Doporučený studijní plán

Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Diplomový seminář I 1838 DS1 P česky 1 6 0 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Hygiena a protiepidemická opatření ve zdravotnickém zařízení 1843 HPAZZ P česky 1 5 5 0 3 ZA PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. KZS
Kvalita a bezpečí v klinických postupech I 1845 KBKP1 P česky 1 10 0 0 3 ZA doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA KZS
Kvalita a standardy v ošetřovatelské péči 1840 KSOP P česky 1 5 5 0 4 ZK Mgr. David Rezničenko, MHA KZS
Marketing ve zdravotnických zařízeních 1862 MZZ P česky 1 5 5 0 3 ZA Mgr. Jana Růžičková, MBA KZS
Odborná praxe I 1841 OP1 P česky 1 0 80 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Praxe založená na důkazech 1844 PZD P česky 1 5 5 0 4 ZK prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. KZS
Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních I 1839 RKZZ1 P česky 1 10 10 0 4 ZA MUDr. David Marx, Ph.D. KZS
Zdravotnická technika a metrologie 1842 ZTM P česky 1 10 5 0 3 ZA Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA KZS
Auditní činnost ve zdravotnických zařízeních I 1849 ACZZ1 P česky 2 5 5 0 3 ZA Mgr. Eva Pavelková KZS
Bezpečnot a ochrana zdraví ve zdravotnických zařízeních 1870 BOZZZ P česky 2 12 0 0 3 ZA Ing. Jan Rais, MBA KZS
Diplomový seminář II 1847 DS2 P česky 2 6 0 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Ekonomika a financování zdravotnictví 1848 EFZ P česky 2 10 0 0 3 ZA Ing. Milan Havlík KZS
Etika ve zdravotnictví 1852 EZ P česky 2 5 5 0 3 ZK doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Kvalita a bezpečí v klinických postupech II 1851 KBKP2 P česky 2 0 10 0 4 ZK doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA KZS
Odborná praxe II 1850 OP2 P česky 2 0 80 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Odborná praxe - individuální 1855 Opi P česky 2 0 120 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních II 1854 RKZZ2 P česky 2 10 10 0 4 ZK MUDr. David Marx, Ph.D. KZS
Vybrané metody výzkumu v oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb 1853 VMVOK P česky 2 5 5 0 3 ZA prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. KZS
Zdravotní a sociální politika státu 1869 ZSPS P česky 2 10 10 0 3 ZA KZS
Auditní činnost ve zdravotnických zařízeních II 1861 ACZZ2 P česky 3 5 5 0 4 ZK Mgr. Eva Pavelková KZS
Leadership a komunikace I 1859 LK1 P česky 3 10 10 0 3 ZA Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M. KZS
Lidské zdroje a personalistika I 1856 LZP1 P česky 3 10 10 0 3 ZA Mgr. Vendula Pírková KZS
Management řízení rizik a bezpečí ve zdravotnictví I 1858 MRRBZ1 P česky 3 5 5 0 4 ZA MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA KZS
Odborná praxe III 1864 OP3 P česky 3 0 80 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Role manažera I 1857 RM1 P česky 3 10 10 0 4 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Statistika ve zdravotnictví 1863 SZ P česky 3 5 10 0 3 ZA prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. KZS
Zdravotnické právo I 1860 ZP1 P česky 3 15 0 0 3 ZA JUDr. Renata Korečková KZS
Leadership a komunikace II 1866 LK2 P česky 4 10 10 0 4 ZK Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M. KZS
Lidské zdroje a personalistika II 1865 LZP2 P česky 4 10 10 0 4 ZK Mgr. Vendula Pírková KZS
Management řízení rizik a bezpečí ve zdravotnictví II 1868 MRRBZ2 P česky 4 5 5 0 4 ZK MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA KZS
Odborná praxe IV 1872 OP4 P česky 4 0 80 0 4 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Role manažera II 1867 RM2 P česky 4 10 10 0 4 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Zdravotnické právo II 1871 ZP2 P česky 4 10 0 0 4 ZK JUDr. Renata Korečková KZS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím