Doporučený studijní plán

Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Akademické psaní 500194 AKP P Česky 1 0 1 2 ZA Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Anglický jazyk 1/CR-u1 500195 ANJ1 CJ Česky 1 0 4 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Komunikační a prezentační dovednosti 500235 KPD P Česky 1 0 2 3 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Management 500166 MAN P Česky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Management (AJ) 500110 MANa P Anglicky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Matematika 500112 MATfr P Česky 1 2 2 4 Z,ZK RNDr. Radek Stolín, Ph.D. KM
Microeconomics 500118 MIEa P Anglicky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Mikroekonomie 500117 MIE P Česky 1 2 2 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Německý jazyk 2/CR-u1 500219 NEJ2 CJ Česky 1 0 2 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Právo 500200 PRV P Česky 1 3 0 3 ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Ruský jazyk 2/CR-u1 500224 RUJ2 CJ Česky 1 0 2 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u1 500229 SPJ2 CJ Česky 1 0 2 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 1/CR-u2 500196 ANJ1 CJ Česky 2 0 4 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Aplikovaná statistika 500202 AST P Česky 2 2 2 5 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Macroeconomics 500125 MAEa P Anglicky 2 2 2 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Makroekonomie 500124 MAE P Česky 2 2 2 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Marketing 500128 MGAa P Anglicky 2 2 2 4 Z,ZK Ing. Marie Slabá, Ph.D. KES
Marketing 500127 MGA P Česky 2 2 2 4 Z,ZK Ing. Marie Slabá, Ph.D. KES
Německý jazyk 2/CR-u2 500220 NEJ2 CJ Česky 2 0 2 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Podniková ekonomika 1 500164 PEK1 P Česky 2 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. KES
Ruský jazyk 2/CR-u2 500225 RUJ2 CJ Česky 2 0 2 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Španělský jazyk 2/CR-u2 500230 SPJ2 CJ Česky 2 0 2 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Úvod do průvodcovské činnosti 500237 UPC PV Česky 2 0 40 3 ZA Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Základy cestovního ruchu 500201 ZCR P Česky 2 2 2 5 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Anglický jazyk 1/CR-u3 500197 ANJ1 CJ Česky 3 0 4 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Geografie cestovního ruchu světa 500203 GECRS P Česky 3 2 2 4 Z,ZK doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. KCR
Management ubytovacích zařízení 500204 MNUZ P Česky 3 2 2 4 Z,ZK Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Metodika průvodcovské činnosti 500215 MPC PV Česky 3 0 2 2 ZA KCR
Německý jazyk 2/CR-u3 500221 NEJ2 CJ Česky 3 0 2 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Plánování a regionální rozvoj CR 500217 PRRC PV Česky 3 2 2 4 Z,ZK doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. KCR
Projektový management v cestovním ruchu 500218 PMCR PV Česky 3 2 2 4 Z,ZK doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. KCR
Ruský jazyk 2/CR-u3 500226 RUJ2 CJ Česky 3 0 2 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Řízení lidských zdrojů 500142 RLZ PV Česky 3 2 2 4 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Španělský jazyk 2/CR-u3 500231 SPJ2 CJ Česky 3 0 2 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Teorie služeb cestovního ruchu 500205 TESL P Česky 3 2 2 4 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Základy finančního účetnictví 500206 ZFU P Česky 3 1 2 3 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Anglický jazyk 1/CR-u4 500198 ANJ1 CJ Česky 4 0 4 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Daně 500236 DAN PV Česky 4 2 2 5 Z,ZK Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Field Trip 500238 FT P Česky 4 0 40 3 ZA Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Geografie cestovního ruchu České republiky 500207 GEOCR P Česky 4 2 2 4 Z,ZK doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. KCR
Komunální a regionální politika 500216 KRP PV Česky 4 2 2 4 Z,ZK KCR
Kulturní dědictví 500208 KUD P Česky 4 2 2 3 Z,ZK KCR
Management cestovních kanceláří a agentur 500209 MNCK P Česky 4 2 2 4 Z,ZK KCR
Management destinace 500210 MDS P Česky 4 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. KCR
Management pohostinských zařízení 500214 MPZ PV Česky 4 0 2 2 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Německý jazyk 2/CR-u4 500222 NEJ2 CJ Česky 4 0 2 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Podniková ekonomika 2 500131 PEK2 PV Česky 4 2 2 5 Z,ZK doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Ruský jazyk 2/CR-u4 500227 RUJ2 CJ Česky 4 0 2 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Simulační manažerské hry 500160 SMH PV Česky 4 0 2 3 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Španělský jazyk 2/CR-u4 500232 SPJ2 CJ Česky 4 0 2 3 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Anglický jazyk 1/CR-u5 500199 ANJ1 CJ Česky 5 0 4 5 Z,ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu 500211 IRT P Česky 5 1 3 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Německý jazyk 2/CR-u5 500223 NEJ2 CJ Česky 5 0 2 4 Z,ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Ruský jazyk 2/CR-u5 500228 RUJ2 CJ Česky 5 0 2 4 Z,ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Seminář k bakalářské práci 500212 SBP P Česky 5 0 4 5 ZA KCR
Španělský jazyk 2/CR-u5 500233 SPJ2 CJ Česky 5 0 2 4 Z,ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Trvale udržitelný cestovní ruch 500213 TUCR P Česky 5 2 2 4 Z,ZK doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. KCR
Bakalářská práce 500239 BP P Česky 6 0 0 7 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Praxe 500240 PRX P Česky 6 0 2 22 ZA Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Povinně volitelné předměty skupiny B jsou členěny do třech tematicky zaměřených podskupin, a to:
  • Jazyky - němčina, ruština, španělština
  • Cestovní ruch - Management pohostinských zařízení, Metodika průvodcovské činnosti, Komunální a regionální politika v cestovním ruchu, Plánovaní a regionální rozvoj v cestovním ruchu, Projektový management v cestovním ruchu
  • Ekonomika a Management - Daně, Podniková ekonomika 2, Řízení lidských zdrojů, Simulační manažerské hry

Student má povinnost získat za povinně volitelné předměty skupiny B minimálně 30 kreditů. Přitom:

  • si v každém semestru s výjimkou šestého semestru volí minimálně jeden cizí jazyk z nabídky druhého cizího jazyku (němčina, ruština, španělština). Za druhý cizí jazyk musí student získat minimálne 16 kreditů za celou dobu studia.
  • si volí předmět z nabídky, která rozšiřuje a prohlubuje znalosti získané v povinných předmětech, a to následovně: 
          --- minimálně jeden předmět ze skupiny Cestovní ruch
          --- minimálně jeden předmět ze skupiny Ekonomika a management
Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím