Doporučený studijní plán

Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anatomie 1893 ANA P česky 1 15 5 0 4 Z,ZK prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. KZS
Biofyzika 1450 BIO P česky 1 5 0 0 2 ZA Mgr. Martin Prokop KM
Etika 1451 ET P česky 1 5 0 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Filosofie 1452 FIL P česky 1 4 4 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Komunikace 1 1244 KOM1 P česky 1 5 5 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Obecná psychologie 1453 OP P česky 1 6 0 0 2 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Odborná latinská terminologie 1 814 LAT P česky 1 0 5 0 2 ZA Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl 933 OVZ P česky 1 10 0 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 1/VS 1910 OP1v P česky 1 0 10 0 3 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 810 OPK P česky 1 10 5 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
První pomoc 1455 PP P česky 1 0 6 0 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Teorie ošetřovatelství 816 TO P česky 1 14 0 0 4 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Fyziologie 823 FYG P česky 2 10 5 0 4 Z,ZK Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. KZS
Informační systémy ve zdravotnictví 951 ISZ P česky 2 0 5 0 2 ZA Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. KTS
Klinická propedeutika 1456 KP P česky 2 10 5 0 4 Z,ZK MUDr. Martina Lenertová KZS
Komunikace 2 1245 KOM2 P česky 2 0 5 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Odborná latinská terminologie 2 824 LAT2 P česky 2 0 5 0 2 ZK Mgr. Lenka Nevrklová KZS
Odborná praxe individuální 1/VS 938 OPI P česky 2 0 150 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Odborná praxe 1/VS 932 OP1v P česky 2 0 50 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelské postupy 2/VS 1457 OP2v P česky 2 0 10 0 4 Z,ZK PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 827 OPP2 P česky 2 5 5 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Základy pedagogiky a edukační činnost sestry 939 ZPEC P česky 2 5 6 0 3 Z,ZK doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Biochemie a hematologie 1460 BH P česky 3 5 5 0 2 ZA RNDr. Magda Popelová, Ph.D. KZS
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 1464 MEI P česky 3 6 0 0 2 Z,ZK MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Multikulturní ošetřovatelství 1903 MKO P česky 3 0 5 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Odborná praxe 2/VS 937 OP2 P česky 3 0 50 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 1462 OPC1 P česky 3 10 5 0 3 ZA doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 1463 OPI1 P česky 3 10 5 0 3 ZA MUDr. Jaroslav Točík KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v ORL 1909 ORL P česky 3 5 10 0 2 ZA MUDr. Tomáš Moravec KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 1461 OPP1 P česky 3 10 5 0 3 ZA Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. KZS
Patologie 940 PAT P česky 3 10 5 0 3 Z,ZK MUDr. Radovan Kaštan KZS
Seminář k bakalářské práci 991 SEBv P česky 3 5 0 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Sociologie 1911 SOC P česky 3 5 4 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Vývojová psychologie/VS 1469 VPv P česky 3 6 5 0 2 Z,ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Výzkum v ošetřovatelství 954 VVOv P česky 3 5 3 0 2 Z,ZK PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Farmakologie 1899 FAR P česky 4 5 0 0 2 ZA doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. KZS
Konceptuální modely 850 KM P česky 4 5 3 0 2 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. KZS
Odborná praxe individuální 2/VS 989 PI2 P česky 4 0 150 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Odborná praxe 3/VS 987 OP3 P česky 4 0 50 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 1908 OPC2 P česky 4 10 5 0 4 ZK doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 1886 OPI2 P česky 4 10 5 0 4 ZK MUDr. Jaroslav Točík KZS
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví 1887 OPGP P česky 4 10 5 0 3 Z,ZK MUDr. Petra Herboltová KZS
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 1465 OPP2 P česky 4 10 5 0 3 Z,ZK Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. KZS
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1 877 OAKS1 P česky 4 0 10 0 3 ZA MUDr. Petr Cvrček, Ph.D. KZS
Výživa a dietetika 953 VD P česky 4 6 0 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Zdravotnická a sociální psychologie 1477 ZSP P česky 4 6 5 0 3 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních 1470 KBPZZ P česky 5 12 0 0 4 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Odborná praxe 4/VS 988 OP4 P česky 5 0 50 0 4 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami 1476 OPON P česky 5 10 5 0 3 Z,ZK MUDr. Lubomír Slavíček, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče v neurologii 1273 SPv P česky 5 4 5 0 2 ZA MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče v psychiatrii 1292 OPP P česky 5 5 5 0 2 ZA MUDr. Soňa Zajícová Špinarová KZS
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 2 891 OAKS2 P česky 5 6 6 0 3 Z,ZK MUDr. Petr Cvrček, Ph.D. KZS
Paliativní péče 1481 PAL P česky 5 3 3 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Primární, komunitní a domácí péče 1475 PKDP P česky 5 5 3 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Radiologie a nukleární medicína 964 RAD P česky 5 6 5 0 2 ZA MUDr. Jiří Neubauer KZS
Rehabilitační ošetřovatelství 957 REO P česky 5 6 6 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Veřejné zdravotnictví 946 VZDv P česky 5 10 0 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví 1483 EPZ P česky 6 3 3 0 3 Z,ZK Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Genetika 892 GEN P česky 6 5 0 0 3 ZA MUDr. Jakub Trizuljak KZS
Management ve zdravotnictví 1902 MANZ P česky 6 5 5 0 3 Z,ZK Mgr. Bc. Jitka Dejmková KZS
Odborná praxe 5/VS 990 OP5 P česky 6 0 80 0 5 ZK PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče o seniory 1478 OPS P česky 6 10 5 0 3 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii 1479 OPD P česky 6 3 2 0 2 ZA MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. KZS
Ošetřovatelská péče ve stomatologii 959 OST P česky 6 3 2 0 2 ZA MDDr. Tomáš Vaněk KZS
Ošetřovatelská péče v oftalmologii 969 OFT P česky 6 3 2 0 2 ZA MUDr. Tereza Báčová KZS
Základy balneologie 1891 ZB P česky 6 6 0 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Zdravotnické právo a profesní legislativa 1482 ZPPL P česky 6 5 3 0 3 ZA JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Volitelné předměty:

Student si volí minimálně 4 volitelné předměty během svého studium.

 

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí.

 

Bakalářská práce:
Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

 

Státní závěrečná zkouška:
Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:
1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 5
2) Státní závěrečná zkouška ústní
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů:
• Ošetřovatelství
• Ošetřovatelství v klinických oborech
• Humanitní vědy

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím