Doporučený studijní plán

Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anatomie 1 1449 ANA P Česky 1 2 1 3 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 817 AJ1 CJ Česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biofyzika 1450 BIO P Česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Martin Prokop KM
Filosofie 1452 FIL P Česky 1 1 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Kommunikation 1 1248 KOM1n P Německy 1 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Komunikace 1 1244 KOM1 P Česky 1 0 1 2 ZA prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u1 818 NJ1 CJ Česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Obecná psychologie 1453 OP P Česky 1 1 0 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Odborná latinská terminologie 1 814 LAT P Česky 1 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe 1/VS 1879 OP1 P Česky 1 0 150 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl 933 OVZ P Česky 1 1 0 2 ZA prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 1/VS 977 OP1v P Česky 1 0 6 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 810 OPK P Česky 1 1 0 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
První pomoc 1455 PP P Česky 1 0 1 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Teorie ošetřovatelství 1 1454 TO1 P Česky 1 1 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Anatomie 2 822 AN2 P Česky 2 1 1 3 ZK prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 834 AJ CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Fyziologie 823 FYG P Česky 2 2 1 3 Z,ZK Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. KZS
Informační systémy ve zdravotnictví 951 ISZ P Česky 2 0 1 2 ZA Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. KTS
Klinická propedeutika 1875 KP P Česky 2 2 0 3 Z,ZK MUDr. Jan Rychlík KZS
Kommunikation 2 1246 KOM2n P Německy 2 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Komunikace 2 1245 KOM2 P Česky 2 0 1 2 ZA prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u2 835 NEJ CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná latinská terminologie 2 824 LAT2 P Česky 2 0 1 2 ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 1/VS 1884 PI1 P Česky 2 0 300 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Odborná praxe 2/VS 1880 OP2 P Česky 2 0 300 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 2/VS 1457 OP2v P Česky 2 0 6 3 ZK PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 827 OPP2 P Česky 2 1 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Teorie ošetřovatelství 2 1458 TO2 P Česky 2 1 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 851 AJ CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biochemie a hematologie 1460 BH P Česky 3 1 1 2 ZA MUDr. Miroslava Leinertová KZS
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 1464 MEI P Česky 3 1 1 2 Z,ZK MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u3 852 NEJ CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe 3/VS 1881 OP3 P Česky 3 0 300 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 1462 OPC1 P Česky 3 2 1 3 ZA doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 1507 OPI1 P Česky 3 2 1 3 ZA MUDr. Jaroslav Točík KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 1461 OPP1 P Česky 3 2 1 3 ZA Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. KZS
Patologie 1888 PAT P Česky 3 2 0 3 Z,ZK MUDr. Radovan Kaštan KZS
Seminář k bakalářské práci 991 SEBv P Česky 3 1 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Sociologie 1911 SOC P Česky 3 1 0 2 ZA Mgr. Daniel Hanzl KSP
Vývojová psychologie/VS 1469 VPv P Česky 3 2 0 2 Z,ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Výzkum v ošetřovatelství 954 VVOv P Česky 3 1 1 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 868 AJ CJ Česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Milan Straňák KZS
Farmakologie 952 FAR P Česky 4 1 1 2 ZA KZS
Konceptuální modely 850 KM P Česky 4 1 0 2 ZA prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u4 862 NEJ CJ Česky 4 0 2 2 ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 2/VS 1885 PI2 P Česky 4 0 300 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Odborná praxe 4/VS 1882 OP4 P Česky 4 0 300 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 1467 OPC2 P Česky 4 2 1 4 ZK doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 1886 OPI2 P Česky 4 2 2 4 ZK MUDr. Jaroslav Točík KZS
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví 1887 OPGP P Česky 4 2 1 3 Z,ZK MUDr. Petra Herboltová KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 1465 OPP2 P Česky 4 2 1 3 Z,ZK Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. KZS
Výživa a dietetika 1890 VD P Česky 4 1 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Základy pedagogiky a edukační činnost sestry 1892 ZPEC P Česky 4 0 2 2 Z,ZK doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Zdravotnická a sociální psychologie 1477 ZSP P Česky 4 2 1 3 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Etika 1874 ET P Česky 5 2 0 2 ZA prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. KZS
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních 1470 KBPZZ P Česky 5 1 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Management ve zdravotnictví 889 MANZ P Česky 5 1 1 3 Z,ZK Mgr. Jarmila Cmuntová KZS
Odborná praxe 5/VS 1883 OP5 P Česky 5 0 300 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami 1476 OPON P Česky 5 1 1 3 Z,ZK MUDr. Lubomír Slavíček, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v ORL 1472 ORL P Česky 5 1 0 2 ZA MUDr. Ivana Horáková KZS
Ošetřovatelská péče v neurologii 1273 SPv P Česky 5 1 1 2 ZA MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče v psychiatrii 1471 OPPS P Česky 5 1 1 2 ZA MUDr. Soňa Zajícová Špinarová KZS
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1474 OAKS P Česky 5 2 1 3 ZK MUDr. Petr Cvrček, Ph.D. KZS
Primární, komunitní a domácí péče 1475 PKDP P Česky 5 1 0 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Radiologie a nukleární medicína 964 RAD P Česky 5 1 1 2 ZA MUDr. Jiří Neubauer KZS
Veřejné zdravotnictví 1794 VZDR P Česky 5 2 0 2 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví 1873 EPZ P Česky 6 1 0 3 Z,ZK Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Genetika 892 GEN P Česky 6 1 1 2 ZA KZS
Multikulturní ošetřovatelství 888 MKO P Česky 6 1 1 2 Z,ZK prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. KZS
Odborná praxe 6/VS 992 OP6 P Česky 6 0 350 4 ZK PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o seniory 1478 OPS P Česky 6 1 1 3 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii 1479 OPD P Česky 6 1 0 2 ZA KZS
Ošetřovatelská péče ve stomatologii 959 OST P Česky 6 1 0 2 ZA KZS
Ošetřovatelská péče v oftalmologii 1480 OFT P Česky 6 1 0 2 ZA MUDr. Tereza Báčová KZS
Paliativní péče 1481 PAL P Česky 6 1 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Rehabilitační ošetřovatelství 957 REO P Česky 6 1 1 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Základy balneologie 1891 ZB P Česky 6 1 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Zdravotnické právo a profesní legislativa 1482 ZPPL P Česky 6 2 0 3 ZA JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Communication and Other Soft Skills for Assisting Professions 1833 CSSAP V Anglicky 0 1 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Diabetologie 1486 DIA V Česky 1 0 2 ZA MUDr. Magdalena Juříčková Zmrhalová KZS
Dramaterapie 1 1487 DRA1 V Česky 0 1 2 ZA Mgr. Aneta Miklová KZS
Dramaterapie 2 1488 DRA2 V Česky 0 1 2 ZA Mgr. Aneta Miklová KZS
Historie porodnictví 1498 HIP V Česky 1 0 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Kardiologie 972 KRD V Česky 0 1 2 ZA MUDr. Ivan Horňáček KZS
Kvalita života 1282 V Česky 1 0 2 ZA prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. KZS
Náhradní rodinná péče 1878 NRP V Česky 1 0 2 ZA KZS
Pozitivní psychologie a psychohygiena 1980 PPP V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ondřej Škoda KSP
Sport - Aerobic 1662 sA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Badminton 1648 sBM Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Basketbal 1650 sBB Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Bojové sporty 1654 sBS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Florbal 1646 sFB Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Futsal 1647 sFS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Gynegymnastika 1661 sG Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Hokej 500105 sHOK Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kondiční cvičení 1666 sC Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit 1643 sKL Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu 1644 sKLS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz outdoorový 1653 sKO Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz pěší turistiky 1659 sKPT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit 1663 sKTA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz vodní turistiky 1652 sKVT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz zimní turistiky 1656 sKZT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Lanové a lezecké aktivity 1657 sLLA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity 1655 sLOA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Plavání 1665 sP Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Sebeobrana 1660 sSO Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Spinning 1658 sS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Stolní tenis 1651 sST Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Tenis 1645 sT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Volejbal 1649 sV Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Vstupní kurz 1664 sKVK Vs Česky 0 2 1 ZA KS
Sport - Zdravotní TV 1667 sZTV Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Úvod do speciální pedagogiky 1889 USP V Česky 1 0 2 ZA KZS
Znaková řeč 1490 KZJ V Česky 0 1 2 ZA Hana Vaňásková KZS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Volitelné předměty:

Student si volí minimálně 2 volitelné předměty během svého studium.

 

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí

 

Bakalářská práce:
Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

 

Státní závěrečná zkouška:
Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:
1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 6
2) Státní závěrečná zkouška ústní
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů:
• Ošetřovatelství
• Ošetřovatelství v klinických oborech
• Humanitní vědy

Zpět na přehled plánů