Doporučený studijní plán

Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 1304 ANJ1/ZSP-u1 CJ česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Etika ve zdravotně sociální práci 1920 EZSP P česky 1 2 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 1305 NJ1 CJ česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Obecná psychologie 1791 OPS P česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Praxe I. 1306 PRX1 P česky 1 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Sociální patologie 1308 SPA P česky 1 2 1 4 Z,ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Sociální politika I. 1924 SP1 P česky 1 2 2 4 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Supervize praxe I. 1307 SVP1 P česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie ošetřovatelství 1302 TO P česky 1 2 0 3 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Úvod do filozofie v SP 1930 UFI P česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Základy anatomie a fyziologie 1936 ZAF P česky 1 2 0 2 ZA prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 1316 ANJ1/ZSP-u2 CJ česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 1317 NJ1 CJ česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Praxe II. 1313 PRX2 P česky 2 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
První pomoc 812 PP P česky 2 0 1 2 ZK doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Sociálně psychologický výcvik I. 1315 SPV1 P česky 2 0 40 4 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociální politika II. 1925 SP2 P česky 2 2 2 4 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Sociální psychologie 1668 SPv-ZSP P česky 2 1 1 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Supervize praxe II. 1314 SVP2 P česky 2 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie sociální práce 1309 TSP P česky 2 2 2 4 Z,ZK Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Základy hygieny a epidemiologie 1795 ZHE P česky 2 1 0 2 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Základy zdravotnické legislativy 1311 ZZL P česky 2 1 1 3 ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Zdraví a nemoc 1310 ZN P česky 2 1 0 2 ZA PhDr. Lenka Görnerová, PhD. KZS
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 1324 ANJ1/ZSP-u3 CJ česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Metody a techniky sociální práce 1320 MTSP P česky 3 2 2 4 Z,ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 1325 NJ1/ZSP-u3 CJ česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Václav Hadrava KSP
Praxe III. 1327 PRX3 P česky 3 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Sociálně psychologický výcvik II. 1326 SPV2 P česky 3 0 40 4 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociologie 1926 SOC P česky 3 2 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Supervize praxe III. 1328 SVP3 P česky 3 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe I. 1329 UPT1 P česky 3 2 1 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z neurologie 1932 VKN P česky 3 2 0 3 Z,ZK MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. KZS
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství 1322 VKVL P česky 3 1 1 3 ZK PhDr. Lada Nováková, PhD. KZS
Vývojová psychologie 1935 VPS P česky 3 2 0 2 Z,ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Základy informatiky 1312 ZI P česky 3 0 3 2 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 1338 ANJ1/ZSP-u4 CJ česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Demografie 1790 DGR P česky 4 1 1 2 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Metody a techniky sociálního výzkumu 1331 MTSV P česky 4 2 2 4 Z,ZK Mgr. Miroslav Hanáček KM
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 1339 NJ1 CJ česky 4 0 2 2 Z,ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Praxe IV. 1334 PRX4 P česky 4 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Psychologie osobnosti 764 PSOS P česky 4 2 0 2 ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Supervize praxe IV. 1335 SVP4 P česky 4 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe II. 1330 UPT2 P česky 4 2 1 3 Z,ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z pediatrie 1333 VKP P česky 4 1 1 3 ZK Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. KZS
Základy psychiatrie a psychopatologie 1937 ZPP P česky 4 2 1 3 ZK PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Základy statistiky 1938 ZSTk P česky 4 1 1 2 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Komunitní a terénní sociální práce 1921 KTSP P česky 5 2 2 3 Z,ZK Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Praxe V. 1346 PRX5 P česky 5 0 200 5 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Problematika menšinových skupin 1340 PMS P česky 5 2 1 4 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Seminář k bakalářské práci 1354 SB P česky 5 0 2 7 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Social Determinants of Health 500193 SDH PV anglicky 5 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Sociální gerontologie a geriatrie 1343 SGG P česky 5 2 1 3 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Supervize praxe V. 1347 SVP5 P česky 5 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe III. 1341 UPT3 P česky 5 2 1 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Úvod do psychoterapie 1929 UPSY P česky 5 1 1 2 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Veřejné zdravotnictví 1996 VZDvKSP P česky 5 1 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z chirurgie 1342 VKCH P česky 5 2 0 3 ZK doc. MUDr. František Bělina, CSc. KZS
Interactive Communication 1408 ITK PV německy 6 0 2 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Krizová intervence 1348 KI P česky 6 2 0 2 ZA doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Nutrition and Diet 1690 ND PV anglicky 6 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Poradenský proces 1353 PPCS P česky 6 2 1 4 Z,ZK doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociální práce s dětmi a rodinou 1352 SPDR P česky 6 2 1 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Sociální služby 1350 SS P česky 6 2 1 4 Z,ZK Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Social Work in Health Care 1784 SWHC PV anglicky 6 0 2 2 ZA Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Speciální pedagogika 1927 SPED P česky 6 2 1 3 ZK Mgr. Hana Zápotočná KSP
International Business Week 929 IBW PV anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
International Business Week domácí 1409 IBWd PV anglicky 0 2 2 ZA Ing. Martina Chalupová, Ph.D. KES
Mezinárodní týden sociální práce 500405 PIP PV česky 0 3 3 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 170 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů (cizí jazyk I. – IV. a jeden předmět v cizím jazyce) a 10 kreditů z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 5 volitelných předmětů. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

Cizí jazyk:

Studenti si volí jeden cizí jazyk a jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce (v návaznosti na zvolený cizí jazyk).

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu, mimo doporučený semestr jsou vypisovány pouze výjimečně. Volitelné předměty jsou vypisovány na základě studijních potřeb a zájmu studentů a s ohledem na možnosti katedry.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni v období studia, v rámci předmětů Praxe I. – Praxe V., absolvovat odbornou praxi v celkovém rozsahu 20 týdnů, v rozložení 4 týdny praxe na v jednom semestru. Praxe probíhá v každém semestru s výjimkou šestého. Místa pro výkon praxe u poskytovatelů, se kterými katedra sociální práce cíleně spolupracuje organizačně zajišťují garant odborné praxe a referent odborné praxe, další místa pro výkon praxe si mohou zařídit rovněž sami studenti. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení při zápisu do prvního semestru.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby závěrečné práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)

Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)

Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím