Doporučený studijní plán

Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2024/2025

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Akademické psaní 505002 AP P česky 1 0 6 0 2 ZA Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. KCR
Cizí jazyk II u1 – němčina 505003 NEJ2U1 CJ česky 1 0 6 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u1 – ruština 505004 RUJ2U1 CJ česky 1 0 6 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u1 – španělština 505005 SJ2U1 CJ česky 1 0 6 0 3 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u1 – angličtina 505006 CJIUA1 P česky 1 0 8 0 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Komunikační a prezentační dovednosti 505007 KPD P česky 1 0 8 0 3 ZA Ing. Martina Drašarová, Ph.D. KCR
Management 505008 M P česky 1 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Management (AJ) 505009 Ma P anglicky 1 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Roman Fiala, Ph.D. KES
Matematika 505010 M P česky 1 6 12 0 4 Z,ZK doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. KM
Microeconomics (AJ) 505011 Ma P anglicky 1 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Mikroekonomie 505012 MIE P česky 1 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Právo 505013 P P česky 1 6 0 0 3 ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Cizí jazyk II u2 – němčina 505014 NEJ2U2 CJ česky 2 0 4 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u2 – ruština 505015 RUJ2U2 CJ česky 2 0 4 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u2 – španělština 505016 SJ2U2 CJ česky 2 0 4 0 3 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u2 – angličtina 505017 ANJ1U2 P česky 2 0 6 0 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Macroeconomics (AJ) 505018 Ma P anglicky 2 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Makroekonomie 505019 M P česky 2 8 6 0 5 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Marketing 505020 M P česky 2 8 6 0 4 Z,ZK Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
Marketing (AJ) 505021 Ma P anglicky 2 8 6 0 4 Z,ZK Ing. Marie Slabá, Ph.D. KES
Podniková ekonomika 1 505022 PE1 P česky 2 6 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. KES
Úvod do průvodcovské činnosti 505023 UPC P česky 2 0 40 0 3 ZA Ing. Martina Drašarová, Ph.D. KCR
Základy cestovního ruchu 505024 ZCR P česky 2 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Aplikovaná statistika 505025 AS P česky 3 6 8 0 5 Z,ZK RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. KM
Cizí jazyk II u3 – němčina 505026 NEJ2U3 CJ česky 3 0 6 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u3 – ruština 505027 RUJ2U3 CJ česky 3 0 6 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u3 – španělština 505028 SJ2U3 CJ česky 3 0 6 0 3 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u3 – angličtina 505029 ANJ1U3 P česky 3 0 8 0 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Geografie cestovního ruchu světa 505030 GCRSV P česky 3 6 8 0 4 Z,ZK doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. KCR
Management ubytovacích zařízení 505031 MNUZ P česky 3 6 8 0 4 Z,ZK doc. Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. KCR
Metodika průvodcovské činnosti 505034 MPRC PV CR česky 3 0 6 0 2 ZA Ing. Martina Drašarová, Ph.D. KCR
Mezinárodní cestovní ruch 505035 MCR PV CR česky 3 0 6 0 2 ZA Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. KCR
Plánovaní a regionální rozvoj v cestovním ruchu 505036 RRCR PV CR česky 3 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Tomáš Čihák KCR
Projektový management v cestovním ruchu 505037 PRM PV CR česky 3 6 8 0 4 Z,ZK doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. KCR
Řízení lidských zdrojů 505038 RLZ PV EM česky 3 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Jakub Dostál, Ph.D. KES
Teorie služeb cestovního ruchu 505032 TSCR P česky 3 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Základy finančního účetnictví 505033 ZFU P česky 3 3 8 0 3 Z,ZK Ing. Kateřina Berková, Ph.D. KES
Cizí jazyk II u4 – němčina 505039 NEJ2U4 CJ česky 4 0 4 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u4 – ruština 505040 RUJ2U4 CJ česky 4 0 4 0 3 ZA Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u4 – španělština 505041 SJ2U4 CJ česky 4 0 4 0 3 ZA Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u4 – angličtina 505042 ANJ1U4 P česky 4 0 8 0 4 ZA RNDr. Jitka Ryšková KCR
Daně 505043 DAN PV EM česky 4 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Markéta Lexová, Ph.D. KES
Field Trip 505044 FT P česky 4 0 40 0 3 ZA Ing. Martina Drašarová, Ph.D. KCR
Geografie cestovního ruchu České republiky 505045 GCRCR P česky 4 6 8 0 4 Z,ZK doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. KCR
Komunální a regionální politika v cestovním ruchu 505046 KRPVCR PV CR česky 4 6 8 0 4 Z,ZK Ing. Tomáš Čihák KCR
Kulturní dědictví 505047 KD P česky 4 6 8 0 3 Z,ZK Mgr. Markéta Jirmanová Poláková KCR
Management cestovních kanceláří a agentur 505048 MNCK P česky 4 6 8 0 4 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Management destinace 505049 MD P česky 4 6 8 0 5 Z,ZK doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. KCR
Management pohostinských zařízení 505050 MPZ PV CR česky 4 0 6 0 2 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Podniková ekonomika 2 505052 PE2 PV EM česky 4 6 8 0 5 Z,ZK Ing. Simona Činčalová, Ph.D. KES
Simulační manažerské hry 505051 SMH PV EM česky 4 0 8 0 3 ZA Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. KES
Cizí jazyk II u5 – němčina 505053 NEJ2U5 CJ česky 5 0 8 0 4 Z,ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u5 – ruština 505054 RUJ2U5 CJ česky 5 0 8 0 4 Z,ZK Mgr. Ivana Brychtová KCR
Cizí jazyk II u5 – španělština 505055 CJIUS5 CJ česky 5 0 8 0 4 Z,ZK Mgr. Eva Tomanová KCR
Cizí jazyk I u5 – angličtina 505056 ANJ1U5 P česky 5 0 10 0 5 Z,ZK RNDr. Jitka Ryšková KCR
Informační systémy a smart technologie v cestovním ruchu 505057 IRSVCR P česky 5 6 8 0 4 Z,ZK PaedDr. František Smrčka, Ph.D. KTS
Seminář k bakalářské práci 505058 SKBP P česky 5 0 4 0 5 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Udržitelný cestovní ruch 505059 UCR P česky 5 6 8 0 4 Z,ZK RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. KCR
Bakalářská práce 505060 BP P česky 6 0 0 0 7 ZA Ing. Ivica Linderová, PhD. KCR
Praxe 505061 PRX P česky 6 0 0 0 22 ZA Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. KCR

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Student musí získat nejméně 180 kreditů v následující struktuře:

 • 146 kreditů z povinných předmětů včetně povinného anglického jazyka
 • 30 kreditů z povinně volitelných předmětů
 • 4 kredity z volitelných předmětů

Cizí jazyky:

Cizí jazyk 1: povinně AJ

Cizí jazyk 2: povinný - možnost volby (nabídka zařazena mezi povinně volitelné předměty)

 

Povinně volitelné předměty jsou členěny do třech tematicky zaměřených podskupin:

Jazyky (druhý povinný jazyk)

 • němčina
 • ruština
 • španělština

Cestovní ruch

 • Management pohostinských zařízení
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Komunální a regionální politika v cestovním ruchu
 • Plánovaní a regionální rozvoj v cestovním ruchu
 • Projektový management v cestovním ruchu
 • Mezinárodní cestovní ruch

Ekonomika a Management

 • Daně
 • Podniková ekonomika 2
 • Řízení lidských zdrojů
 • Simulační manažerské hry

Student si v každém semestru s výjimkou šestého semestru volí minimálně jeden cizí jazyk z nabídky druhého cizího jazyka (němčina, ruština, španělština). Za druhý cizí jazyk musí student získat minimálně 16 kreditů za celou dobu studia. Povinnost absolvování druhého povinného jazyka je splněna pouze tehdy, pokud student absolvuje všech 5 úrovní jediného jazyka.

Student si volí předmět z nabídky, která rozšiřuje a prohlubuje znalosti získané v povinných předmětech:

 • minimálně jeden předmět ze skupiny Cestovní ruch
 • minimálně jeden předmět ze skupiny Ekonomika a management

 

Volitelné předměty:

Z volně volitelných předmětů musí student získat min. 4 kredity. Vybírá si dle aktuální nabídky.

 

Pozn.: K posílení svých jazykových kompetencí musí student vedle povinných jazyků během studia absolvovat alespoň jeden další předmět v cizím jazyce dle aktuální nabídky.

 

Praxe:

Je povinná v rozsahu 14 týdnů v letním semestru 3. ročníku.

 

Státní závěrečná zkouška

Má dvě části - státní zkoušku ze studijního programu a obhajobu bakalářské práce.

Státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu tvoří tři obsahově ucelené bloky:

1) Ekonomie a ekonomika:

 • Mikroekonomie
 • Makroekonomie
 • Podniková ekonomika 1

2) Teorie cestovního ruchu:

 • Základy cestovního ruchu
 • Teorie služeb cestovního ruchu
 • Udržitelný cestovní ruch

3) Management a marketing v cestovním ruchu:

 • Marketing
 • Management
 • Management destinace
 • Management cestovních kanceláří a agentur
 • Management ubytovacích zařízení
Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím