Doporučený studijní plán

Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Akademické psaní 500194 AKP P česky 1 0 6 0 2 ZA Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. KCR
Cizí jazyk II u1 – němčina 500219 NEJ2 CJ česky 1 0 6 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u1– ruština 500224 RUJ2 CJ česky 1 0 6 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u1– španělština 500229 SPJ2 CJ česky 1 0 6 0 3 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u1 – angličtina 500195 ANJ1 P česky 1 0 8 0 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Komunikační a prezentační dovednosti 500235 KPD P česky 1 0 8 0 3 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Management 500166 MAN P česky 1 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Management (AJ) 500110 MANa P anglicky 1 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Matematika 500253 MATcr P česky 1 6 12 0 4 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Microeconomics 500118 MIEa P anglicky 1 8 6 0 5 Z,ZK doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Mikroekonomie 500117 MIE P česky 1 8 6 0 5 Z,ZK doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Právo 500200 PRV P česky 1 6 0 0 3 ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Cizí jazyk II u2 – němčina 500220 NEJ2 CJ česky 2 0 4 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u2– ruština 500225 RUJ2 CJ česky 2 0 4 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u2– španělština 500230 SPJ2 CJ česky 2 0 4 0 3 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u2 – angličtina 500196 ANJ1 P česky 2 0 6 0 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Macroeconomics 500125 MAEa P anglicky 2 8 6 0 5 Z,ZK doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Makroekonomie 500124 MAE P česky 2 8 6 0 5 Z,ZK doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. KES
Marketing 500128 MGAa P anglicky 2 8 6 0 4 Z,ZK Ing. Marie Slabá, Ph.D. KES
Marketing 500315 MGA P česky 2 8 6 0 4 Z,ZK Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KCR
Podniková ekonomika 1 500164 PEK1 P česky 2 6 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. KES
Úvod do průvodcovské činnosti 500237 UPC P česky 2 0 40 0 3 ZA Ing. Martina Drašarová, Ph.D. KCR
Základy cestovního ruchu 500201 ZCR P česky 2 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Aplikovaná statistika 500202 AST P česky 3 6 8 0 5 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Applied Statistics 500264 ASTa P anglicky 3 6 8 0 5 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Cizí jazyk II u3 – němčina 500221 NEJ2 CJ česky 3 0 6 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u3– ruština 500226 RUJ2 CJ česky 3 0 6 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u3– španělština 500231 SPJ2 CJ česky 3 0 6 0 3 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u3 – angličtina 500197 ANJ1 P česky 3 0 8 0 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Geografie cestovního ruchu světa 500203 GECRS P česky 3 6 8 0 4 Z,ZK prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. KCR
Management ubytovacích zařízení 500204 MNUZ P česky 3 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Metodika průvodcovské činnosti 500215 MPC PV CR česky 3 0 6 0 2 ZA Ing. Martina Drašarová, Ph.D. KCR
Plánování a regionální rozvoj v CR 500217 PRRC PV CR česky 3 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Tomáš Čihák KCR
Projektový management v cestovním ruchu 500218 PMCR PV CR česky 3 6 8 0 4 Z,ZK doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. KCR
Řízení lidských zdrojů 500142 RLZ PV EM česky 3 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Teorie služeb cestovního ruchu 500205 TESL P česky 3 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Základy finančního účetnictví 500206 ZFU P česky 3 3 8 0 3 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Cizí jazyk II u4 – němčina 500222 NEJ2 CJ česky 4 0 4 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u4– ruština 500227 RUJ2 CJ česky 4 0 4 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u4– španělština 500232 SPJ2 CJ česky 4 0 4 0 3 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u4 – angličtina 500198 ANJ1 P česky 4 0 8 0 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Daně 500236 DAN PV EM česky 4 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Field Trip 500238 FT P česky 4 0 40 0 3 ZA Ing. Martina Drašarová, Ph.D. KCR
Geografie cestovního ruchu České republiky 500207 GEOCR P česky 4 6 6 0 4 Z,ZK prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. KCR
Komunální a regionální politika v cestovním ruchu 500216 KRP PV CR česky 4 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Tomáš Čihák KCR
Kulturní dědictví 500208 KUD P česky 4 6 8 0 3 Z,ZK Mgr. Markéta Jirmanová Poláková KCR
Management cestovních kanceláří a agentur 500209 MNCK P česky 4 6 8 0 4 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Management destinace 500210 MDS P česky 4 6 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. KCR
Management pohostinských zařízení 500214 MPZ PV CR česky 4 0 6 0 2 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Podniková ekonomika 2 500131 PEK2 PV EM česky 4 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Simona Činčalová, Ph.D. KES
Simulační manažerské hry 500160 SMH PV EM česky 4 0 8 0 3 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Cizí jazyk II u5 – němčina 500223 NEJ2 CJ česky 5 0 8 0 4 Z,ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u5– ruština 500228 RUJ2 CJ česky 5 0 8 0 4 Z,ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u5– španělština 500233 SPJ2 CJ česky 5 0 8 0 4 Z,ZK Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u5 – angličtina 500199 ANJ1 P česky 5 0 10 0 5 Z,ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu 500211 IRT P česky 5 6 8 0 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Seminář k bakalářské práci 500212 SBP P česky 5 4 0 0 5 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Trvale udržitelný cestovní ruch 500213 TUCR P česky 5 6 8 0 4 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Bakalářská práce 500239 BP P česky 6 0 0 0 7 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Praxe 500240 PRX P česky 6 0 2 0 22 ZA Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. KCR

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Student musí získat nejméně 180 kreditů v následující struktuře:

 • 146 kreditů z povinných předmětů včetně povinného anglického jazyka
 • 30 kreditů z povinně volitelných předmětů
 • 4 kredity z volitelných předmětů

Cizí jazyky:

Cizí jazyk 1: povinně AJ

Cizí jazyk 2: povinný - možnost volby (nabídka zařazena mezi povinně volitelné předměty)

 

Povinně volitelné předměty jsou členěny do třech tematicky zaměřených podskupin:

Jazyky (druhý povinný jazyk)

 • němčina
 • ruština
 • španělština

Cestovní ruch

 • Management pohostinských zařízení
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Komunální a regionální politika v cestovním ruchu
 • Plánovaní a regionální rozvoj v cestovním ruchu
 • Projektový management v cestovním ruchu

Ekonomika a Management

 • Daně
 • Podniková ekonomika 2
 • Řízení lidských zdrojů
 • Simulační manažerské hry

Student si v každém semestru s výjimkou šestého semestru volí minimálně jeden cizí jazyk z nabídky druhého cizího jazyka (němčina, ruština, španělština). Za druhý cizí jazyk musí student získat minimálně 16 kreditů za celou dobu studia. Povinnost absolvování druhého povinného jazyka je splněna pouze tehdy, pokud student absolvuje všech 5 úrovní jediného jazyka.

Student si volí předmět z nabídky, která rozšiřuje a prohlubuje znalosti získané v povinných předmětech:

 • minimálně jeden předmět ze skupiny Cestovní ruch
 • minimálně jeden předmět ze skupiny Ekonomika a management

 

Volitelné předměty:

Z volně volitelných předmětů musí student získat min. 4 kredity. Vybírá si dle aktuální nabídky.

 

Pozn.: K posílení svých jazykových kompetencí musí student vedle povinných jazyků během studia absolvovat alespoň jeden další předmět v cizím jazyce dle aktuální nabídky.

 

Praxe:

Je povinná v rozsahu 14 týdnů v letním semestru 3. ročníku.

 

Státní závěrečná zkouška

Má dvě části - státní zkoušku ze studijního programu a obhajobu bakalářské práce.

Státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu tvoří tři obsahově ucelené bloky:

1) Ekonomie a ekonomika:

 • Mikroekonomie
 • Makroekonomie
 • Podniková ekonomika 1

2) Teorie cestovního ruchu:

 • Základy cestovního ruchu
 • Teorie služeb cestovního ruchu
 • Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu

3) Management a marketing v cestovním ruchu:

 • Marketing
 • Management
 • Management destinace
 • Management cestovních kanceláří a agentur
 • Management ubytovacích zařízení
Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím