Doporučený studijní plán

Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Kvalitativní výzkum a jeho využití v praxi sociální práce 509008 KlVaV P česky 1 4 4 0 4 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Management kvality a bezpečné péče u poskytovatelů zdravotních služeb 509012 MPVZZ P česky 1 8 0 0 4 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KSP
Odborná praxe 1 509014 P1 P česky 1 0 120 0 6 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Práce s krizí v péči o duševní zdraví 509022 PSKVPODZ P česky 1 4 4 0 4 ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Sociální a zdravotní politika státu v péči o duševní zdraví 509026 SPSVPODZ P česky 1 4 0 0 4 ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Supervize k odborné praxi 1 509024 SKOP1 P česky 1 0 4 0 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Deinstitucionalizace a komunitní služby v péči o duševní zdraví 509018 PODZVMK P česky 2 8 0 0 4 ZK PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. KSP
Diplomový seminář 1 509002 DS1 P česky 2 0 2 0 5 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Kvantitativní výzkum a jeho využití v praxi sociální práce 509009 KvVaV P česky 2 4 4 0 4 ZA Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. KSP
Právo managementu v sociální sféře 509016 PM P česky 2 5 3 0 4 ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Psychologie zdraví a nemoci 509023 PZAN P česky 2 4 2 0 4 ZA Mgr. Ondřej Škoda KSP
Řízení lidských zdrojů pro sociální práci 509010 MAR P česky 2 4 4 0 4 ZK doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. KSP
Systémová teorie v sociální práci 509027 TAMSPVPO P česky 2 2 6 0 4 ZK doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Trénink klíčových dovedností 509029 TKD P česky 2 0 32 0 4 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Arteterapie a její užití v péči o duševní zdraví 509001 AAJUVPOD PV B česky 3 4 4 0 4 ZA MgA. Marta Kovářová, Ph.D. KSP
Diplomový seminář 2 509003 DS2 P česky 3 0 2 0 5 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Komunikační a prezentační dovednosti 509007 KAPD P česky 3 0 8 0 4 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Odborná praxe 2 509015 P2 P česky 3 0 120 0 6 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Právní jednání fyzických osob 509017 PFO P česky 3 5 3 0 4 ZA JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Projektové řízení pro sociální služby 509020 PRPSS P česky 3 3 3 0 4 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Psychosociální rehabilitace v péči o duševní zdraví 509021 PRVPODZ PV B česky 3 4 4 0 4 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Supervize 509028 SPV P česky 3 4 4 0 4 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Supervize k odborné praxi 2 509025 SKOP2 P česky 3 0 4 0 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Diplomová práce 509004 DP P česky 4 0 2 0 10 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Etická dilemata v sociální práci v péči o duševní zdraví 509005 EDVSPVPO P česky 4 2 2 0 4 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Fundraising v sociální oblasti 509006 FVSO P česky 4 3 3 0 4 ZK doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. KSP
Inovativní přístupy v péči o duševní zdraví 509013 NPAMSPVP P česky 4 8 0 0 4 ZK PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. KSP
Péče o duševní zdraví v mezinárodním kontextu 509011 MPVPODZ P česky 4 0 8 0 4 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Pozitivní psychologie a psychohygiena 509019 PPAP P česky 4 2 4 0 4 ZA Mgr. Ondřej Škoda KSP

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Studijní program Sociální práce v péči o duševní zdraví je na VŠPJ koncipován jako navazující magisterský program v oboru sociální práce. Cílem studijního programu je dosáhnout u absolventů komplexní připravenosti pro výkon povolání sociálního pracovníka v oblasti péče o duševní zdraví s důrazem na sebezkušenost a sebereflexi – dosáhnout takové úrovně teoretických znalostí, praktických dovedností, komunikačních a psychosociálních dovedností, organizačních schopností i oborového přehledu, aby byli:

  • způsobilí k profesionálnímu výkonu sociální práce na všech úrovních prevence
  • způsobilí k profesionálnímu výkonu sociální práce v akutní i následné péči o lidi s duševním onemocněním
  • schopni spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů i jejich případného vedení
  • podílet se na tvorbě komunitní sociální práce v rámci reformy péče o duševní zdraví
  • schopni podílet se na rozvoji oboru, profese a mezioborové spolupráce
  • schopni vlastního profesního růstu a rozvoje
  • kriticky reflektovat potřeby jednotlivců i společnosti v oblasti péče o duševní zdraví
  • podílet se na destigmatizaci.
Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím