Doporučený studijní plán

Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 1304 ANJ1 CJ Česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Etika ve zdravotně sociální práci 1920 EZSP P Česky 1 2 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 1305 NJ1 CJ Česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Obecná psychologie 1791 OPS P Česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Praxe I. 1306 PRX1 P Česky 1 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Sociální patologie 1308 SPA P Česky 1 2 1 4 Z,ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Sociální politika I. 1924 SP1 P Česky 1 2 2 4 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Supervize praxe I. 1307 SVP1 P Česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie ošetřovatelství 1302 TO P Česky 1 2 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Úvod do filozofie / ZSP 1930 UFI P Česky 1 1 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Základy anatomie a fyziologie 1936 ZAF P Česky 1 2 0 2 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 1316 ANJ1 CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 1317 NJ1 CJ Česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Praxe II. 1313 PRX2 P Česky 2 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
První pomoc 812 PP P Česky 2 0 1 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Sociálně psychologický výcvik I. 1315 SPV1 P Česky 2 0 40 4 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociální politika II. 1925 SP2 P Česky 2 2 2 4 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Sociální psychologie 1668 SPv-ZSP P Česky 2 1 1 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Supervize praxe II. 1314 SVP2 P Česky 2 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie sociální práce 1309 TSP P Česky 2 2 2 4 Z,ZK PhDr. Jana Novotná, Ph.D. KSP
Základy hygieny a epidemiologie 1795 ZHE P Česky 2 1 0 2 ZA Mgr. Jaroslava Knížková KSP
Základy zdravotnické legislativy 1311 ZZL P Česky 2 1 1 3 ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Zdraví a nemoc 1310 ZN P Česky 2 1 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 1324 ANJ1/ZSP-u3 CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Metody a techniky sociální práce 1320 MTSP P Česky 3 2 2 4 Z,ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 1325 NJ1/ZSP-u3 CJ Česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Praxe III. 1327 PRX3 P Česky 3 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Sociálně psychologický výcvik II. 1326 SPV2 P Česky 3 0 40 4 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociologie 1926 SOC P Česky 3 2 0 2 ZA Mgr. Daniel Hanzl KSP
Supervize praxe III. 1328 SVP3 P Česky 3 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe I. 1329 UPT1 P Česky 3 2 1 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z neurologie 1932 VKN P Česky 3 2 0 3 Z,ZK MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. KZS
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství 1322 VKVL P Česky 3 1 1 3 ZK PhDr. Lada Nováková, PhD. KZS
Vývojová psychologie 1935 VPS P Česky 3 2 0 2 Z,ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Základy informatiky 1312 ZI P Česky 3 0 3 2 ZA Mgr. Antonín Přibyl KTS
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 1338 ANJ1/ZSP-u4 CJ Česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Demografie 1790 DGR P Česky 4 1 1 2 ZA Mgr. Daniel Hanzl KSP
Metody a techniky sociálního výzkumu 1331 MTSV P Česky 4 2 2 4 Z,ZK Mgr. Daniel Hanzl KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 1339 NJ1 CJ Česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Václav Hadrava KSP
Praxe IV. 1334 PRX4 P Česky 4 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Psychologie osobnosti 764 PSOS P Česky 4 2 0 2 ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Supervize praxe IV. 1335 SVP4 P Česky 4 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe II. 1330 UPT2 P Česky 4 2 1 3 Z,ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z pediatrie 1333 VKP P Česky 4 1 1 3 ZK Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. KZS
Základy psychiatrie a psychopatologie 1937 ZPP P Česky 4 2 1 3 ZK Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Základy statistiky 1938 ZSTk P Česky 4 1 1 2 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Komunitní a terénní sociální práce 1921 KTSP P Česky 5 2 2 3 Z,ZK Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Neziskový sektor ve zdravotně-sociální péči 1827 NSZSP V Česky 5 1 1 2 ZA KSP
Praxe V. 1346 PRX5 P Česky 5 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Problematika menšinových skupin 1340 PMS P Česky 5 2 1 4 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Seminář k bakalářské práci 1354 SB P Česky 5 0 2 7 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Sociální gerontologie a geriatrie 1343 SGG P Česky 5 2 1 3 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Supervize praxe V. 1347 SVP5 P Česky 5 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do kvalitativního výzkumu pro SP 1787 UKV V Česky 5 1 1 2 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Úvod do právní teorie a praxe III. 1341 UPT3 P Česky 5 2 1 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Úvod do psychoterapie 1929 UPSY P Česky 5 1 1 2 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Veřejné zdravotnictví 1996 VZDvKSP P Česky 5 1 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z chirurgie 1342 VKCH P Česky 5 2 0 3 ZK doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Vybrané kapitoly z teorií, metod a technik sociální práce 500038 VKTMTSP V Česky 5 2 0 2 ZA PhDr. Jana Novotná, Ph.D. KSP
Interactive Communication 1408 ITK PV Německy 6 0 2 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Krizová intervence 1348 KI P Česky 6 2 0 2 ZA doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Nutrition and Diet 1690 ND PV Anglicky 6 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Poradenský proces 1353 PPCS P Česky 6 2 1 4 Z,ZK doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociální práce s dětmi a rodinou 1352 SPDR P Česky 6 2 1 2 ZA PhDr. Jana Novotná, Ph.D. KSP
Sociální služby 1350 SS P Česky 6 2 1 4 Z,ZK Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Social Work in Health Care 1784 SWHC PV Anglicky 6 0 2 2 ZA Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Speciální pedagogika 1927 SPED P Česky 6 2 1 3 ZK Mgr. Hana Žilincová KSP
International Business Week 929 IBW PV Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
International Business Week domácí 1409 IBWd PV Anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
Kurz rozvoje sociálních kompetencí 1789 KRSK V Česky 0 24 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Latinská terminologie 1922 LT V Česky 1 1 2 ZA KJ
Mezinárodní týden sociální práce 500060 MTSP V Česky 0 2 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Německý Jazyk V/u1 500037 NJVu1 V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Odborný seminář - kazuistiky z oblasti sociální pomoci zdravotně postiženým a seniorům 1836 KOSP V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Andrea Šeredová KSP
Ošetřovatelské postupy_ZSP 1365 OPz V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Kateřina Adamová, DiS. KZS
Paliativní péče/ZSP 1362 PAL V Česky 1 1 2 ZA KSP
Plánování a projektování 1356 PAP V Česky 1 1 2 ZA Mgr. Andrea Šeredová KSP
Sociální práce se závislými osobami 1358 SPZO V Česky 2 0 2 ZA doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Speciální terapie v sociální práci 1928 STSP V Česky 1 1 2 ZA doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Sport - Aerobic 1662 sA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Badminton 1648 sBM Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Basketbal 1650 sBB Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Bojové sporty 1654 sBS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Florbal 1646 sFB Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Futsal 1647 sFS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Hokej 500105 sHOK Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kondiční cvičení 1666 sC Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit 1643 sKL Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu 1644 sKLS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz outdoorový 1653 sKO Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz pěší turistiky 1659 sKPT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit 1663 sKTA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz vodní turistiky 1652 sKVT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Kurz zimní turistiky 1656 sKZT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Lanové a lezecké aktivity 1657 sLLA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity 1655 sLOA Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Plavání 1665 sP Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Sebeobrana 1660 sSO Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Spinning 1658 sS Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Stolní tenis 1651 sST Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Tenis 1645 sT Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Volejbal 1649 sV Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Sport - Vstupní kurz 1664 sKVK Vs Česky 0 2 1 ZA KS
Sport - Zdravotní TV 1667 sZTV Vs Česky 0 2 1 ZA Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. KS
Trénování paměti 1835 TP V Česky 0 2 2 ZA Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Úvod do psychosociální rehabilitace 1357 UPR V Česky 1 1 2 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Videotrénink interakcí 1931 VTI V Česky 1 1 2 ZA Mgr. Petra Antonů KSP
Vybrané kapitoly ze sociální politiky 1714 VKSP V Česky 0 2 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z práva 1786 VKPR V Česky 1 1 2 ZA JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z psychologie 1934 VKPS V Česky 1 1 2 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Vybrané techniky a metody sociální práce 1687 TMSP V Česky 0 2 2 ZA PhDr. Jana Novotná, Ph.D. KSP
Základy managementu 1796 ZMAN V Česky 2 0 2 ZA Ing. Zuzana Pěchotová KSP
Znakový jazyk 1359 ZJ V Česky 0 2 2 ZA Hana Vaňásková KZS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 170 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů (cizí jazyk I. – IV. a jeden předmět v cizím jazyce) a 10 kreditů z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 5 volitelných předmětů. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

Cizí jazyk:

Studenti si volí jeden cizí jazyk a jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce (v návaznosti na zvolený cizí jazyk).

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu, mimo doporučený semestr jsou vypisovány pouze výjimečně. Volitelné předměty jsou vypisovány na základě studijních potřeb a zájmu studentů a s ohledem na možnosti katedry.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni v období studia, v rámci předmětů Praxe I. – Praxe V., absolvovat odbornou praxi v celkovém rozsahu 20 týdnů, v rozložení 4 týdny praxe na v jednom semestru. Praxe probíhá v každém semestru s výjimkou šestého. Místa pro výkon praxe u poskytovatelů, se kterými katedra sociální práce cíleně spolupracuje organizačně zajišťují garant odborné praxe a referent odborné praxe, další místa pro výkon praxe si mohou zařídit rovněž sami studenti. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení při zápisu do prvního semestru.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby závěrečné práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)

Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)

Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)

Zpět na přehled plánů