Doporučený studijní plán

Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Akademické psaní 500194 AKP P Česky 1 0 6 0 2 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Cizí jazyk II u1 – němčina 500219 NEJ2 CJ Česky 1 0 6 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u1– ruština 500224 RUJ2 CJ Česky 1 0 6 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u1– španělština 500229 SPJ2 CJ Česky 1 0 6 0 3 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u1 – angličtina 500195 ANJ1 CJ Česky 1 0 8 0 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Komunikační a prezentační dovednosti 500235 KPD P Česky 1 0 8 0 3 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Management 500166 MAN P Česky 1 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Management (AJ) 500110 MANa P Anglicky 1 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Matematika 500253 MATcr P Česky 1 6 12 0 4 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Microeconomics 500118 MIEa P Anglicky 1 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Mikroekonomie 500117 MIE P Česky 1 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Právo 500200 PRV P Česky 1 6 0 0 3 ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Aplikovaná statistika 500202 AST P Česky 2 6 8 0 5 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Applied Statistics 500264 ASTa P Anglicky 2 6 8 0 5 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Cizí jazyk II u2 – němčina 500220 NEJ2 CJ Česky 2 0 4 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u2– ruština 500225 RUJ2 CJ Česky 2 0 4 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u2– španělština 500230 SPJ2 CJ Česky 2 0 4 0 3 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u2 – angličtina 500196 ANJ1 CJ Česky 2 0 6 0 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Macroeconomics 500125 MAEa P Anglicky 2 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Makroekonomie 500124 MAE P Česky 2 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Marketing 500127 MGA P Česky 2 8 6 0 4 Z,ZK Ing. Marie Slabá, Ph.D. KES
Marketing 500128 MGAa P Anglicky 2 8 6 0 4 Z,ZK Ing. Marie Slabá, Ph.D. KES
Podniková ekonomika 1 500164 PEK1 P Česky 2 6 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. KES
Úvod do průvodcovské činnosti 500237 UPC P Česky 2 0 40 0 3 ZA Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Základy cestovního ruchu 500201 ZCR P Česky 2 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Cizí jazyk II u3 – němčina 500221 NEJ2 CJ Česky 3 0 6 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u3– ruština 500226 RUJ2 CJ Česky 3 0 6 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u3– španělština 500231 SPJ2 CJ Česky 3 0 6 0 3 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u3 – angličtina 500197 ANJ1 CJ Česky 3 0 8 0 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Geografie cestovního ruchu světa 500203 GECRS P Česky 3 6 8 0 4 Z,ZK doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. KCR
Management ubytovacích zařízení 500204 MNUZ P Česky 3 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Metodika průvodcovské činnosti 500215 MPC PV Česky 3 0 6 0 2 ZA Ing. Martina Drašarová, Ph.D. KCR
Plánování a regionální rozvoj v CR 500217 PRRC PV Česky 3 6 8 0 4 Z,ZK doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. KCR
Projektový management v cestovním ruchu 500218 PMCR PV Česky 3 6 8 0 4 Z,ZK doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. KCR
Řízení lidských zdrojů 500142 RLZ PV Česky 3 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Teorie služeb cestovního ruchu 500205 TESL P Česky 3 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Základy finančního účetnictví 500206 ZFU P Česky 3 3 8 0 3 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Cizí jazyk II u4 – němčina 500222 NEJ2 CJ Česky 4 0 4 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u4– ruština 500227 RUJ2 CJ Česky 4 0 4 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u4– španělština 500232 SPJ2 CJ Česky 4 0 4 0 3 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u4 – angličtina 500198 ANJ1 CJ Česky 4 0 8 0 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Daně 500236 DAN PV Česky 4 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Field Trip 500238 FT P Česky 4 0 40 0 3 ZA Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Geografie cestovního ruchu České republiky 500207 GEOCR P Česky 4 6 6 0 4 Z,ZK doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. KCR
Komunální a regionální politika v cestovním ruchu 500216 KRP PV Česky 4 6 8 0 4 Z,ZK KCR
Kulturní dědictví 500208 KUD P Česky 4 6 8 0 3 Z,ZK Mgr. Pavel Macků KCR
Management cestovních kanceláří a agentur 500209 MNCK P Česky 4 6 8 0 4 Z,ZK doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD. KCR
Management destinace 500210 MDS P Česky 4 6 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. KCR
Management pohostinských zařízení 500214 MPZ PV Česky 4 0 6 0 2 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Podniková ekonomika 2 500131 PEK2 PV Česky 4 6 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. KES
Simulační manažerské hry 500160 SMH PV Česky 4 0 8 0 3 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Cizí jazyk II u5 – němčina 500223 NEJ2 CJ Česky 5 0 8 0 4 Z,ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u5– ruština 500228 RUJ2 CJ Česky 5 0 8 0 4 Z,ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u5– španělština 500233 SPJ2 CJ Česky 5 0 8 0 4 Z,ZK Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u5 – angličtina 500199 ANJ1 CJ Česky 5 0 10 0 5 Z,ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu 500211 IRT P Česky 5 6 8 0 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Seminář k bakalářské práci 500212 SBP P Česky 5 0 0 0 5 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Trvale udržitelný cestovní ruch 500213 TUCR P Česky 5 6 8 0 4 Z,ZK doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. KCR
Bakalářská práce 500239 BP P Česky 6 0 0 0 7 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Praxe 500240 PRX P Česky 6 0 2 0 22 ZA Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Student musí získat nejméně 180 kreditů v následující struktuře:

 • 146 kreditů z povinných předmětů včetně povinného anglického jazyka
 • 30 kreditů z povinně volitelných předmětů
 • 4 kredity z volitelných předmětů

Cizí jazyky:

Cizí jazyk 1: povinně AJ

Cizí jazyk 2: povinný - možnost volby (nabídka zařazena mezi povinně volitelné předměty)

 

Povinně volitelné předměty jsou členěny do třech tematicky zaměřených podskupin:

Jazyky (druhý povinný jazyk)

 • němčina
 • ruština
 • španělština

Cestovní ruch

 • Management pohostinských zařízení
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Komunální a regionální politika v cestovním ruchu
 • Plánovaní a regionální rozvoj v cestovním ruchu
 • Projektový management v cestovním ruchu

Ekonomika a Management

 • Daně
 • Podniková ekonomika 2
 • Řízení lidských zdrojů
 • Simulační manažerské hry

Student si v každém semestru s výjimkou šestého semestru volí minimálně jeden cizí jazyk z nabídky druhého cizího jazyka (němčina, ruština, španělština). Za druhý cizí jazyk musí student získat minimálně 16 kreditů za celou dobu studia.

Student si volí předmět z nabídky, která rozšiřuje a prohlubuje znalosti získané v povinných předmětech:

 • minimálně jeden předmět ze skupiny Cestovní ruch
 • minimálně jeden předmět ze skupiny Ekonomika a management

 

Volitelné předměty:

Z volně volitelných předmětů musí student získat min. 4 kredity. Vybírá si dle aktuální nabídky.

 

Pozn.: K posílení svých jazykových kompetencí musí student vedle povinných jazyků během studia absolvovat alespoň jeden další předmět v cizím jazyce dle aktuální nabídky.

 

Praxe:

Je povinná v rozsahu 14 týdnů v letním semestru 3. ročníku.

 

Státní závěrečná zkouška

Má dvě části - státní zkoušku ze studijního programu a obhajobu bakalářské práce.

Státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu tvoří tři obsahově ucelené bloky:

1) Ekonomie a ekonomika:

 • Mikroekonomie
 • Makroekonomie
 • Podniková ekonomika 1

2) Teorie cestovního ruchu:

 • Základy cestovního ruchu
 • Teorie služeb cestovního ruchu
 • Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu

3) Management a marketing v cestovním ruchu:

 • Marketing
 • Management
 • Management destinace
 • Management cestovních kanceláří a agentur
 • Management ubytovacích zařízení
Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím