRSK V Česky 0 24 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Latinská terminologie 1360 LT V Česky 0 2 2 ZA KJ
Německý jazyk 2/CR-u1 1114 NEJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u2 1146 NEJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u3 1147 NEJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u4 1148 NJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Nutrition and Diet 1690 ND PV Anglicky 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Ošetřovatelské postupy_ZSP 1365 OPz V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Kateřina Adamová, DiS. KZS
Paliativní péče/ZSP 1362 PAL V Česky 1 1 2 ZA KSP
Plánování a projektování 1356 PAP V Česky 1 1 2 ZA Mgr. Andrea Šeredová KSP
Ruský jazyk 2/CR-u1 1116 RUJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u2 1152 RJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u3 1153 RJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u4 1154 RJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Sociální práce se závislými osobami 1358 SPZO V Česky 2 0 2 ZA doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Speciální terapie v sociální práci 1355 STSP V Česky 0 2 2 ZA doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Sport - Aerobic 1662 sA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Badminton 1648 sBM Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Basketbal 1650 sBB Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Bojové sporty 1654 sBS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Florbal 1646 sFB Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Futsal 1647 sFS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kondiční cvičení 1666 sC Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit 1643 sKL Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu 1644 sKLS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz outdoorový 1653 sKO Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz pěší turistiky 1659 sKPT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit 1663 sKTA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz vodní turistiky 1652 sKVT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz zimní turistiky 1656 sKZT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Lanové a lezecké aktivity 1657 sLLA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity 1655 sLOA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Plavání 1665 sP Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Sebeobrana 1660 sSO Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Spinning 1658 sS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Stolní tenis 1651 sST Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Tenis 1645 sT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Volejbal 1649 sV Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Vstupní kurz 1664 sKVK Vs Česky 0 2 1 ZA KS
Sport - Zdravotní TV 1667 sZTV Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Španělský jazyk 2/CR-u1 1115 SPJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u2 1149 SPJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u3 1150 SJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u4 1151 SJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Trénování paměti 1835 TP V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Úvod do psychosociální rehabilitace 1357 UPR V Česky 1 1 2 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Videotrénink interakcí 1713 VI V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Petra Antonů KSP
Vybrané kapitoly ze sociální politiky 1714 VKSP V Česky 0 2 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z psychologie 1729 VKP V Česky 0 2 2 ZA KSP
Vybrané techniky a metody sociální práce 1687 TMSP V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Jana Novotná, Ph.D. KSP
Znakový jazyk 1359 ZJ V Česky 0 2 2 ZA Hana Vaňásková KZS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 172 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů a 8 z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 4 volitelné předměty. U jednotlivých volitelných předmětů jsou uvedeny pouze doporučení pro ročník, je ponecháno na úvaze studenta, jak si studijní zátěž z volitelných předmětů v průběhu studia rozloží. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

Cizí jazyk:

Studenti si volí jeden cizí jazyk a jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce (v návaznosti na zvolený cizí jazyk).

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinný předmět Seminář k bakalářské práci je zpravidla vypisován v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni v období studia, v rámci předmětů Praxe I. – Praxe V., absolvovat odbornou praxi v celkovém rozsahu 20 týdnů, v rozložení 4 týdny praxe na v jednom semestru. Praxe probíhá v každém semestru s výjimkou šestého. Místa pro výkon praxe u poskytovatelů, se kterými katedra sociální práce cíleně spolupracuje organizačně zajišťuje garant praxe, ostatní místa pro výkon praxe si studenti hledají sami. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení začátkem prvního semestru.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)


Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)


Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)

Student obdrží ke státní závěrečné zkoušce teze za jednotlivé předměty.

Zpět na přehled plánů