Doporučený studijní plán

Komunitní péče v porodní asistenci - kombi, platný od ZS 2015/2016

Název předmětu Číslo Zkr. Typ * Výuka Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon.* Garant předmětu Katedra
Diplomový seminář I 1740 DPS1 P česky 1 6 0 0 3 ZA KZS
Komunitní péče v porodní asistenci I 1741 KPPA1 P česky 1 5 5 0 4 ZA KZS
Moderní management v porodní asistenci 1742 MMPA P česky 1 10 0 0 3 Z,ZK KZS
Odborná praxe I 1743 OP1 P česky 1 0 160 0 6 ZA KZS
Pedagogika v porodní asistenci 1744 PEPA P česky 1 10 5 0 3 Z,ZK KZS
Porodnická a gynekologická diagnostika 1745 PGD P česky 1 10 10 0 3 Z,ZK KZS
Praxe založená na důkazech 1746 PZD P česky 1 5 5 0 3 Z,ZK KZS
Psychologie v porodní asistenci I 1747 PSPA1 P česky 1 10 0 0 3 ZA KZS
Vybraná problematika veřejného zdraví 1748 VPVZ P česky 1 10 0 0 3 Z,ZK KZS
Vybrané kapitoly z gynekologie 1749 VKG P česky 1 10 10 0 3 Z,ZK KZS
Diplomový seminář II 1750 DPS2 P česky 2 6 0 0 3 ZK KZS
Ekonomika a financování zdravotnictví I 1751 EFZ1 P česky 2 10 0 0 3 ZA KZS
Komunitní péče v porodní asistenci II 1752 KPPA2 P česky 2 10 5 0 4 ZA KZS
Laktační poradenství 1753 LP P česky 2 0 10 0 3 ZA KZS
Management kvality ve zdravotnictví I 1754 MKZ1 P česky 2 5 5 0 3 ZA KZS
Odborná praxe II 1755 OP2 P česky 2 0 160 0 6 ZA KZS
Odborný anglický jazyk 1756 OAJ CJ česky 2 0 10 0 3 Z,ZK KZS
Odborný německý jazyk 1757 OAN CJ česky 2 0 10 0 3 Z,ZK KZS
Psychologie v porodní asistenci II 1758 PSPA2 P česky 2 5 5 0 3 Z,ZK KZS
Ultrazvuková diagnostika 1759 UD P česky 2 10 10 0 4 Z,ZK KZS
Vybrané kapitoly z porodnictví 1760 VKP P česky 2 10 10 0 4 Z,ZK KZS
Vybrané metody výzkumu v porodní asistenci 1761 VMVPA P česky 2 5 5 0 3 ZA KZS
Didaktika v porodní asistenci 1762 DPA P česky 3 10 5 0 3 ZA KZS
Ekonomika a financování zdravotnictví II 1763 EFZ2 P česky 3 5 5 0 3 Z,ZK KZS
Komunitní péče v porodní asistenci III 1764 KPPA3 P česky 3 20 0 0 4 ZK KZS
Management kvality ve zdravotnictví II 1765 MKZ2 P česky 3 5 5 0 4 ZK KZS
Nové trendy v terapii bolesti v porodní asistenci 1766 NTTBPA P česky 3 10 0 0 3 ZA KZS
Odborná praxe III 1767 OP3 P česky 3 0 160 0 6 Z,ZK KZS
Péče o novorozence v komunitním prostředí 1768 PNKP P česky 3 10 5 0 4 Z,ZK KZS
Specifika edukace v komunitní péči 1769 SEKP P česky 3 6 6 0 4 Z,ZK KZS
Zdravotnické právo a profesní legislativa v porodní asistenci 1770 ZPPLPA P česky 3 10 0 0 3 Z,ZK KZS
Fyzioterapie v porodní asistenci 1771 FYPA P česky 4 5 5 0 3 ZA KZS
Intenzivní péče v gynekologii a porodnictví 1772 IPGP P česky 4 10 10 0 4 Z,ZK KZS
Nové směry v porodní asistenci 1773 NSPA P česky 4 10 5 0 3 Z,ZK KZS
Reprodukční zdraví ženy 1774 RZZ P česky 4 10 5 0 3 ZA KZS

^ nahoru ^

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí.

 

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška má dvě části:

1. Obhajoba předložené diplomové práce;

2. Zkouška ověřující vědomosti, schopnosti a dovednosti řešit problematiku gynekologie, porodnictví a komunitní porodnické péče v rozsahu odborného profilu absolventa navazujícího magisterského studia.

Zpět na přehled plánů
Pracuji, vyčkejte prosím