Doporučený studijní plán

Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Akademické psaní 500115 AKP P Česky 1 2 2 0 2 ZA Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Anglický jazyk 1/FŘ-u1 500120 ANJ1 CJ Česky 1 0 8 0 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Management 500166 MAN P Česky 1 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Management (AJ) 500110 MANa P Anglicky 1 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Matematika 500112 MATfr P Česky 1 6 12 0 6 Z,ZK RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Mathematics 500113 MATfra P Anglicky 1 6 12 0 6 Z,ZK RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Microeconomics 500118 MIEa P Anglicky 1 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Mikroekonomie 500117 MIE P Česky 1 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Německý jazyk 1/FŘ-u1 500121 NEJ1 CJ Česky 1 0 8 0 3 ZA Mgr. Václav Hadrava KES
Podniková ekonomika 1 500164 PEK1 P Česky 1 6 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. KES
Základy účetnictví 500116 ZAU P Česky 1 4 8 0 4 ZA Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Anglický jazyk 1/FŘ-u2 500132 ANJ2 CJ Česky 2 0 8 0 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Finanční účetnictví 500123 FU P Česky 2 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Macroeconomics 500125 MAEa P Anglicky 2 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Makroekonomie 500124 MAE P Česky 2 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Marketing 500127 MGA P Česky 2 8 6 0 4 Z,ZK Ing. Marie Slabá, Ph.D. KES
Marketing 500128 MGAa P Anglicky 2 8 6 0 4 Z,ZK Ing. Marie Slabá, Ph.D. KES
Matematické metody v ekonomii 500130 MME P Česky 2 6 12 0 6 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Německý jazyk 1/FŘ-u2 500135 NEJ2 CJ Česky 2 0 8 0 3 ZA Mgr. Václav Hadrava KES
Podniková ekonomika 2 500131 PEK2 P Česky 2 6 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Úvod do ICT 500122 ICT P Česky 2 4 4 0 3 ZA PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Anglický jazyk 1/FŘ-u3 500133 ANJ3 CJ Česky 3 0 8 0 3 ZA Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Human Resource Management 500143 RLZa P Anglicky 3 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Manažerské účetnictví 500170 MU P Česky 3 6 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. KES
Německý jazyk 1/FŘ-u3 500136 NEJ3 CJ Česky 3 0 8 0 3 ZA Mgr. Václav Hadrava KES
Podniková informatika 500141 POI P Česky 3 4 8 0 5 Z,ZK doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. KTS
Řízení lidských zdrojů 500142 RLZ P Česky 3 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Statistics 500139 STAa P Anglicky 3 8 12 0 6 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Statistika 500138 STA P Česky 3 8 12 0 6 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Anglický jazyk 1/FŘ-u4 500134 ANJ4 CJ Česky 4 0 10 0 5 Z,ZK Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. KES
Daně 500165 DAN P Česky 4 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Ekonomika veřejného sektoru 500157 EVS PV Česky 4 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Financial Management 500147 FRPa P Anglicky 4 6 10 0 6 Z,ZK doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. KES
Finanční řízení podniku 500146 FRP P Česky 4 6 10 0 6 Z,ZK doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. KES
Německý jazyk 1/FŘ-u4 500137 NEJ4 CJ Česky 4 0 10 0 5 Z,ZK Mgr. Václav Hadrava KES
Praktikum z účetnictví na PC 500159 PUPC PV Česky 4 0 8 0 3 ZA Ing. Ema Symonová KES
Právo 500145 PRV P Česky 4 12 0 0 4 ZA JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Projektové řízení 1 500155 PR1 PV Česky 4 4 6 0 3 ZA Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Průmyslová logistika 500171 PL PV Česky 4 6 4 0 4 ZA doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. KES
Simulační manažerské hry 500160 SMH PV Česky 4 0 8 0 3 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Strategický management 500167 STR P Česky 4 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Strategic Management 500168 STRa P Anglicky 4 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Cvičná firma 500161 CVF PV Česky 5 0 8 0 3 ZA Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Daně pro podnikovou praxi 500158 DPP PV Česky 5 6 4 0 4 Z,ZK Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Management kvality 500151 MAK P Česky 5 8 6 0 5 Z,ZK doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. KES
Manažerská etika 500162 MEZI PV Česky 5 4 4 0 3 ZA Ing. Věra Nečadová KES
Marketingová komunikace 500154 MK P Česky 5 6 8 0 5 Z,ZK PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. KES
Money, banks, fin.markets 1385 PBFTa P Anglicky 5 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Petr Jiříček, Ph.D. KES
Peníze, banky a finanční trhy 1386 PBFT P Česky 5 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Petr Jiříček, Ph.D. KES
Projektové řízení 2 500156 PR2 PV Česky 5 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Martina Kuncová, Ph.D. KES
Psychologie a sociologie 500163 PSY PV Česky 5 4 4 0 3 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Zpracování bakalářské práce 1 500152 ZBP1 P Česky 5 0 8 0 6 ZA Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Praxe FŘ 1397 PRAX P Česky 6 0 0 0 24 ZA Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. KES
Zpracování bakalářské práce 2 500153 ZBP2 P Česky 6 0 8 0 6 ZA Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Cizí jazyk 1: student si volí mezi AJ anebo NJ

Povinnost vystudovat 1 předmět v cizím jazyce: Student musí během studia absolvovat alespoň jeden předmět v cizím jazyce dle aktuální nabídky. V cizím jazyce jsou nabízeny i některé z povinných předmětů (např. anglicky vyučované Management, Microeconomics, Macroeconomics, Marketing, německy vyučovaný Marketing auf Deutsch). Pokud si student zvolí předmět v cizím jazyce z povinných předmětů, po absolvování splní povinnost studia předmětu v cizím jazyce a získává kredity za povinný předmět. Studiem téhož předmětu v českém jazyce student již další kredity nezíská.

Povinně volitelné předměty jsou složeny ze dvou bloků, každý student musí splnit minimálně 1 předmět z každého bloku. Ze všech povinně volitelných předmětů (blok 1, blok 2) musí každý student získat 12 kreditů.

PV-blok I            

  • Projektové řízení 1
  • Ekonomika veřejného sektoru
  • Průmyslová logistika
  • Projektové řízení 2                                                                                                            
  • Daně pro podnikovou praxi

PV-blok II           

  • Praktikum z účetnictví na PC
  • Simulační manažerské hry
  • Cvičná firma
  • Manažerská etika
  • Psychologie a sociologie                                                                                            

Z volitelných předmětů musí každý student získat minimálně 8 kreditů (za sporty max. 2 kredity). Doporučené rozložení je toto: 4 kredity ve 3.semestru, 2 kredity ve 4.semestru, 2 kredity v 5.semestru

Předmět Praxe FŘ odpovídá 15 týdnům praxe ve firmě či organizaci. Student praxi vykonává v 6.semestru studia.

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu a z obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu jsou vybrány z oblastí teoretické ekonomie, financí a podnikové ekonomiky a managementu. Tvoří tři obsahově ucelené bloky shrnující určující poznatky z následujících předmětů
takto:                                                                                                                                                                         

1)       Ekonomie:                               

          Mikroekonomie (ZT)               

          Makroekonomie (ZT)                                                                                                                                                                

2)       Finanční řízení podniku:

          Základy účetnictví (ZT)          

          Finanční účetnictví (PZ)               

          Finanční řízení podniku (PZ)        

          Manažerské účetnictví (PZ)         

          Daně (PZ)                                        

           Peníze, banky a finanční trhy (PZ)    

           Podniková ekonomika 1,2 (PZ)                                                                                                                                                             

3)       Management:                                  

          Management (ZT)             

          Strategický management (PZ)     

          Management kvality (PZ)

          Řízení lidských zdrojů (PZ)

Zpět na přehled plánů