Doporučený studijní plán

Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1/CR-u1 607 ANJ1 CJ Česky 1 0 3 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Evropská ekonomická integrace 1078 EEI P Česky 1 1 1 3 Z,ZK doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. KCR
Kulturní dědictví a cestovní ruch A 1079 KDCR P Česky 1 1 1 3 Z,ZK Akad. mal. Vladimír Netolička KCR
Management 1068 MAN P Česky 1 1 1 3 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Matematika 1/C1 721 MAT1C PV Česky 1 2 2 5 ZA doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Metodika průvodcovské činnosti 1 1089 MPC1 PV Česky 1 2 2 5 ZA RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. KCR
Microeconomics 768 MIEa P Anglicky 1 2 1 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Mikroekonomie 656 MIE P Česky 1 2 1 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Německý jazyk 1/CR-u1 663 NEJ1 CJ Česky 1 0 3 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Podniková ekonomika 1069 PEK P Česky 1 2 1 4 Z,ZK doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Právo 679 PRV P Česky 1 2 0 2 ZA JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Anglický jazyk 1/CR-u2 608 ANJ1CRu2 CJ Česky 2 0 3 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u1 615 ANJ2CRu1 CJ Česky 2 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Databázové systémy pro ekonomy 1002 DSE P Česky 2 1 2 4 ZA doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. KTS
Finanční účetnictví 1 640 FU1 P Česky 2 1 2 4 ZA Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Francouzský jazyk 2/CR-u1 630 FRJ2 CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Italský jazyk 2/CR-u1 642 ITJ2 CJ Česky 2 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Macroeconomics 925 MAEa P Anglicky 2 2 1 5 Z,ZK Ing. Petr Musil, Ph.D. KES
Makroekonomie 650 MAE P Česky 2 2 1 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Marketing A 652 MGA P Česky 2 1 2 4 Z,ZK Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Marketing A 1214 MGAa P Anglicky 2 1 2 4 Z,ZK Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Matematika 2/C2 722 MAT2C PV Česky 2 2 2 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Metodika průvodcovské činnosti 2 1090 MPC2 PV Česky 2 2 2 6 Z,ZK RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. KCR
Německý jazyk 1/CR-u2 664 NEJ1 CJ Česky 2 0 3 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u1 669 NEJ2 CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Obchodní právo 1070 OP P Česky 2 2 0 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Ruský jazyk 2/CR-u1 680 RUJ2 CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u1 692 SPJ2 CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Anglický jazyk 1/CR-u3 609 AJ1Cu3 CJ Česky 3 0 3 4 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u2 616 ANJ2CRu2 CJ Česky 3 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Cestovní ruch 1 1081 CR P Česky 3 2 2 6 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Finanční účetnictví 2 641 FU2 P Česky 3 1 2 5 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Francouzský jazyk 2/CR-u2 631 FRJ2 CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Geografie CR 1/C3 636 GECR P Česky 3 2 1 3 ZA RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. KCR
Italský jazyk 2/CR-u2 643 ITJ2 CJ Česky 3 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Management cestovních kanceláří a agentur 135 MNCK P Česky 3 1 1 4 Z,ZK Ing. Martina Doležalová KCR
Německý jazyk 1/CR-u3 665 NEJ1 CJ Česky 3 0 3 4 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u2 670 NEJ2 CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Pravděpodobnost a statistika 688 PST P Česky 3 2 2 6 Z,ZK RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
Probability and Statistics 1167 PSTa P Anglicky 3 2 2 6 Z,ZK RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
Ruský jazyk 2/CR-u2 681 RUJ2 CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u2 696 SPJ2 CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Tourismus 1 1225 CRn P Německy 3 2 2 6 Z,ZK Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. KCR
Anglický jazyk 1/CR-u4 610 ANJ1CRu4 CJ Česky 4 0 3 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u3 617 ANJ2CRu3 CJ Česky 4 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Cestovní ruch 2 1082 CR P Česky 4 2 2 6 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u3 632 FRJ2 CJ Česky 4 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Geografie CR 2/C4 637 GECR P Česky 4 2 1 4 Z,ZK RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. KCR
Italský jazyk 2/CR-u3 644 ITJ2 CJ Česky 4 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Marketing cestovního ruchu 535 MGPS P Česky 4 1 1 3 Z,ZK Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. KCR
Německý jazyk 1/CR-u4 666 NEJ1 CJ Česky 4 0 3 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u3 671 NEJ2 CJ Česky 4 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u3 682 RUJ2 CJ Česky 4 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Statistical Methods 1212 STMa P Anglicky 4 2 2 6 Z,ZK RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
Statistické metody 690 STM P Česky 4 2 2 6 Z,ZK RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
Španělský jazyk 2/CR-u3 697 SPJ2 CJ Česky 4 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Tourismus 2 1227 CRn P Německy 4 2 2 6 Z,ZK Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. KCR
Trvale udržitelný CR 1088 TUCR P Česky 4 1 1 4 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Veřejné finance 702 VF P Česky 4 2 2 6 Z,ZK Ing. Věra Nečadová KES
Anglický jazyk 1/CR-u5 611 ANJ1CRu5 CJ Česky 5 0 3 4 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2/CR-u4 618 ANJ2CRu4 CJ Česky 5 0 2 3 ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Aplikovaná sociální psychologie 1083 PSYA P Česky 5 1 1 3 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Diplomový seminář 1084 DS P Česky 5 0 2 2 ZA prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u4 633 FRJ2 CJ Česky 5 0 2 3 ZK Mgr. Markéta Fabešová KCR
Informační a rezervační technologie v CR 1080 IRT P Česky 5 1 2 3 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Italský jazyk 2/CR-u4 645 ITJ2 CJ Česky 5 0 2 3 ZK PhDr. Dana Zažímalová KCR
Management destinace 1077 MDS P Česky 5 1 1 3 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Management ubytovacích zařízení 1087 MNUZ P Česky 5 1 1 3 Z,ZK Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Německý jazyk 1/CR-u5 667 NEJ1 CJ Česky 5 0 3 4 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u4 672 NEJ2 CJ Česky 5 0 2 3 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u4 683 RUJ2 CJ Česky 5 0 2 3 ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u4 698 SPJ2 CJ Česky 5 0 2 3 ZK Mgr. Eva Tomanová KCR
Praxe CR 2 PRAX P Česky 6 0 0 28 ZA Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Anglický jazyk pro začátečníky u1 1124 AJZ V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk pro začátečníky u2 1161 AJZ V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk pro začátečníky u3 1162 AJZ V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk pro začátečníky u4 1163 AJZ V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u1 1113 ANJ2v V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u2 1143 AJVu2 V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u3 1144 ANJ2v V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 2V/CR-u4 1145 ANJ2v V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Angličtina pro veřejnou správu 770 AJVS V Česky 0 2 2 ZA KJ
Animace v cestovním ruchu 729 ACR V Česky 0 2 2 ZA KCR
Animation in Tourism 1206 ACRa V Anglicky 0 2 2 ZA RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Business Communication 803 BC V Anglicky 0 2 2 ZA Mgr. Zdislava Kratochvílová KES
Communication and Other Soft Skills 1076 CSS V Anglicky 2 0 2 ZA Mgr. Milan Straňák KZS
Dějiny cestovního ruchu 1368 DCR V Česky 0 2 2 ZA RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. KCR
DPH 1186 DPH V Česky 0 2 2 ZA Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Ecommerce v cestovním ruchu 1679 ECR V Česky 0 2 2 ZA KCR
Einführung in moderne Public Relations 1092 EMO V Německy 0 2 2 ZA Ing. Stanislav Rojík, Ph.D. KES
Ekoturistika 149 EKT V Česky 0 2 2 ZA KCR
Elektronické obchodování pro ekonomy 1231 EOE V Česky 0 2 2 ZA Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Environmentally Innovative Tourism 1229 EITa V Anglicky 2 0 2 ZA RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. KCR
Filosofická antropologie 1101 FA V Česky 2 0 1 ZA KS
Filosofie přírody 1100 FP V Česky 1 0 1 ZA KS
Finanční právo 1210 FP V Česky 1 1 2 ZA JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Francouzský jazyk 2/CR-u1 1118 FRJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u2 1158 FRJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u3 1159 FRJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Francouzský jazyk 2/CR-u4 1160 FRJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Fundamentals of Financial Mathematics 1130 ZFMa V Anglicky 1 2 4 ZA RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Gastronomie a stolničení 772 GAS V Česky 0 2 2 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Geografické a navigační systémy 1280 GNS V Česky 0 2 2 ZA KTS
Geografie obyvatelstva a sídel 1041 GOS V Česky 2 0 2 ZA KCR
Geography of the Czech Republic 761 GOCZ V Anglicky 2 0 2 ZA RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Geopsychology 1680 GEP V Anglicky 0 2 2 ZA RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. KCR
Handelskorrespondenz 1233 HK V Německy 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Chorvatský jazyk 2 804 CHJ2 V Česky 0 2 2 ZA KJ
Chorvatský jazyk 3 909 CHJ3 V Česky 0 2 2 ZA KJ
Interactive Communication 1174 ITK V Německy 2 0 2 ZA KCR
Interaktivní komunikace 163 ITK V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Intercultural Communication 1173 ITC V Anglicky 2 0 2 ZA Mgr. Vladimír Brtník KCR
International Business Week 929 IBW V Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
International Marketing for Hospitality and Tourism 1682 IMC V Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. KCR
Introduction into Modern Public Relations 1093 IMPR V Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
Italský jazyk 2/CR-u1 1117 ITJ2v V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Italský jazyk 2/CR-u2 1155 ITJ2v V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Italský jazyk 2/CR-u3 1156 ITJ2v V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Italský jazyk 2/CR-u4 1157 IJ2v V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Job Organization in the Hotel Trade 1172 JOHT V Anglicky 2 0 2 ZA RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. KCR
Komunální a regionální politika 1204 KRP V Česky 2 0 2 ZA doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. KCR
Kongresová turistika 1258 KT V Česky 2 0 2 ZA KCR
Konverzace v anglickém jazyce 115 KAJ V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Konverzace ve francouzském jazyce 559 KFJ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Markéta Fabešová KCR
Konverzace ve španělském jazyce 557 KSJ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Konverzace v italském jazyce 556 KIJ V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Dana Zažímalová KCR
Konverzace v německém jazyce 705 KNJ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Konverzace v ruském jazyce 558 KRJ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Kulturní dědictví a cestovní ruch B 1110 KDCRB V Česky 0 2 2 ZA Akad. mal. Vladimír Netolička KCR
Lázeňství 278 LAZ V Česky 0 2 2 ZA KCR
Management lázeňství a wellness 1196 MLW V Česky 2 0 2 ZA Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. KCR
Marketing auf Deutsch 1287 MGN V Německy 0 2 2 ZA Ing. Stanislav Rojík, Ph.D. KES
Matematika pro ekonomy 655 MEK V Česky 2 2 6 Z,ZK RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM
Moderní dějiny 1029 MD V Česky 0 2 2 ZA KCR
Multimediální tvorba I 1142 MLMI V Česky 0 3 3 ZA Mgr. Antonín Přibyl KTS
Německý jazyk pro začátečníky u1 1125 NJZ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk pro začátečníky u2 1164 NJZ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk pro začátečníky u3 1165 NJZ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk pro začátečníky u4 1166 NJZ V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u1 1114 NEJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u2 1146 NEJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u3 1147 NEJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Německý jazyk 2/CR-u4 1148 NJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Péče o kulturní dědictví 1197 PKD V Česky 2 0 2 ZA Akad. mal. Vladimír Netolička KCR
Personalistika v cestovním ruchu 922 PvC V Česky 0 2 2 ZA KCR
Planning and Regional Development of Tourism 762 PRRCa V Anglicky 2 0 2 ZA Ing. Tomáš Čihák KCR
Plánování a regionální rozvoj CR 760 PRRC V Česky 2 0 2 ZA KCR
Podnikání fyzické osoby 1232 PFO V Česky 0 2 2 ZA Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Politologie pro CR 1030 PG V Česky 2 0 2 ZA RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. KCR
Pracovní právo 1208 PP V Česky 2 0 2 ZA JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Presentation Skills in English 1050 PSE V Anglicky 0 2 2 ZA Mgr. Natália Ostrowski, M.A. KES
Projektový management v cestovním ruchu 1171 PMCR V Česky 2 0 2 ZA doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. KCR
Psychologie kultury 270 PSK V Česky 0 2 2 ZA KSP
Psychologie osobnosti 764 PSOS V Česky 2 0 2 ZA Mgr. Ondřej Škoda KSP
Rovnost pohlaví-úvod do gender studies 923 Rpu V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Eva Půlkrábková KCR
Ruský jazyk 2/CR-u1 1116 RUJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u2 1152 RJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u3 1153 RJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u4 1154 RJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Sales Foundations including Prospecting 1047 SF V Anglicky 0 2 2 ZA KCR
Selfmanagement a řízení lidských zdrojů 1170 SLZ V Česky 2 0 2 ZA KCR
Sport - Aerobic 1662 sA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Badminton 1648 sBM Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Basketbal 1650 sBB Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Bojové sporty 1654 sBS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Florbal 1646 sFB Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Futsal 1647 sFS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kondiční cvičení 1666 sC Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit 1643 sKL Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu 1644 sKLS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz outdoorový 1653 sKO Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz pěší turistiky 1659 sKPT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit 1663 sKTA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz vodní turistiky 1652 sKVT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz zimní turistiky 1656 sKZT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Lanové a lezecké aktivity 1657 sLLA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity 1655 sLOA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu 1205 SRA V Česky 0 2 2 ZA KS
Sport - Plavání 1665 sP Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Spinning 1658 sS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Stolní tenis 1651 sST Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Tenis 1645 sT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Volejbal 1649 sV Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Vstupní kurz 1664 sKVK Vs Česky 0 2 1 ZA KS
Sport - Zdravotní TV 1667 sZTV Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Správní právo 1209 SP V Česky 2 0 2 ZA JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Strategické řízení hotelu 1195 SRH V Česky 2 0 2 ZA KCR
Šetrné formy cestovního ruchu 1194 SFCR V Česky 2 0 2 ZA RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Španělský jazyk 2/CR-u1 1115 SPJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u2 1149 SPJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u3 1150 SJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u4 1151 SJ2v V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Tourist Destinations of Europe 1239 TDE V Anglicky 0 2 2 ZA KJ
Tourist Destinations of North America 1237 TDA V Anglicky 0 2 2 ZA KJ
Turistické zajímavosti ČR 98 TUZ V Česky 0 2 2 ZA Akad. mal. Vladimír Netolička KCR
Úvod do dějin umění 708 UDU V Česky 0 2 2 ZA KCR
Úvod do geografie 709 UGECR V Česky 0 2 2 ZA RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. KCR
Úvod do mezinárodních vztahů 1026 UMV V Česky 2 0 2 ZA KCR
Úvod do rekreologie 1177 ÚR V Česky 2 0 2 ZA KS
Veřejné vystupování 263 VVY V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Využití GIS 771 GIS V Česky 0 2 2 ZA KCR
Využití Internetu v cestovním ruchu 1281 VICR V Česky 0 2 2 ZA KTS
Wirtschaftsdeutsch 1235 WD V Německy 0 2 2 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Základy finanční matematiky 912 ZFM V Česky 1 2 4 ZA RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Základy religionistiky 1102 ZR V Česky 2 0 1 ZA KS
Zpracování bakalářské práce 913 ZBP V Česky 0 2 2 ZA RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. KM

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze dvou možností (z těchto předmětů musí získat 11 kreditů):
a) matematika
b) metodika průvodcovské činnosti

Volně volitelné předměty si student volí podle aktuální nabídky.

Legenda:
ZA - zápočet
ZK - zkouška

Cizí jazyk 1: Student si volí jeden první jazyk s možnost volby mezi AJ a NJ.
Cizí jazyk 2: Student si volí jeden druhý jazyk s možnost volby mezi AJ, NJ,ŠP,RJ,FJ,ITJ
Volí-li si student jako 1.jazyk NJ, volí si povinně jako 2.jazyk AJ
Praxe 1 týden po 2.semestru a 1.týden po 4.semestru
Prázdninová praxe 3 týdny po 1.ročníku a 3 týdny po 2.ročníku
Souvislá praxe 14 týdnů v 6.semestru

Sport: volitelné dle zájmu studenta (aerobik, míčové hry, tenis, plavání)


Státní závěrečná zkouška má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku z následujících okruhů:

  • Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
  • Management podniků cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Management cestovních kanceláří a agentur + Management ubytovacích zařízení)
  • Řízení a marketing cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Evropská ekonomická integrace, Management destinace, Marketing cestovního ruchu)
  • Ekonomika (patří sem okruhy z předmětu Podniková ekonomika)

    Zpět na přehled plánů