Doporučený studijní plán

Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Anglický jazyk 1 500363 ANJ1 P česky 1 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Etika ve zdravotně sociální práci 500371 EZSP P česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Obecná psychologie 500328 OBPS P česky 1 1 1 2 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Praxe 1 500332 PRX1 P česky 1 0 200 7 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Psaní odborného textu 500338 POT P česky 1 0 1 1 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Sociální patologie 500340 SPA P česky 1 2 1 3 Z,ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Sociální politika 1 500341 SP1 P česky 1 2 1 3 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Supervize praxe 1 500348 SVP1 P česky 1 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie ošetřovatelství 500349 TO P česky 1 2 0 3 ZA doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. KZS
Úvod do filozofie v SP 1930 UFI P česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Úvod do sociální práce 500352 USP P česky 1 1 0 2 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Základy anatomie a fyziologie 500356 ZAF P česky 1 1 1 2 ZK prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. KZS
Anglický jazyk 2 500364 ANJ2 P česky 2 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Praxe 2 500333 PRX2 P česky 2 0 200 7 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
První pomoc 500337 PP P česky 2 1 1 2 ZA Mgr. Petra Chymová KZS
Sociálně psychologický výcvik I. 1315 SPV1 P česky 2 0 40 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociální politika 2 500342 SP2 P česky 2 2 1 3 Z,ZK doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Sociální psychologie 1668 SPv-ZSP P česky 2 1 1 2 ZK Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Supervize praxe 2 500344 SVP2 P česky 2 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Teorie sociální práce 500350 TSP P česky 2 2 1 3 Z,ZK Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Základy hygieny a epidemiologie 500357 ZHE P česky 2 1 0 2 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Základy informatiky 500358 ZI P česky 2 0 2 2 ZA Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. KM
Základy zdravotnické legislativy 500361 ZZL P česky 2 1 1 2 ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Anglický jazyk 3 500366 ANJ3 P česky 3 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Metody sociální práce 1 500326 MSP1 P česky 3 1 1 3 ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Praxe 3 500334 PRX3 P česky 3 0 200 7 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Sociálně psychologický výcvik II. 500374 SOPV2 P česky 3 0 40 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Sociologie 500368 SOC P česky 3 2 0 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Supervize praxe 3 500345 SVP3 P česky 3 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe I. 500375 UPTP1 P česky 3 2 1 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství 500355 VKVL P česky 3 2 0 2 ZA Mgr. Petra Chymová KZS
Vývojová psychologie 500373 VYPS P česky 3 2 0 2 ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Zdraví a nemoc 500362 ZN P česky 3 1 0 2 ZA MUDr. Stanislav Wasserbauer KZS
Anglický jazyk 4 500367 ANJ4 P česky 4 0 2 2 ZK Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Demografie 500369 DGR P česky 4 1 0 2 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Kvantitativní výzkum v sociální práci 500324 KvnVSP P česky 4 2 1 3 ZA Mgr. Miroslav Hanáček KM
Metody sociální práce 2 500327 MSP2 P česky 4 1 1 3 ZK doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Paliativní péče 500329 PALP P česky 4 1 1 2 ZA Mgr. Petra Kourková, MBA KZS
Praxe 4 500335 PRX4 P česky 4 0 200 7 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Psychiatrie a duševní zdraví 500360 ZPP P česky 4 2 1 2 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Psychologie osobnosti 500372 PSOSO P česky 4 2 0 2 ZK Mgr. Ondřej Škoda KSP
Supervize praxe 4 500346 SVP4 P česky 4 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe II. 1330 UPT2 P česky 4 2 1 3 Z,ZK JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z pediatrie 500354 VKP P česky 4 2 0 2 ZA Mgr. Simona Hájková KZS
Krizová intervence 1348 KI P česky 5 2 0 2 ZA doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP
Kvalitativní výzkum v sociální práci 500325 KvlVSP P česky 5 1 1 3 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Praxe 5 500336 PRX5 P česky 5 0 200 7 ZA Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Problematika menšinových skupin 1340 PMS P česky 5 2 1 3 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Seminář k bakalářské práci 500339 SBP P česky 5 0 1 6 ZA Mgr. Martina Černá, Ph.D. KSP
Sociální gerontologie a geriatrie 1343 SGG P česky 5 2 1 3 Z,ZK Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Supervize praxe 5 500347 SVP5 P česky 5 0 1 2 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Úvod do právní teorie a praxe III. 500376 UPTP3 P česky 5 2 1 3 Z,ZK JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. KSP
Úvod do psychoterapie 1929 UPSY P česky 5 1 1 2 ZA PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. KSP
Veřejné zdravotnictví 500377 VEZDKSP P česky 5 1 0 2 ZA doc. PhDr. David Urban, Ph.D. KSP
Vybrané kapitoly z chirurgie 500353 VKCH P česky 5 2 0 2 ZA Mgr. Lenka Němcová KZS
Základy léčebně rehabilitační péče 500359 ZLRP P česky 5 1 0 2 ZA doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. KZS
Pedagogika a speciální pedagogika 500330 PESPP P česky 6 1 1 2 ZA Mgr. Hana Zápotočná KSP
Poradenský proces 500331 PPCS P česky 6 1 2 3 ZA doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. KSP
Social Determinants of Health 500193 SDH PV anglicky 6 0 2 2 ZA Mgr. Pavla Šlechtová KSP
Sociální práce s dětmi a rodinou 500343 SPDR P česky 6 2 1 2 ZA Mgr. Petr Fabián, PhD. KSP
Sociální služby 1350 SS P česky 6 2 1 3 Z,ZK Mgr. Markéta Dubnová, PhD. KSP
Social Work in Health Care 1784 SWHC PV anglicky 6 0 2 2 ZA Mgr. Jana Gabrielová, PhD. KSP
Terénní sociální práce 500351 TRNSP P česky 6 1 1 2 ZA doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD. KSP

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 170 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů (cizí jazyk I. – IV. a jeden předmět v cizím jazyce) a 10 kreditů z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 5 volitelných předmětů. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

Cizí jazyk:

Studenti si volí jeden cizí jazyk a jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce (v návaznosti na zvolený cizí jazyk).

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu, mimo doporučený semestr jsou vypisovány pouze výjimečně. Volitelné předměty jsou vypisovány na základě studijních potřeb a zájmu studentů a s ohledem na možnosti katedry.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni v období studia, v rámci předmětů Praxe I. – Praxe V., absolvovat odbornou praxi v celkovém rozsahu 20 týdnů, v rozložení 4 týdny praxe na v jednom semestru. Praxe probíhá v každém semestru s výjimkou šestého. Místa pro výkon praxe u poskytovatelů, se kterými katedra sociální práce cíleně spolupracuje organizačně zajišťují garant odborné praxe a referent odborné praxe, další místa pro výkon praxe si mohou zařídit rovněž sami studenti. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení při zápisu do prvního semestru.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby závěrečné práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)

Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)

Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím