Doporučený studijní plán

Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anatomie 1 806 ANA P česky 1 1 1 3 ZA KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 817 AJ1 CJ česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biofyzika 807 BIO P česky 1 1 1 2 Z,ZK KM
Gynekologie 1250 GYN P česky 1 3 0 4 ZK prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. KZS
Kommunikation 1 1248 KOM1n P německy 1 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Komunikace 1 1244 KOM1 P česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u1 818 NJ1 CJ česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Obecná psychologie 1252 OP P česky 1 2 0 2 ZA KSP
Odborná latinská terminologie 1 814 LAT P česky 1 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Ošetřovatelská praxe 809 OPX P česky 1 0 100 2 ZA KZS
Ošetřovatelské postupy 1/PA 808 OP1 P česky 1 0 6 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 810 OPK P česky 1 1 0 2 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
První pomoc 812 PP P česky 1 0 1 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Teorie ošetřovatelství 816 TO P česky 1 1 0 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Anatomie 2 822 AN2 P česky 2 1 1 3 Z,ZK prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 834 AJ CJ česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Fyziologie 823 FYG P česky 2 2 1 3 ZK Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. KZS
Informační systémy ve zdravotnictví 951 ISZ P česky 2 0 1 1 ZA Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. KTS
Klinická propedeutika 825 KP P česky 2 2 1 2 ZK KZS
Kommunikation 2 1246 KOM2n P německy 2 0 1 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Komunikace 2 1245 KOM2 P česky 2 0 1 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u2 835 NEJ CJ česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná latinská terminologie 2 824 LAT2 P česky 2 0 1 2 Z,ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 1/PA 994 PI1 P česky 2 0 200 1 ZA KZS
Odborná praxe 1/PA 993 OP1 P česky 2 0 150 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 2/PA 826 OP2 P česky 2 0 2 3 ZK KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 827 OPP2 P česky 2 1 0 2 Z,ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Porodní asistence 1 829 PA1 P česky 2 0 3 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Porodnictví 1 828 PO1 P česky 2 3 0 3 ZA prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. KZS
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 851 AJ CJ česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Biochemie a hematologie 947 BH P česky 3 0 1 2 ZK KZS
Konceptuální modely 850 KM P česky 3 1 0 2 ZK PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u3 852 NEJ CJ česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe 2/PA 995 OP2 P česky 3 0 200 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl 933 OVZ P česky 3 1 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o dítě 1 943 OPD1 P česky 3 2 2 2 ZA KZS
Patologie 940 PAT P česky 3 2 1 3 Z,ZK MUDr. Radovan Kaštan KZS
Porodní asistence 2 846 PA2 P česky 3 0 2 2 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Porodnictví 2 1251 PO2 P česky 3 4 0 3 ZK prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. KZS
Seminář k bakalářské práci 991 SEBv P česky 3 1 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Sociologie 970 SOC P česky 3 1 0 2 ZA KSP
Úvod do filozofie 934 FIL P česky 3 1 0 2 ZA KZS
Vývojová psychologie/PA 842 VPSY P česky 3 2 0 2 ZK Mgr. Petra Oranyová KSP
Základy statistiky 873 ZST P česky 3 0 1 1 ZA KM
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 868 AJ CJ česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Milan Straňák KZS
Cvičení pro těhotné ženy, plavání 843 CTZ P česky 4 0 1 1 ZA KZS
Farmakologie 952 FAR P česky 4 1 1 3 ZA doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. KZS
Klinická výživa 867 KVYZ P česky 4 1 0 2 ZK KZS
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 1 936 MEI1 P česky 4 1 0 2 ZA KZS
Německý jazyk 1/PAVS-u4 862 NEJ CJ česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 2/PA 997 PI2 P česky 4 0 200 1 ZA KZS
Odborná praxe 3/PA 996 OP3 P česky 4 0 200 3 ZA KZS
Ošetřovatelská péče o dítě 2 960 OPD2 P česky 4 2 1 3 ZK KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 858 OPCH P česky 4 2 2 3 ZK KZS
Ošetřovatelství v domácí, primární a hospicové péči 859 ODPH P česky 4 1 1 2 ZK KZS
Porodní asistence 3 863 PA3 P česky 4 0 3 3 ZA KZS
Výzkum v ošetřovatelství 954 VVOv P česky 4 1 1 3 ZK PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Etika/VSPA 948 ETIv P česky 5 1 1 2 ZA KZS
Krizová připravenost ve zdravotnictví 1242 KPZ PV česky 5 1 0 1 ZA KES
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 2 944 MEI2 P česky 5 0 1 2 ZA KZS
Odborná praxe 4/PA 998 OP4 P česky 5 0 250 3 ZA KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 881 OPNI P česky 5 2 3 3 ZK KZS
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1 877 OAKS1 P česky 5 1 1 2 ZA MUDr. Petr Cvrček, Ph.D. KZS
Ošetřovatelství v neonatologii 1049 ON P česky 5 1 1 2 Z,ZK KZS
Porodní asistence 4 876 PA4 P česky 5 0 4 3 ZK KZS
Porodní asistentka v komunitní péči 1 874 PAKP P česky 5 0 1 1 ZA KZS
Radiologie a nukleární medicína 964 RAD P česky 5 1 1 2 ZA MUDr. Jiří Neubauer KZS
Sexuální výchova a plánované rodičovství 882 SVPR PV česky 5 1 0 1 ZA KZS
Sociální psychologie 982 SPv P česky 5 1 1 2 ZK KSP
Veřejné zdravotnictví 946 VZDv P česky 5 1 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Zdravotnická psychologie 845 ZPSY P česky 5 1 1 2 ZK KSP
Educational activities in the work of midwives 1199 ECPAa P anglicky 6 1 1 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Edukační činnost v práci porodní asistentky 865 ECPA P česky 6 1 1 3 ZA KZS
Ekonomika a pojišťovnictví 890 EKPO P česky 6 1 1 2 ZK KES
Genetika 892 GEN P česky 6 1 1 2 ZK MUDr. Jakub Trizuljak KZS
Management ve zdravotnictví 889 MANZ P česky 6 1 1 3 ZK Mgr. Jarmila Cmuntová KZS
Multikulturní ošetřovatelství 888 MKO P česky 6 1 1 3 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Odborná praxe 5/PA 999 OP5 P česky 6 0 350 4 ZK KZS
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 2 891 OAKS2 P česky 6 1 1 3 ZK MUDr. Petr Cvrček, Ph.D. KZS
Porodní asistentka v komunitní péči 2 894 PAKP2 P česky 6 0 2 3 ZA KZS
Právo ve zdravotnictví 895 PRVZ P česky 6 2 0 3 ZA KSP
Přenosné choroby 897 PCH P česky 6 1 0 2 ZA KZS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Státní závěrečná zkouška:

Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:

1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxi 4.

2) Ústní zkouška
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky:
• behaviorální vědy
• teorie ošetřovatelství a porodní asistence
• ošetřovatelství v gynekologii, porodnictví a v pediatrii (se zaměřením na prenatální vývoj plodu a neonatologii)

Bakalářské práce Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím